KollektörArşiv

Kollektörü Ortak Bağlantının Dinamik Karakteristikleri

Kollektörü ortak yükselteci dinamik karakteristik değerlerin hesaplama yöntemleri de, diğer bağlantı şekillerine benzer.. Kollektörü Ortak Yükseltecin Kullanım Alanları: Kollektörü ortak bağtantı vasıtasıyla bir kmontajın basitleştirilmesi sağlanabilmektedir. Şekil 1 ‘de böyle bir örnek verilmiştir. Emiteri ortak devre önüne direk kuplajla kollektörü ortak bir devre getirilmiştir. Birincisi, yani kollektörü ortak devre, faz dönmesi yapmadığı için Rp ile her

Kollektörü Ortak Yükselteç (KOB)

Kollektörü ortak baglantılı yüselteçte, kollektör hem girişte hem de çıkışta ortaktır “Kollektörü ortak bağlantının” ilk harfleri alınarak “KOB” kısaltması üretilmiştir. “KOB” aynı zamanda. “Kollektörü ortak yükselteç” anlamında da kullanılacaktır. Giriş işareti beyz ile kollektör arasına uygulanmakta, emiter çıkış alınmaktadır. Şekil 1 ‘da kollektörü ortak bir yükselteç devresi verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi giriş gerilimi ile çıkış gerilimi

Kollektör Beyz Polarması

Kollektör – Beyz polarması da iki şekilde uygulanabilmektedir. Seri Polarma Gerek NPN ve gerekse de PNP transistörler de kollektör ile beyz polarma gerilimleri bilindiği gibi aynı işaretlidir. Bu nedenle kollektörün ve beyzin aynı kaynak ile polarılmaları mümkündür. Şekil 1 Şekil 1(c) ‘de böyle bir bağlantı verilmiştir. Şekil 2 ‘de de uygulama devresi görülmektedir. IB polarma akımının

Ortak Kollektör Bağlantılı Yükselteç

Güç kaynağının pozitif tarafı AC frekanslarda C3 kondansatörü tarafından sıfır seviyesine çekilir. Hem girişte hem de çıkış da kollektör ortaktır. Çıkış emiter gerilimi beyz geriliminin değerine çok yakın olduğu için yani giriş gerilimini izlediği için bu bağlantının diğer bir ismi de emiter izleyicili bağlantıdır. Akım kazancı Ie/Ib dir, tipik olarak 50 civarında. Gerilim kazancı, dekuplaj

Kollektör Geribeslemeli Polarma Devresi ve AC Analizi

Şekil-1 Kollektör geribeslemeli yükselteç devresi Devrenin AC voltaj kazancı, olarak verilebilir. Buna göre çıkış voltajı Vo, eşitliğinden bulunabilir. Şimdi yukarıdaki şekilde verilen devredeki değerleri değiştirerek, giriş ve çıkış sinyallerini inceleyiniz. Not: Eşitlikteki IE akım değeri mA olarak alınacaktır.

KOLLEKTÖR GERİ BESLEMELİ POLARLAMA DEVRESİ

Son olarak pratikte sık kullanılan bir diğer polarma devresi olan Kollektör geribeslemeli polarma devresini inceleyeceğiz. Şekil-6.7 ve Şekil-6.8 Kollektör geribeslemeli polarma devre bağlantısı ve akım yönleri görülmektedir. Şekil-6.7 Kollektör Geribeslemeli Polarma Devresi Şekil-6.8 Kollektör Geribeslemeli Polarma Devresi ve Akım Yönleri şekillerden görüldüğü gibi RC direnci üzerinden hem IB hemde IC akımları geçmektedir. Analiz sırasında bu

Kollektör ve Emitör Geri Beslemeli Bayas

Bu devre adından da anlaşılacağı gibi her iki devrenin kararlılığa yaptığı etkilerin tümümü taşır. Devre ile ilgili formüller; IB=VCC-VBE / ((ß x RC) + RB + (1 + (ß x RE))) IC=IB x ß VC=VCC – (IC x RC) VE= IE x RE = IC x RE VCE=VC – VE ICsat = VCC / (RC

Ortak Kollektörlü Devre

Ortak kollektörlü devre, empedans uygunlaştırma amacıyla kullanılmaktadır. Çünkü bu devre, yüksek çıkış empedansını düşük çıkış empedansına çevirmektedir. Yani, ortak beyz ve ortak kollektörlü develerin tam tersi özelliklere sahiptir. Şekil 1 : Ortak kollektörlü devre için kullanılan işaret ve sembolleri (a) PNP transistör (b) NPN transistör Ortak kollektörlü devre genelde Şekil 2`de gösterildiği gibi emiterden toprağa arada
Ali Celebi