Gerilim ÇoklayıcılarArşiv

Gerilim Çoklayıcılar

Gerilim çoklayıcılar, üretilen DC gerilimi, kondansatörler yardımıyla büyülten devre düzenleridir. Büyük gerilim ve küçük akımlara ihtiyaç duyulan devrede kullanılır. Büyük gerilimleri koruyabilmek için ve “+” , “-” kutupları belirleme bakımından elektrolitik kondansatörlerden yararlanılır. Ancak, kondansatörler zaman içinde deşarj olduğundan, gerilim çoklayıcılar AC gerilimin giriş yaptığı müddetçe hizmet verirler. Yani, bir pil veya akümülatör gibi değildirler.

Gerilim N ‘leyici

Şekil 1’de verilmiş olan devre ile şekil üzerinde gösterilmiş olduğu gibi, 2Vm, 3Vm, 4Vm, 5Vm, 6Vm, değerleri elde edilebilmektedir. Kondansatör ve diyot zinciri ne kadar uzatılırsa o kadar katlı Vm gerilimini oluşturmak mümkündür. Böyle büyük gerilimler oluşturmanın en büyük riski, yük direncinin fazla küçük kalması ihtimalidir. Yük direncinin dayanabileceğinden daha büyük gerilim üretmemek gereklidir. Şekil

Gerilim Dörtleyici

Gerilim dörtleyicide diyot ve kondansatörlerin bağlantıları Şekil 1 ‘de gösterildiği gibi yapılır. Gerilimin dört katına ulaştırılma işlemi üç aşamada gerçekleşir: Aşama: Giriş AC geriliminin ilk yarı periyodunda, A girişi pozitif (+), B girişi negatif (-) olsun. Devre, C2kondansatörü ve D3 diyodu üzerinden tamamlanır. C2 kondansatörü Vm tepe değeri ile şarj olur. Aşama: İkinci yarı periyotta, A

Gerilim Üçleyici

Gerilim üçleyici devresi Şekil 1’de görüldüğü gibi oluşturulur. Çalışma prensibi: B girişi pozitif (+) olduğunda, yani AC alternansı D2 ve D3 diyotlarını iletime geçirdiğinde C1 ve C3kondansatörleri Vm tepe değeri ile şarj olur. Böylece birbirine seri bağlı bulunan C2 ve C3 kondansatörlerinin iki ucu arasında, yani RL yük direnci uçları arasında “3Vm” değerinde gerilim oluşur.Diğer

Gerilim İkileyiciler

Gerilim ikileyiciler, Şekil 1(a) ‘da görüldüğü gibi iki diyot ve iki kondansatörden oluşmaktadır. Kondansatörler birbirine seri ve yük direncine paralel bağlı olduğundan, şarj gerilimleri toplamı AC gerilimin tepe değerinin iki katı olmaktadır. Kondansatörler ihtiyaca göre 50-500 µF arasında seçilebilmektedir. Kapasite büyüdükçe daha kararlı bir çalışma sağlanmaktadır. Gerilim İkileyicinin Çalışma Prensibi: Gerilim ikileyicilerin çalışması üç aşamada

GERİLİM İKİLEYİCİ

A noktasındaki potansiyel ile B noktasındaki potansiyel birbirinin zıttıdır. A noktasındaki sinyal pozitif yönde artarken B noktasındaki sinyal negatif yönde artmaktadır. Bu durum sürekli bu şekilde devam eder. A noktasındaki gerilim pozitif olduğunda, D1 diyodu doğru polarma alır ve C1 kondansatörü şekil-2 de görüldüğü gibi A noktasındaki sinyalin tepe değerine şarj olur. Bu sırada D2
Ali Celebi