LambaArşiv

Kompakt Florasan Lamba

Enkendesan aydınlatma ısının ışığa dönüştürülmesidir.Bu akkor telli bir lambanın içerisindeki filamanda yaklaşık 176 derecede gerçekleşir. Bu dönüşüm oldukça basit olup en belirgin zayıflığı düşük verimidir ki yaklaşık % 5 civarlarındadır. Yani her 100 birim enerjinin 95 i ısı geri kalan 5 i ise ışığa dönüşmektedir. Ayrıca bu tip lambaların ömrü yaklaşık 2000 saattir. Florasan aydınlatma

Floresan Lamba

Silindirik bir cam boru şeklinde yapılan fluoresant ampülün, her iki başında tungstenden yapılmış çift sarımlı flamanlar vardır. Flamanlar ısındığında elektron yayma özelliği kazanması için üzerileri oksit tabakası ile kaplanmış ve uçları lamba başlığı üzerindeki lamba ayaklarına bağlanmıştır. Boru şeklindeki cam tüpün iç yüzeyi flüoresan ve fosfor madde ile kaplanmış ve tüpün içindeki hava alınarak yerine

Led Lamba

Işık ve insan Çok uzun zaman önce insanlar, yalnız gün ışığından (gündüz ışığından) istifade edebilmişler. Ateşin keşfi ile birlikte gündüzlerin dışında yapay ışıkla aydınlatmayı da öğrendiler. Daha sonra yapay ışık olarak meşaleler ve yağ lambaları ile aydınlandılar.Yağ lambası, meşale ve mum 19. yy ortalarına kadar gözde ışık kaynakları oldu. 1870’lerde Edison’un flamanlı lambayı geliştirmesiyle aydınlatmada

Işık Kaynakları (LAMBALAR)

Lamba Tipleri 1-Enkandesan Lambalar: Akkor flamanlı lambalar, metal flaman telinin yüksek sıcaklıklara ısıtılması ve bu ısınma sonucunda flaman telinin ışıma yapması esasına dayanır. Akkor lambalar; boyut, ışık miktarı ve besleme gerilimi açısından geniş ölçekte üretilirler. Besleme gerilimi için herhangi bir regülasyon işlemine ihtiyaç duymazla; düşük üretim maliyetine sahiptirler ve hem AC hem de DC gerilim

Lamba

Lamba aydınlatma araçlarının genel adıdır. İnsanlar eskiden beri, içinde çeşitli yakıtlar kullandıkları aydınlatma araçları yapmışlardır. En eski lambalar, mağara devrinde mağara adamlarının, hayvanların kafatasına yağ doldurup bu yağa batırdıkları bir sazı ateşleyerek elde ettikleri lambalardır. Eski Yunan ve Romalılar pişirilmiş tuğladan veya tunçtan lambalar yaparlardı. Bugün lamba deyince aklımıza sadece içinde gazyağı yakılan lamba gelir.

Lux

Birim alana düşen ışık şiddetine lux adı verilir Ledin açısı, ışığın kaynağı ile aydınlatılacak alan arasındaki uzaklık bu değer üzerinde etkilidir. İnsan gözü 550nm(amber) dalga boyuna daha duyarlıdır. Bu nedenle amber renk ışık kaynağının lüx değeri mavi ışık kaynağından daha fazladır. Buna parlaklık fonksiyonu denir. Işık kaynağı ile aydınlatılacak alan arasındaki mesafe ne kadar uzarsa

LED Lambalar

Günümüzde yeni teknolojik gelişmeler doğrultusunda birçok yeni cihaz üretilmekte ve bunun yanısıra hızlı bir nüfus artışı gerçekleşmektedir. Bu durumda enerji arzı hızla artmaktadır. Bu enerji arzını karşılamak ülkelerin sırtında büyük bir yük oluşturmaktadır. Burda yapılması en mantıklı olan çözüm ise tasarruf etmektir. Günümüzde enerji tasarrufu için birçok çalışma yapılmaktadır. Tasarruf konusu artık başlı başına bir

Lamba Çeşitleri

Akkor Flamanlı Lambalar: Akkor lambalar en eski elektrikli ışık kaynaklarından olup; günümüzde de ucuz olmaları ve montajlarının kolay olması nedeniyle yaygın bir kullanım alanına sahipti. Akkor lambalar; tungsten telden yapılmış flaman üzerinden akım akıtılarak, telin akkor derecede kızarması sonucu ışık üretirler. Akkor lambada ışıyan madde olarak bambu, platin, karbon denenmiş, sonra daha dayanıklı olan tungstene

LED Lambalar

Günümüzde yeni teknolojik gelişmeler doğrultusunda birçok yeni cihaz üretilmekte ve bunun yanısıra hızlı bir nüfus artışı gerçekleşmektedir. Bu durumda enerji arzı hızla artmaktadır. Bu enerji arzını karşılamak ülkelerin sırtında büyük bir yük oluşturmaktadır. Burda yapılması en mantıklı olan çözüm ise tasarruf etmektir. Günümüzde enerji tasarrufu için birçok çalışma yapılmaktadır. Tasarruf konusu artık başlı başına bir
Ali Celebi