İnvertörArşiv

UPS

UPS (Uninterraptable Power Supply) herhangi bir elektronik cihazın beslemesinin kesilmesini veya tolerans dışı yüksek veya düşük gelmesini önleyen gerilim üretecidir. Kullanım amacı beslemesini sagladığı sistemlerin korunması ve şebeke enerjisinin kesilmesi durumunda sistemin beslemesinin bir süre daha devam ettirilmesidir. Bir sistemin enerji açısından korunması, söz konusu sistemin kabul edebilecegi gerilim ve frekans toleransları çerçevesinde beslenmesi anlamına

İnvertör

Inverter nedir? Inverter enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilmiş, Frekans değiştirici anlamına gelen ve Alternatif akımdan (AC), Doğru akıma (DC), Doğru akımdan (DC), alternatif akım (AC) 3 faz biçimine dönüştürülebilen, frekansı ve gerilimi ayarlanabilen bir cihazdır. Başka bir deyişle, 12,24 veya 48V dc akü voltajını, 230V AC 50 hz voltaja çevirirler. Filtre devresinden geçirerek şebekeden gelen
Ali Celebi