PolarmaArşiv

Elektronik Devreleri Ters Polarmaya Karşı Koruma

Elektronik devrelerin enerji beslemesi ters yönde uygulandığında devreler bundan zarar görür. Hasar oluşan kısmı girişten itibaren iz sürerek bulabilirsiniz. Uygulamalarınızda ters bağlama (ters polarite verme) riskiniz varsa aşağıdaki çözümlerden birisini seçebilirsiniz. Yüksek ve düşük voltaj koruması yok. Düşük maliyetli ve uygulaması kolay. Giriş gerilimi diyodun iletim gerilimi kadar azalır. (örn: 0.3v) Uygulaması kolay ve ucuz.

Birleşik (Tam Kararlı – Otomatik) Polarma

Şekil 1 Şekil 1(e) ‘de ve Şekil 2(a) gösterilmiş olanı birleşik polarma en çok uygulanan polarma yöntemidir. Bu polarma şekli, “gerilim bölücü” , “tam kararlı” , “otomatik” polarma gibi değişik adlarla da anılmaktadır. Şekil 2(a) ‘da görüldüğü gibi R2 direnci, beyzin polarma gerilimini sağlamaktadır. Birleşik polarma devresi, gerektiğinde Şekil 2(b), (c) ve (d) ‘de görüldüğü

Kollektör Beyz Polarması

Kollektör – Beyz polarması da iki şekilde uygulanabilmektedir. Seri Polarma Gerek NPN ve gerekse de PNP transistörler de kollektör ile beyz polarma gerilimleri bilindiği gibi aynı işaretlidir. Bu nedenle kollektörün ve beyzin aynı kaynak ile polarılmaları mümkündür. Şekil 1 Şekil 1(c) ‘de böyle bir bağlantı verilmiştir. Şekil 2 ‘de de uygulama devresi görülmektedir. IB polarma akımının

Polarma Metodları

Bir yükselteç devresi düzenlenirken önce çalışma noktasının seçimiyle başlanır. Çalışma noktasının seçimi için, transistör üreticisi tarafından verilen, gerek karakteristik değerlerden, gerekse de karakteristik eğrilerinden yararlanılır. Çalışma noktasının belirlenmesi demek, polarma geriliminin polarma geriliminin belirlenmesi demektir. Bilindiği gibi, polarma gerilimi transistörü çalıştıran, DC gerilimdir. Bu gerilimi sağlamak için pillerden ve güç kaynaklarından yararlanılır. Transistör girişine bir

Sabit Polarma

Sabit polarma yönteminde, Şekil 1 (a) ve (b) de görüldüğü gibi iki ayrı uygulama yapılmaktadır. Kollektör Beyz veya Kollektör Emiter ayrı ayrı besleme kaynakları ile polarılmaktadır. Beyz Polarması Şekil 2 ‘de verilmiş olan, emiteri ortak bir yükselteçte görüldüğü gibi, beyz polarmasında, beyz emiter arasına ve kollektör ile yine emiter arasına ayrı ayrı besleme kaynağı bağlanmaktadır.

JFET ‘in Polarmalandırılması

a) Sabit Polarma Şekil 1 (a) ve (b) ‘deki gibi kullanılan JFET devrelerine sabit (fixed) polarmalı devreler adı verilir. Çünkü, gate ve source uçları arasına VGG gibi sabit bir güç kaynağı kullanışmıştır. n-kanallı JFET ‘in gate terminaline, VGG ‘nin (-) kutbu; p-kanallı JFET ‘in gate terminaline ise (+) kutbu irtibatlandırılmalıdır. Dikkat edilmesi gereken başka bir

Transistörlerde Polarma

Elektronik devrelerde transistörler doğru polarmalandığı zaman iletime geçip, ters polarmalandığı zaman ise kesime giderler. Transistörlerin beyz ucuna akım uygulanmadığında kollektör ve emiter arasında akım geçişi olmaz yani transistör kesimde (cut off) kalır. Doğru Polarma NPN tipi transistörlerin doğru polarmalanması için beyz şaseye göre artı uygulandığında iletimin olabilmesi için kollektöre artı, emitere ise eksi uygulanır. PNP

Kollektör Geribeslemeli Polarma Devresi ve AC Analizi

Şekil-1 Kollektör geribeslemeli yükselteç devresi Devrenin AC voltaj kazancı, olarak verilebilir. Buna göre çıkış voltajı Vo, eşitliğinden bulunabilir. Şimdi yukarıdaki şekilde verilen devredeki değerleri değiştirerek, giriş ve çıkış sinyallerini inceleyiniz. Not: Eşitlikteki IE akım değeri mA olarak alınacaktır.

VOLTAJ BÖLÜCÜLÜ POLARMA DEVRESİ VE AC ANALİZİ

Şekil-1 Gerilim bölücü polarmalı yükselteç devresi (Sol Taraftaki Kutucuklara Değer Yazıp Hesapla Tuşuna Basarak Oluşan Değerleri Sağdaki Kutucuklarda Görebilirsiniz) Devrenin AC voltaj kazancı, olarak verilebilir. Buna göre çıkış voltajı Vo, eşitliğinden bulunabilir. şimdi yukarıdaki şekilde verilen devredeki değerleri değiştirerek, giriş ve çıkış sinyallerini inceleyiniz. Not: Eşitlikteki IE akım değeri mA olarak alınacaktır.

EMİTERİ KARARLI POLARMA DEVRESİ VE AC ANALİZİ

Şekil-1 Emiter kararlı polarma devreli yükselteç devresi (Sol Taraftaki Kutucuklara Değer Yazıp Hesapla Tuşuna Basarak Oluşan Değerleri Sağdaki Kutucuklarda Görebilirsiniz) Devrenin AC voltaj kazancı, değerine eşittir. Buna göre çıkış voltajı Vo, şimdi yukarıdaki şekilde verilen devredeki değerleri değiştirerek, giriş ve çıkış sinyallerini inceleyiniz. Not: Eşitlikteki IE akım değeri mA olarak alınacaktır.
Ali Celebi