LDRArşiv

FOTO DİRENÇ (LDR)

Fotodirençler (Light Dependent resistor), Aydınlıkta az direnç, karanlıkta yüksek direnç gösteren devre elemanlarına LDR denir. Başka bir deyişle LDR’nin üzerine düşen ışık değerine göre gösterdiği direnç değişimi ters orantılıdır. LDR’ler, CdS (kadmiyum sülfür), CdSe (kadmiyum selinür), selenyum, germanyum ve silisyum vb. gibi ışığa karşı çok duyarlı maddelerden üretilmektedir. LDR yapımında kullanılan madde, algılayıcının hassasiyetini ve

LDR

FOTOİLETKEN Gözler-(LDR) Fotoiletken göz, direnci, üzerine düşen ışık yoğunluğu ile doğrusal olarak değişen iki uçlu bir yarıiletken aygıttır ve fotodirenç olarak da adlandırılır. Aygıtın elektriksel simgesi aşağıda gösterildiği gibidir. En yaygın kullanılan fotoiletken malzemeler, kadmiyum sülfid (CdS) ve kadmiyum selenid (CdSe) içerenlerdir. CdS’ in en yüksek tepkisi 5100Â (510nm), CdSe’ inki de 6150Â (615nm) dalgaboyunda

LDR ile Karanlıkta Çalışan Led

Malzeme Listesi ▬BC547 x 2 Adet ▬ 10K Direnç x 4 Adet ▬ 1k Direnç x 1 Adet ▬ LDR  x 1 Adet ▬Led x 1 adet. (Sayısı çoğaltılabilir.) LDR ve transistör kullanılarak yapılmış otomatik olarak karanlıkta ışık veren ve aydınlıkta sönen ışık kontrollü devre görülmektedir.LDR’nin üzerine ışık düştüğü zaman Q1 transistörü iletime geçer. Q1 transistörünün iletime geçmesi Q2 transistörünün beyz gerilimini şase

Foto Direnç (LDR)

Optik sensör türleri içerisinde akıla gelen ilk elektronik elemandır. İngilizce Photo Resistor anlamına gelmesine karşın foto dirençler yaygın bir şekildeLDR adı ile ifade edilir. İsminden de anlaşılacağı üzere LDR, Light Dependet Resistance kelimelerinin kısaltılmış halidir. LDR, Ortamdaki ışığın şiddetine göre üzerine düşen direnç değerini ters orantılı olarak ayarlayabilen en basit optik sensör çeşididir. Genel bir dil ile anlatacak olursam.

ORTAM ETKİLİ DİRENÇLER Foto Direnç (LDR)

Foto direnç üzerine düşen ışık şiddetiyle ters orantılı olarak, ışık şiddeti arttığında direnci düşen, ışık şiddeti azaldığında ise direnci artan bir devre elemanıdır. Foto direnç AC ve DC akımda aynı özellikleri gösterir. Üstte foto direncin sembolü görülmektedir.Foto dirençler genelde optik devre tasarımlarında kullanılırlar, Çalışması normal bir ayarlı dirençten farklı değildir ancak değeri üzerindeki herhangi bir
Ali Celebi