regülatörArşiv

Regülatör Nedir ve Nasıl Çalışır?

Regülatör Nedir? Şebeke geriliminde belirli zamanlarda yükselme ve düşme gibi dengesizlikler meydana gelir. Bu dengesizlikler verim kaybına sebep olur. İşte tüm bu olağan dışı dengesizlikleri önlemede kullanılan cihazlarda regülatörlerdir. Yani gerilim dengelemesi yaparak verimi arttırmayı sağlar. Frekans, güç, basınç, gerilim, hız ve akım gibi birçok fiziksel büyüklüğü sabit tura ve bu değerleri tekrar değiştirerek sabit

Jeneratör Voltaj Regülatörü

Ayarlama ile ilgili genel açıklamalar: Ayarlamanın Gerekliliği: Bir şehrin elektrik şebekesinde yük değişimleri, şebekeyi besleyen kuvvet santralinde bulunan turbo jeneratör gurubunun devir sayısına ve gerilimine etki yapar. Bu durum dizel veya benzin gibi yakıtlarla veya termik ve nükleer yakıtlarla çalışan küçüklü, büyüklü bütün jeneratörler için de geçerlidir. Ayarlama yapmaksızın (veya yapılmaksızın) yükün ani olarak kalkması

Şönt (Paralel) regülatör

Paralel regülatörde “pozitif” ve “negatif” olarak ayrılabilirler. Burada “pozitif paralel regülatör devresi” ile ilgili örnekler verilecektir. Paralel regüle devreleri 1-20mV tölerans ile yük gerilimini sabit tutabilmektedir. Şekil 1 ‘de iki paralel regüle devresi verilmiştir. Şekil 1(a) ‘da verilen devrede: Herhangi bir nedenle giriş gerilimi düşerse devreden akan akım azalacaktır. Dolayısıyla da RL yük direncinden akan akım

Seri Regülatör

Seri regülatör, yük akımını sabit tutmak için kullanılır. Bu tür bir uygulama bir veya iki transistörle gerçekleştirilebilmektedir. Transistör yük hattına seri bağlandığından, bu tür devreye seri regüle devresi veya seri regülatör denmiştir. Seri regülatör, “pozitif” veya “negatif” regülatör olarak kullanılır. Pozitif Seri Regülatör Şekil 1 ‘de zener diyotlu bir seri regülatör devresi verilmiştir. Devrenin pozitif gerilim

Entegre Gerilim regülatörleri

Entegre regülatörlerinin en önemli özellikleri küçük hacimli olmaları ve değişik giriş gerilimlerinde değişik çıkış gerilimi verebilmeleridir. İşlemsel kuvvetlendiricilerden sonra en çok kullanılan analog tümleşik devreler gerilim regülatörleridir. Bu entegrelerin içinde referans kaynağı, hata yükselteci, kontrol elemanı ve aşırı yük koruma devreleri bulunmaktadır. Bunların en çok kullanılanları arasında 7805, 7812, 7905, 7912, LM317, LM337 sayılabilir. Aşağıda

AYARLANABİLİR VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ

 Bir çok regületör çeşidi vardır. Ayarlı olan regülatörler ise günümüz elektroniğinde çok kullanılır. Genel olarak LM317T ayarlanabilir voltaj regülatörü kullanılmaktadır. Fakat aynı işi 7805 veya diğer voltaj regülatörleri ile de yapabiliriz.         Voltaj regülatörleri aldığı şase bağlantısı ile orantılı olarak çıkışındaki değer çeşitli hesaplar neticesinde değişmektedir. Bu özelliğide ayarlanabilir olmasını sağlamaktadır.  

Çıkışı sabit seri reğüle devresi

Seri Regületör Seri regülatör, yük akımını sabit tutmak için kullanılır. Bu tür bir uygulama bir veya iki transistörle gerçekleştirilebilmektedir. Transistör yük hattına seri bağlandığından, bu tür devreye seri regüle devresi veya seri regülatör denmiştir. Seri regülatör, “pozitif” veya “negatif” regülatör olarak kullanılır.
Ali Celebi