PilArşiv

Alessandro Volta

18 Şubat 1745 yılında doğan ve 5 Mart 1927 yılında ölen Alessandro Volta, İtalya’nın en önemli fizikçileri arasında yer almaktadır. Özellikle Fizik alanında yaptığı çalışmalar dışında pilin icadı ile tanınan Volta, Napoleon ile yakın ilişkiler kurmuştur. 1745 yılında Como’da doğan Volta, 1774 yılında Royal okulunda Fizik profesörü unvanını elde etmiştir. Bu dönemde statik elektrik üretebilen

Pillerin Çalışma Prensibi ve Çeşitleri

Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımızın her alanında pilleri kullanıyoruz. Cep telefonundan, mp3 çalara, laptoplardan uzaktan kumandalara hemen her yerde kullandığımız piller hakkında ne kadar bilgimiz var? Bu yazıda piller hakkında bilgi edinip pillerin nasıl oluyor da cihazları çalıştırmak için enerji üretebildiğini göreceğiz. Piller kimyasal maddeler ile dolu olan elektron kaynaklarıdır. İçerisindeki elektrokimyasal reaksiyonlar ile elektron üretimi olmaktadır. Bir

PİLİN İCADI

Günümüzde kullanılan en önemli araçlardan biri olan pil, 1800 yılında tesadüf sonucu bulunmuştur.Elektriğe ilişkin bilgiler, MÖ 6. yüzyıl yıllarına kadar gitmekle birlikte bilimsel olarak ilk defa 17. yüzyılda ele alınmıştır. Ancak 19. yüzyıla kadar bilinen elektrik türü, bir kumaşa sürterek elde edilen ya da yıldırım elektriği olarak bilinen statik elektriktir. 19. yüzyılda buna elektrik akımı

PİL ÇEŞİTLERİ

Genel olarak piller, kullanıldıktan sonra atılan (Non-rechargeable) ve tekrar şarj edilebilen (Rechargeable) piller olarak ikiye ayrılır. KULLANILDIKTAN SONRA ATILAN (ŞARJ EDİLMEYEN) PİLLER: Çinko-karbon pil: Düşük maliyetli – az enerji gerektiren uygulamalar için. Çinko-klorid: Çinko–karbon pilden biraz daha uzun ömürlüdür. Alkalin pil: Alkaline/manganez “uzun ömürlü” pillerdir , daha fazla güç ihtiyacı gerektiren uygulamalarda da kullanılabilir. Gümüş-oksit

ŞARJ EDİLEN PİLLER

Sarj edilebilir pillerin uygulamaları ile ilgili asagıdaki tanımlamalar yapılmaktadır. • Bütün elektriksel degerler aksi belirtilmedikçe 20°C 65°C oda sıcaklıgına göre verilmistir. – Gerilim Nikel-Kadmiyum (Ni-Cd) ve Nikel – MetaHidrit (Ni-MH) pillerinin açık devre gerilimleri ( sahip oldukları kimyasal sistemin potansiyel farkı),sıcaklık, depolama durumu ve sarj seviyesine baglı olarak ortalama 1.25V ile 1.4V arasındadır.Sızdırmaz tip Ni

Şarj Edilebilir Piller

Artık elektronik cihazlar her geçen gün daha küçük, daha hafif ve daha çok fonksiyonlu olarak üretiliyor. Kullanmakta olduğumuz portatif bir cihazda bizi en çok rahatsız eden şey batarya sorunudur. Olmadık bir zamanda birden bitiveren bir bataryanın bizi ne kadar kızdırdığını bir düşünün!

Pil

Kimyasal bir tepkimede açığa çıkan enerjiyi elektrik enerjisine çeviren aygıt.Üretilen elektrik enerjisi, başka bir enerji biçiminin dönüşümünden kaynaklanır; pil akümülatörlerden bu dönüşümün tersinir olmasıyla ayrılır. Bir pilin elektriksel özellikleri bir üretecinkilere benzer.
Ali Celebi