Kirchhoff Gerilimler KanunuArşiv

Kirchhoff Kanunu

Doğrusu Kirchhoff Kanunu dur . Ancak birçok kaynakta Kirşof veya Kirchoff  Kanunu / yasası olarakda geçer. 1845 yılında Alman fizikçi Gustav Robert Kirchhoff tarafından kendi adı ile anılan iki yasa geliştirmiştir. kirchhoff kanunları örnek sorular 1 . Kirchhoff Akımlar Kanunu (Birinci Kirchhoff Kanunu) Paralel olarak bağlanmış dirençlerin üzerinden geçen akımların toplamı, devreden geçen toplam akıma eşittir. IT

KIRCHOFF GERİLİMLER KANUNU

Gerilimler kanununa göre, bir devrede, kapalı bir çevrimde referans yönleri dikkate alınarak gerilimler toplandığında, toplam gerilim “sıfır” olur . Pasif elemanların yönleri belirlenirken gerilim kaynağının negatif ucuna yakın olan uçları negatif, pozitif ucuna yakın olan uçları pozitif kabul edilir. Bu bilgilere göre şekildeki örnek devrede, Kirchoff Gerilimler Kanunu uygulanırsa, aşağıdaki ifade elde edilir: VR1 +
Ali Celebi