Flip FlopArşiv

555 Entegre İle Flip Flop

555 Zamanlayıcı Entegresi ile yapılmış flip-flop devresi. 555 Entegresi: 555 Entegresi asimetrik ve simetrik kare dalga osilatörü olarak kullanılır. Devrede kullanılan C1 kondansatörünün kapasitesi değiştirilerek ledlerin yanıp sönme hızı ayarlanabilir. Kapasite ne kadar küçük olursa ledler o kadar hızlı yanıp söner.

FLİP – FLOP

FLİP – FLOP Nedir ? Lojik kapılarla oluşturulan flip-floplar, lojik devrelerde kullanılan en önemli bellek elemanlarıdır. Flip-flopları oluşturan lojik kapılar normalde kendi başlarına bilgi saklama kapasitesine sahip değillerdir. Ancak, birkaç tane kapı devresiyle bilgi saklama kapasitesi oluşturulabilir. Flip-flopların yapısında lojik kapılar olduğu için girişlerin değişimine bağlı olarak çıkış değeri de değişir. Flip-flopların bu anlık değişimine tetiklenme

Flip Flop

Flip Flop Nedir ? Flip-flop (FF)’lar girişlerine uygulanan sinyal ile çıkışları iki kararlı olan, elektronik elemanlardır. Devreye çalışma gerilimi uygulandığı sürece durumu ve buna bağlı olarak çıkışındaki değeri devamlı olarak koruyabilen multivibratörlere flip – flop denir. Yapısında lojik kapılar bulunduran, değişken giriş gerilimlerine karşılık farklı çıkış değerlerine sahip olan elemanlardır. Flip-flopların bu anlık değişimine tetiklenme

Flip – Flop ‘larla Devre Tasarımı

Flip – flop’larla devre tasarlarken ilk önce devreden istenilen çıkışlar belirlenir. Daha sonra tasarım tablosu hazırlanır. Flip – flop’un uyarım tablosuna göre tasarım tablosu doldurulur. En son olarakta tablodan karno haritasına geçiş yapılır ve karnodan devre oluşturulur.  R – S tipi Flip – Flop ‘la 2 çıkışlı devre tasarımı : Uyarım Tablosu Tasarım Tablosu Qn
Ali Celebi