Ölçü AletleriArşiv

Kontrol Kalemi

Bir hatta, prizde, duyda vs. gerilimin (elektrik) olup olmadığını anlamakta kullanılan kontrol kalemi hemen her evde bulunmaktadır belkide. Kullanışlı ve ucuz bir alet olan kontrol kalemi herkes tarafından kolaylıkla ve güvenle kullanılabilmektedir. Kullanmak için yapmak gereken tek şey kontrol kalemini gerilimin olup olmadığını kontrol edeceğimiz yere dokundurup baş tarafındaki metal noktaya parmağımızı dokundurmaktır. Eğer gerilim var

Pens Ampermetre

Bir havai hattın veya bir motor devresinin akımını, devrenin hattını kesmeden ölçmek için kullanılan kullanılan ölçü aletine pens ampermetre denir. Pens ampermetrelerden bazıları primeri tek sipir olan bir trafo esasına göre çalışırlar. Trafonun demir nüvesini oluşturan kısım hareketlidir ve açılıp kapanabilir. Ölçme yapılacağı zaman aletteki basit kaldıraç düzeneği ile pensli ağız açılarak akım taşıyan iletken

Megger Cihazı

Megger yalıtkanlık direnci ölçümünde kullanılan ölçü aletidir. Meger genel olarak DC gerilim  üreten bir jeneratördür.100-250-500-625-1000-1250-2500-5000 volt DC gerilim üretebilirler. Megger  “topraklama kaçak ölçüm cihazı” topraklama tesisatının yeterliliğini ,yada mevcut hattaki kaçakları ölçer. Bir diğer ifade ile Megger yalıtkanlık direnci ölçer. Cihazda Megger marka dünya lideri durumunda olduğu için meger cihazı olarakta bilinir. Biz cihazın kullanımını dijital

ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ

ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ (B.E. Üniversitesi 139 sayfa pdf ) Ölçme ve ölçü aletleri ( 61 sayfa pdf ) ELEKTRİK ÖLÇME ( Kocaeli Üni. 15 Sayfa ) DÖNER ÇERÇEVELİ ÖLÇÜ ALETİ OSİLOSKOP NASIL ÇALIŞIR VE KULLANIMI 1 OSİLOSKOP KULLANIMI

Wattmetre

Alternatif akım ( AC ) ve Doğru akım ( DC ) devrelerinde , devrenin çektiği toplam aktif gücü hesaplamak amacıyla tasarlanmış cihazlara wattmetre denir. Wattmetreler yapıları itibari ile ampermetre ve voltmetrenin birleşiminden oluşmuş gibidirler. Elektrik devrelerinde gücü hesaplayabilmek için devrenin çektiği akımı ve gerilimini bilmek gerekmektedir. Bu amaçla tasarlanmış olan wattmetreler aslında iki ölçüm birden

Ohmmetre

Direnç değerini ölçen ölçü aletlerine ohmmetre denir. Yalnız direnç ölçen ohmmetreler bulunduğu gibi bu işlem, birden fazla büyüklüğü ölçebilen, bu yüzden daha pratik kullanım imkanı sağlayan avometreler ile de yapılmaktadır. Ohmmetreler yapı olarak akım ölçen, döner bobinli ölçü aletleridir. Bu ölçü aletlerinin skalası akım değil de direnç (Ω) ölçecek şekilde bölmelendirilmiştir. Ohmmetreler direnç ölçmenin yanında

Frekansmetre Nedir ?

Piyasada çeşitli yöntemler kullanarak yapılmış değişik tiplerde frekansmetreler satılmaktadır. Analog ibreli, titreşimli, sayısal, programlarla yapılmış olanlar bunlardan bazısıdır. Biz bu tiplerden sadece sayısal (dijital) entegrelerle gerçekleştirilen sayısal göstergeli tür üzerinde duracağız. Yani “bu benim istediğim şekilde frekans ölçüyor” diyebileceğiniz ölçü aletleri yapacaksınız. Bu yazıda frekansmetre bölümleri hakkında açıklama yapacak ve daha sonra birkaç örnek devreyi

Multimetre

Ampermetre ile akım‘ı, voltmetre ile gerilimi, ohmmetre ile direnç ölçülür. Multimetre bütün bu fonksiyonları yapan ölçüm cihazı‘dır. Avometre ‘ lerin geliştirilmiş olan modeline multimetre denir. Multimetre Ne İşe Yarar? Multimetreler ek olarak, frekans, transistör kazancı, kondansatör kapasitesi, sesli kısa devre kontrolü (buzzer), diyot, sıcaklık vb. ölçümünü de yapar. Multimetreler analog multimetreler ve dijital multimetre olarak iki çeşittir. Analog Multimetre Bu multimetreler

VOLTMETRE

Gerilim veya voltaj ölçme aletidir.Voltmetre nin veya mültimetre nin devredeki dirence paralel bağlanması ile ölçülür. Bir mültimetre ile gerilim nasıl ölçülür ? Doğru akımda, gerilimi ölçmek için mültimetrenin komütatörü ( V = ) pozisyonunda olmalıdır. Ölçüm kablolarından kırmızı olanın fişini  V mA W  prizine ,siyah olanın fişini ise COM prizine takınız, gerilim ölçümü aleti devreye

AMPERMETRE

Akım ölçme aletidir.Ampermetre nin veya mültimetre nin devredeki dirence seri bağlanması ile ölçülür. DİJİTAL ÖLÇÜ ALETİ İLE DC AKIM ÖLÇÜMÜ Doğru akımda, akımı ölçmek için mültimetrenin komütatörü ( 20 = ) pozisyonunda olmalıdır. Ölçüm kablolarından kırmızı olanın fişini 20 A prizine, siyah olanın fişini ise COM prizine takınız, akım ölçümü aleti devreye seri bağlayarak yapılmalıdır
Ali Celebi