Op-Amp’larArşiv

Gerilim Kontrollü Osilatör

Şekil 1 – OP-AMP ‘lı Gerilim Kontrollü Osilatör DC çıkış voltajı ile kontrol edilebilen osilatörlere, gerilim kontrollü osilatör (VCO – Voltage Controlled Oscillator) adı verilir. Şekil 1 ‘deki devre, Vi giriş voltajı ile frekansı kontrol edilebilir bir testere dişi jeneratördür. Temel olarak bu devre integral alıcı bir devredir. Negatif geri besleme hattında bir kondansatör ve ona paralel

Gerilim Regülatörü

Şekil 1 – OP-AMP ‘lı Gerilim Regülatörü Şekil 1 ‘deki devreye, regüle edilecek gerilim, Vi olarak OP-AMP ‘ın +V ucuna uygulanır. -V ucu ise şaseye irtibatlandınlır. Vi gerilimi devreye uygulandığında Vo işareti pozitifleşmeye başlar. Vo< VZD olduğu sürece, zener diyod yatımdadır. . Vo> VZD olunca zener diyod iletime geçer ve kırılma gerilimine eşit bir gerilim x noktasında

Logaritmik Yükselteç

Şekil 1 – Logaritmik Yükselteç OP – AMP ile gerçekleştirilen logaritmik yükselteçler, analog bilgisayarlarda matematiksel işlemleri gerçekleştirmede kullanılır. Şekil 1 ‘deki, logaritmik yükselteç aynı zamanda faz çeviren yükselteç yapısındadır. Geri besleme elemanı olarak bir transistör kullanılmaktadır. Burada, transistörün beyz-emiter ekleminden faydalanılarak logaritma işlemi yapılmaktadır. Yükseltme işleminin logaritmik olması, transistörün beyz-emiter ekleminden ileri gelmektedir. Logaritmik yükselteç devresinde; Vo

Tam Dalga Doğrultmaç

Şekil 1 – OP-AMP ‘lı Hassas Tam Dalga Doğrultmaç Şekil 1 ‘de görülen devrede 1. OP-AMP yarım dalga doğrultmaç, 2. OP-AMP ise toplayıcı devre olarak görev yapar. Şekil 2 – Tam Dalga Doğrultmaç Devresine Ait Dalga Şekilleri Vi sinyalinin negatif alternanslan doğrultmakta ve pozitif olarak V1 sinyali 1. OP-AMP çıkışına aktarılmaktadır. Bu sırada Av = l ‘dir. 2.

Yarım Dalga Doğrultmaç

Bilindiği gibi doğrultma işlemini yapan eleman diyoddur. Pratikte kullanılan germanyum diyodun iletime geçme voltajı yani eşik gerilimi 0,2 Volt, Silisyum diyodun ise 0,6 Volt civarındadır. Bir germanyum diyodun iletime geçebilmesi için anodu katoduna göre 0,2 Volt, silisyum diyodun ise 0,6 Volt olması gerekir. Dolayısıyla, genliği 0,6 Volt civarında veya daha küçük işaretler diyod ile doğrultulamazlar.

Karşılaştırıcı (Comparator)

Şekil 1 – Karşılaştırıcı Devre Şekil 1 ‘deki devre (-) giriş ucuna uygulanan Vref (referans voltajı) sinyaliyle (+} uca uygulanan Vi sinyalini karşılaştırır. İki sinyal arasındaki fark çok küçük olsa dahi 200.000 ile çarpılarak çıkışa aktarılır. Pratikte, açık çevrim kazancını sınırlayan faktör +V, -V besleme voltaj değerleri olduğu için çıkıştan yaklaşık +V veya -V gerilim değeri kadar

OP-AMP’LARIN LİNEER KULLANIMLARI

Aslında op-amplar çok önemli entegre devreleridir. Onları birçok değişik kullanımlar için genişletebilirsiniz. Burada birkaç kullanım özet olarak verilmiştir. SES YÜKSELTİCİLER Ön yükselticiler çıkış gücü 50mW’tan daha az olan bu ses yükselticilerdir. Ön yükselticiler oldukça düşük gürültü seviyesine sahip olmalıdırlar. Çünkü bunlar ses sistemlerinin girişinde kullanılmakta olup, manyetik band kristallerden ve mikrofonlardan gelen zayıf sinyalleri yükseltmektedir.

Toplar Yükselteç (Summing Amplifier) 

Şekil 1 -OP-AMP ‘ın Toplayıcı Yükselteç Olarak Çalışması Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi devre, faz çeviren (inverting) yükselteç gibi çalışmaktadır. Rf geri besleme direncinden geçen akımı If, R1 direncinden geçen akımı I1, R2 direncinden geçen akıma I2 dersek; If = I1 + I2 olur. I1 = (V1 – Vx) / R1 , I2 = (V2 – Vx)

OP-AMP İşlemsel Yükselteçler

OP-AMP ( Operational Amplifier – İşlemsel Yükselteçler ) Op-amplar, akım ve gerim kazancı sağlayan devreler olup, güç kazancı ya da empedans dönüştürme de yapabilirler.Op-Amp ile devreler üzerinde temel matematik işlemlerini gerçekleştirecek sistemler kurabiliriz. OP-AMP 196O ‘lı yılların sonlarına doğru kullanılmaya başlanmıştır. 741 ve 747 gibi entegre şeklinde üretilirler. Bu entegrelere dışarıdan bağlanan devre elemanları ile geri beslemesi ve

Türev Alıcı Op-Amp

Türev Alan Op-Amp ( Differentiator Amplifier ) Şekil 1 – Türev Alan Devre Türev alan devre, girişine uygulanan sinyalin türevini alarak çıkışa aktaran bir devredir. Türev alan devrenin girişine üçgen dalga uygulandığında çıkışından kare dalga, kare dalga uygulandığında ise çıkışından sivriltilmiş dalga elde edilir. O halde, elektronikte üçgen dalganın türevi kare dalga, kare dalganın türevi ise sivriltilmiş dalgadır.
Ali Celebi