Kirchhoff Akımlar KanunuArşiv

Kirchhoff Kanunu

Doğrusu Kirchhoff Kanunu dur . Ancak birçok kaynakta Kirşof veya Kirchoff  Kanunu / yasası olarakda geçer. 1845 yılında Alman fizikçi Gustav Robert Kirchhoff tarafından kendi adı ile anılan iki yasa geliştirmiştir. kirchhoff kanunları örnek sorular 1 . Kirchhoff Akımlar Kanunu (Birinci Kirchhoff Kanunu) Paralel olarak bağlanmış dirençlerin üzerinden geçen akımların toplamı, devreden geçen toplam akıma eşittir. IT

KIRCHOFF AKIMLAR KANUNU

Akımlar Kanuna göre, bir devrede, referans yönleri dikkate alınarak, herhangi bir düğümdeki akımların toplanırsa, toplam “sıfır” olur. Başka bir ifade ile; bir düğüme gelen akımların toplamı o düğümden ayrılan akımların toplamına eşittir denebilir. Şekildeki örnek devre için I akımı : I = I1 + I2 + I3 olur. Aşağıdaki devrede mavi oklarla belitilen değerleri değiştirerek
Ali Celebi