Gerilim kaynağı, üreteç, voltaj kaynağı gibi terimlerin hepsi aynı anlama gelmektedir ve enerji sağlayan cihazlar veya ekipmanlardır. Pratikte kullanılan gerilim kaynakları piller (aküler), güç kaynakları, ve şebeke gerilimleri olarak sınıflandırılabilir. Teori ve pratiğin her zaman birbirini tutmamasından dolayı ideal ve gerçek gerilim kaynakları diye tabirler ortaya çıkmıştır. Örnek olarak bir cep telefonu adaptörünü ele alırsak