ModulasyonArşiv

GENLİK MODÜLASYONU VE FREKANS MODÜLASYONUNUN ÖZELLİKLERİ

Frekans modülasyonu (frequency modulation – FM), taşıyıcı dalga frekansının, bilgi sinyalinin frekans ve genliğine bağlı olarak değiştirilmesidir. Frekans modülasyonu, genlik modülasyonundan daha günceldir. Günümüzde, ticari amaçla yayın yapan FM vericiler 87,5 MHz -108 MHz arasında yayın yaparlar. Genlik modülasyomı ile yayın yapan A-M vericilerde orta, uzun ve kısa dalgalar kullanılır. Orta dalgadan yayın yapan A-M

FM ve AM Modülasyonu

FM yani Frekans Modülasyonu ve AM yani genlik modülasyonu, sinyallerin ya da bilgilerin uzak mesafelere kablosuz olarak elektromanyetik dalgalar aracılığı ile gönderilmesine olanak sağlayan iki çeşit transfer tekniğidir.  Modüle edilmiş bilgi sinyalleri yüksek bant bölgesinde(Yüksek frekanslı) bulunmasından bu sinyalleri iletmek için gereken antenler daha küçük boyutludur. c = λ.f (c: ışık hızı, f: sinyal frekansı, lamda ise dalga boyunu belirtir)
Ali Celebi