Direnç, temel olarak elektron hareketini engellemeye çalışan devre elamanıdır. Süper iletken hariç bütün iletkenler bir direnç içerir. Direnç,  “R” ile gösterilir ve birimi ohm’dur (Ω). Alternatif akım uygulandığında dirençten geçen akım ve gerilim aynı fazdadır. AC devrede saf direnç: direnç gerilimi ve akımı aynı fazdadır. Yukarıdaki devre için E=Em*sin(2πft)=Em*sin(wt) olursa I=Em/R*sin(wt) olur.Bu sinyaller aşağıda çizilmiştir.İki