FrekansArşiv

Radyo ve TV Yayınlarında Kullanılan Bant ve Frekanslar

  Bant Kanal Bant Başı Res. Taş. Ses Taş. Bant Sonu Uzun Dalga (Radyo) Kanal Genişliği 9 KHz LF 148.5 KHz – – 283.5 KHz Orta Dalga (Radyo) Kanal Genişliği 9 KHz MF 526.5 KHz – – 1606.5 KHz Kısa Dalga (Radyo) Kanal Genişliği 9 KHz HF 5.950 MHz – – 26.100 MHz VHF-1 Bant

Ülkelerde Volt / Frekans Neden Farklı

Üç fazlı alternatif akıma dayalı elektrik üretim , dağıtımı 19. Yüzyıl Doğru akım Nikola Tesla tarafından geliştirildi. Tesla Altenatif akım sisteminin, güç dağıtımı açısından kayıpları yüksek olan doğru akım sistemine göre üstün olduğunu belirlemişti. Yaptığı araştırma ve hesaplamalardan sonra, Altenatif akımda güç üretimi için en uygun frekansın saniyede 60 salınım, yani 60 Hz olduğu sonucuna
Ali Celebi