Sağlamlık KontrolüArşiv

Tristör ve Ölçümleri

Yapısı : Tristörler üzerinden sadece bir yönde akım geçmesini sağlayan yarı iletken bir devre elemanıdır. PNPN yapıdadır ve üzerinde üç adet uç bulunur. Bunlar katot, anot ve gate (tetikleme) uçlarıdır. İletken olduğu anda üzerindeki akımı katotdan anoda doğru geçirir. Gate ucu ise tristörün iletime geçirilmesi için kullanılır. Eğer tristör katot gate’li ise pozitif gerilim ile

Voltmetre-ampermetre ile direnç ölçümü

Voltmetre-ampermetre yöntemi ile direnç ölçümü dolaylı ve basit bir yöntemdir. Direnç içinden geçen akım ve gerilim ölçülerek, Ohm kanununa göre direnç hesabı yapılır. Bu yöntemde kullanılan devreler Şekil ‘de gösterilmiştir. Şekil a’daki devrede ampermetre, dirençte akan akımı ölçtüğü halde voltmetre, direnç ve ampermetre uçlarındaki toplam gerilimi ölçer. Bundan dolayı ampermetre direnci, ölçülen direnç yanında çok

Kondansatör değerinin okunması ve sağlamlık kontrolü

Kondansatörlerin değerleri çoğunlukla üzerine doğrudan yazılır. Renk kodu kullanılan kondansatörler de vardır ancak bu renk kodları dirençlerde olduğu gibi bir standarda sahip değildir. Elektrolitik kondansatörlerde değer açık bir şekilde üzerine yazılır. 47µF gibi. Ayrıca hangi ucun artı hangi ucun eksi olduğu da açık bir şekilde belirtilir. Bunların da yanında yine anlaşılır bir şekilde maximum kaç

Diyot Saglamlık Kontrolü

Diyot Kontrolü: Avometre ile veya bir batarya ve bir lambadan faydalanılarak yapılır. Bilindiği gibi diyotlar tek yönde akım geçiren devre elemanlarıdır. Batarya ve lamba ile yapılan diyot kontrolünün yapılışı aşağıdaki Şekildeki devre şemasında gösterilmiştir. Aşağıdaki devre bağlantısı yapıldığı zaman devredeki lamba yanıyor ve diyot uçları ters çevrildiğinde de lamba sönüyor ise diyot sağlamdır. Şayet lamba yanmaya devam ediyor ise diyot

Transistörün AVOMETRE ile bacak tesbiti

Avometre diyot kademesine alınır. Problardan biri 3 uçtan herhangi birine (genelde orta uç) sabit tutulur ve diğer prob iki uca da tek tek değdirilir. Diğer iki ucun da avometrede değer göstermesi gerekir. Eğer sadece biri değer gösterirse ikisi de değer gösterene kadar sabit tutulan uç değiştirilir. Sabit tutulan ucu ilk denemenizde kırmızı yapın. Bu şekilde

Kondansatörlerin AVOMETRE ile kontrolü

Kondansatörlerin sağlamlık kontrolüyapılırken ilk önce kondansatörün uçları bir kablo ile kısa devre edilerek deşarj edilir. Kondansatörün sağlamlık kontrolünü yapılırken; Analog AVOMETRE kullanılırsa, sonuçlar daha net gözlemlenebilir. Analog AVOMETRE nin, Dijital AVOMETRE den farkı; içindeki pillerin yönleri terstir. Bundan dolayı Analog AVOMETRE ile malzeme ölçümü yaparken; Kırmızı probun takılması gereken yere siyah prob, Siyah probun takılması

Tristörün Sağlamlık Kontrolü

Tristör ölçümünde  AVO metre kullanılması kesin sonuç vermeyebilir. Dijital ölçü aletlerinin iç dirençleri çok yüksek olduğundan ölçüm sırasında çok az akım harcarlar. Bu seviyedeki bir akım tristörü iletimde tutma akımının altında bir değerde olduğundan A – K arası iletime geçemez. Bu da ölçüm sonucunu etkiler. Doğru bir ölçüm için analog tip ölçü aletinin ohmmetre kısmının

Direnç ölçümü

Dirençleri ölçmek için çeşitli yöntemler kullanılır. Piyasadaki dirençler değerlerine göre aşağıdaki sınıflara ayrılırlar: 1) Küçük değerli dirençler: 1 Ω ve daha küçük değerli dirençler 2) Orta değerli dirençler: 1 ile 0,1 MΩ arasındaki dirençler 3) Büyük değerli dirençler: 0,1 MΩ ve daha büyük değerli dirençler Küçük değerli dirençlerin ölçümü ► Voltmetre-ampermetre yöntemi ► Potansiyometre yöntemi

Transistör Sağlamlık Kontrolü

Transistörün sembolü yukarıdaki gibidir. Üç ayağı vardır. ( Transistör nedir ? ) Emiter (Yayıcı), Kollektör (Toplayıcı) ve Beyz (Baz). Transistörler PNP yada NPN tipinde olabilirler. Üç katman yarıiletkenden imal edilen transistörler PNP (Pozitif-Negatif-Pozitif) yada NPN (Negatif-Pozitif-Negatif) katman- larından oluşurlar. Emiter ayağında bir ok işareti vardır. Ok içe dönükse PNP, dışa dönükse NPN tipini belirtir. Transistörün

DİYOT ÖLÇME

Diyodlarda bildiğiniz gibi iki uç vardır; Anot ve (+) Katot (-). Diyodun sağlam olup olma- dığını bir multimetrenin direnç ölçme kısmı (ohmmetre) yardımıyla öğrenebiliriz.  Sağlam bir diyod, tek taraflı olarak iletimdedir. Multimetrelerde direnç ölçerken kırmızı ucun (-) ve siyah ucun (+) olduğunu hatırlatarak işlemi anlatalım. Kırmızı ucu diyodun ka- toduna ve siyah ucu anoduna bağladığımızda
Ali Celebi