KondansatörArşiv

Alternatif Akım (AC) Altında Kondansatör

AC gerilim belli bir frekansta sürekli değişen gerilimdir. Kondansatörler DC gerilim altında enerji depolama işlevi gören elemanlarken AC gerilim altında davranışları daha farklıdır. Bunun nedeni AC gerilimin pozitif ve negatif alternansta sürekli değişmesidir. Aşağıdaki gibi bir AC kondansatör devresi kurulduğunda bu devrede kondansatörün çalışma şeklini inceleyelim. Yukarıda bir AC gerilim kaynağına direk bağlanan kondansatör görülmektedir.

R ve C Elemanlarıyla Alçak Geçiren Filtre(Low Pass Filter)

self(inductance) ve kapasite(capacitance) elemanlarının farklı frekanslarda farklı davrandıklarını biliyoruz. Kapasite elemanımız yüksek frekanslarda kısa devre gibi alçak frekanslarda ise açık devre gibi davranırken bobin(self) elemanımız yüksek frekanslarda açık devre gibi, alçak frekanslarda kısa devre gibi davranır. O zaman bu elemanları çeşitli kombinasyonlarda kullanarak gelen bir işareti frekansına göre geçirebilir, durdurabilir; gelen işaret frekansı için bir

Kondansatör ve Denklemleri

Kondansatör iki plaka arasında oluşan elektrik alan ile elektrik enerjisini tutan pasif bir devre elemanıdır. Bu elemanın karakteristiği direncin aksine zamana göre değişiklik göstermektedir. Bu neden kondansatörün t=0 başlangıç anı, şarj-deşarj olduğu t=0->t anına kadar geçen süre ve şarj olduktan sonraki gösterdiği karakteristikler birbirinden farklıdır. Şekilde görüldüğü gibi kapasite üzerine herhangi bir V potansiyeli uygulandığında

Güç Katsayısının Düzeltilmesi

Elektrik tesislerinde, alternatif akımla çalışan elektrik motorları, aydınlatma sistemleri gibi kuvvet devreleri vardır. Aydınlatma devrelerinde, akkor telli lambalar direnç özelliği gösterirler. Floresan lambaları, içindeki balasttan dolayı endüktif özellik gösterirler. Elektrik makinaları, bobinden dolayı endüktif özellik gösterirler. Böylece bunların kullanıldığı yerlerde akım, gerilimden geride olur. Bu devreler endüktif özellik gösterdiklerinden dolayı aktif gücün yanında reaktif (kör) güç de çekerler.

Kondansatörün kullanım alanları

Kondansatörler elektronik devrelerde genelde 4 farklı amaç için kullanılmaktadır. 1. Elektrik Enerjisini Depolamak Kondansatörler DC kaynağa bağlandığında çok hızlı şarj olabilme özelliğine sahiptir. Bu özelliğinden dolayı kondansatörler bir pile benzetilmektedir. Fakat devreye bağlandıkları anda çok hızlı bir şekilde deşarj olabilmektedirler. Buna rağmen depolama anlamında önemli yerlerde kullanılmaktadır. Mesela Fotoğraf makinesi içinde yer alan flash ışığı

KONDANSATÖR

Elektrik alanı biçiminde enerji depolayan pasif devre elemanlarıdır kondansatörler.Sembolü C dir.Birimi faraddır. Kapasite, sığa, kapasitör de kondansatörler le aynı anlama gelmektedir ve birbirlerinin yerine kullanılabilir.Devrede kullanılan kullanılan kondansatör kutupsuz ise şekil 1 deki gibi, kutuplu ise şekil 2 deki gibi gösterilir genellikle. Şekil 1                   Şekil2 YAPISI

Kondansatörün Akım-Gerilim Değişimi

Kondansatörü güç kaynağınıa bağladığımızda akım tüm devre boyunca akar ve kondansatörün iletken plakalarında + ve – yük birikimi olur. Güç kaynağı devreden kaldırıldığında elektrik alan yok olmaz ve kondansatör elektrik enerjisi depolamış olur. Bu durum için beklenmedik bir olgu diyebiliriz. Aynı laptop şarj cihazı örneğinde olduğu gibi. Şekil 1: Basit Kondansatör Devresi Çalışma konusunda biraz daha ayrıntıya inerek

Kondansatörlerin Kapasite Değerlerinin Belirlenmesi

Kullanıcı için kondansatördeki en önemli iki değer: kondansatör çalışma gerilimi ve kondansatör kapasite değeridir. Bazı kondansatörlerin çalışma değerleri üzerinde yazılıdır. Çalışma değerleri yazılı olmayan kondansatörlerde ise rakam ve renk kodları kullanılmaktadır.Rakam kodlu kondansatörlerde son rakam kadar sıfır, kendisinden önce gelen rakamlara eklenir ve bulunan değer pikoFarad’dır. Örneğin üzerinde 202 yazan bir kondansatörün kapasitesi 2000 pF

Kapasite Değişimine Göre Kondansatörler

Kondansatörler, kapasite değerlerinin değişimine göre sabit değerlikli kondansatör ve ayarlanabilir kondansatör olmak üzere ikiye ayrılır. Şekil 1 : Ayarlanabilir Kondansatörlerin Gösterimi 1) Sabit değerlikli kondansatörler: Üretim aşamasında belirlenen kapasite değerinde sonradan değişiklik yapmak mümkün değildir ve bu nedenle devrede daha sonra ince ayar yapma imkanı yoktur. 2) Ayarlanabilir kondansatörler: Plakaların uzaklaştırılıp yakınlaştırılması ile kapasite değerlerinde değişiklik yapmak mümkündür. Bu

Kondansatörün Tarihçesi

Kondansatör 1745 yılında, elektrik yükünü depolama çalışmaları yapan Hollandalı fizikçiPieter van Musschenbroek tarafından icat edilmiştir. İlk kondansatör ise iç ve dış kısmı metal folyo ile kaplı, ipek yalıtkan iplerle asılmış, içi su dolu Leyden şişesidir. Bu yüzden, kapasite birimi olarak ilk zamanlarda jar (şişe) kullanılmıştır. 1 jar yaklaşık olarak 1 nanoFarad’a eşittir. Şekil : İlk Kondansatör Leyden Şişesi Kondansatör
Ali Celebi