EmiterArşiv

Emiteri Ortak Yükselteç (EOB)

Emiteri ortak yükselteç en çok kullanılan yükselteç türüdür. Transistör uygulamasının %90-95 ‘inde kullanılır. Özellikle ses frekansı yükselteci olarak uygundur. Emiteri Ortak Bağlantının Statik Karakterisitkleri Transistörün Emiteri Ortak Bağlantılı” hali belirtilirken, çoğu yerde baş harflerden oluşan “EOB” kısaltması kullanılacaktır. Statik karakteristiklerin incelenmesi, giriş ve çıkıştaki DC akım ve gerilim değerlerinin değerlendirilmesi ile sağlanır. Bu dört değerdeki

Emiteri Ortak Bağlantının AC Yük Doğrusu

Her AC yükseltecin, bir DC bir de AC yük doğrusu vardır. Bazı hallerde bu iki doğru üst üste gelir. Bazı hallerde de ayrılır. 1- DC ve AÇ yük doğrularının aynı doğru olması hali: Şekil 1 Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi, kollektör direnci aynı zamanda yük direnci olarak kullanılmıştır. Hem DC hem de AC akım bu direnç

Emiteri Ortak Bağlantının Dinamik Giriş ve Çıkış Dirençleri. Akım, Gerilim ve Güç Kazançları

EOB Dinamik Giriş ve Çıkış Dirençleri Dinamik giriş ve çıkış direnci de, statik giriş ve çıkış direnci gibi, ölçme ve karakteristik eğrilerinden yararlanılma yöntemi ile hesaplanır. Esasında giriş ve çıkış dirençleri sabit olmayıp devre gerilimine ve geçen akıma göre değişmektedir. Şekil 3(b) ‘de Rg giriş direncinin IB akımına göre değişimi verilmiştir. Kollektör – Emiter arasındaki

Emiteri Ortak Yükseltecin (EOB) Dinamik Karakteristikleri

Dinamik karakteristikler, Transistörün AC ile çalışması sırasında, giriş ve çıkış akımları ve gerilimleri arasındaki bağıntılardır. Bu bağıntılar transistörün AC çalışmadaki giriş ve çıkış dirençlerini, akım, gerilim ve güç kazançlarını, transfer oranlarını vermektedir. Bir anlamda transistörün AC karakterini belirlemektedirler. AC çalışmaya örnek olarak transistörün, radyo, televizyon, seslendirme sistemleri gibi pek çok elektronik sistemlerdeki çalışma şekli gösterilebilir.

Emiteri Ortak Bağlantının DC Yük Doğrusu

Yük Doğrusu Nedir? Buraya kadar yapılan incelemelerde, transistörün iki çeşit bağlantı hali dikkate alınmıştır: Kısa devre bağlantı hali: Bu durumda giriş ve çıkış dirençleri ile akım kazancı incelendi. Bunlar, tamamen transistörün yapısıyla ilgili olan, karakteristik değerlerdir. Ve transistörün tanınmasını sağlamaktadırlar. Bir yük direncinin bağlanması hali: Bu durumda da gerilim ve yük kazancı incelendi. Çıkışta yük

Emiteri Ortak Bağlantının Statik Güç Kazancı

Güç Kazancının genel bağlantısı şöyledir: KP = Çıkış gücü / Giriş gücü = PÇ/Pg  veya Şekil 6.14 ‘ten  PÇ = IC2*R2 ;       Pg = IB2*R1  olup, yerine konursa; KP = I2C*R2/I2B*R1  =  β2(R2/R1)  olur, veya KP = Akım kazancı (β) x Gerilim kazancı (KV)   kuralına göre; KP = β*KV   şeklinde yazılır. R2 ve R1 dirençleri

Emiteri Ortak Bağlantının Statik Gerilim Kazancı

Gerilim kazancında durum akım kazancı ve direnç hesaplamalarından farklı olmaktadır. Gerilim kazancında, bir devreden alınan zayıf gerilimin kuvvetlendiripbaşka br devreye verilmesi sözkonusudur. Bunun için dört bölge karakteristik eğrilerinden yararlanılmaktadır. Örnek bir devre Şekil  1 ‘de verilmiştir. Gerilim kazancının genel yazılışı: KV = VÇıkış / VGiriş   tir. VÇıkış (VÇ): R2 direnci üzerindeki gerilim düşümü. VGiriş (Vg):

Emiteri Ortak Bağlantının Statik Akım Kazancı

AKIM KAZANCI, çıkış akımının giriş akımına oranı ile bulunur. Buna, Transfer  karakteristiği denir. Emiteri ortak bağlantılı yükselteçte DC çıkış akımı “IC“, DC giriş akımı “IB” olduğuna göre; Statik akım kazancı: β =  IC/IB  dir. Ancak, dinamik akım kazancı ile statik akım kazancı arasında çok büyük fark bulunmamaktadır. Bu nedenle “β” genel olarak, emiteri ortak bağlantılı

Emiteri Ortak Bağlantının Statik Giriş Direnci

“Rg” Giriş direnci, transistörün önemli karakteristik değerlerinden biridir. Giriş direncini iki yoldan hesaplamak mümkündür: Şekil 6.11 ‘de verilen devrede VBE gerilimi ve IB akımı ölçülerek, Rg = VBE/IB Şekil 6.11 ‘de verilmiş olduğu gibi, “VBE – IB” bağıntısını gösteren, giriş karakteristik eğrisi üzerindeki küçük bir değişim (Δ – Delta) aralığındaki ΔVBE gerilimi ve ΔIB akımından

Ortak Emiterli Yükselteç

Emiteri ortak yükselteç en çok kullanılan yükselteç türüdür. Transistör uygulamasının %90-95 ‘inde kullanılır. Özellikle ses frekansı yükselteci olarak uygundur. Bazen bu bağlantıya emiteri şaseli bağlantı da denir. Çünkü emiter kondansatörü, AC frekanslarda emiteri toprağa bağlar. Emiterin toprağa bağlanmasından dolayı hem giriş hemde çıkış emitere bağlıdır. Akım kazancı Ic/Ib’dir ve oldukca fazla olabilir, genellikle 50 diyebiliriz.
Ali Celebi