Sayısal ( Dijital ) ElektronikArşiv

LOJİK ELEKTRONİK

SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUARI (K.T.Ü. 81 sayfa pdf ) Sayısal Devreler ( İ.T.Ü. 99 sayfa sunum) DİJİTAL ELEKTRONİK (Kocaeli A.T. Lisesi 98 sayfa pdf ) LOJİK DEVRELER DERS NOTLARI ( Yıldız Ü. 164 sayfa pdf) Sayısal Elektronik ( 222 sayfa pdf ) Mantık Devreleri ( 45 sayfa sunum) Mantık Devreleri Prof Dr. Hüseyin EKİZ ( 481 sayfa pdf ) 1 SAYISAL ELEKTRONİK  (Mersin Üniversitesi 246 sayfa pdf ) SAYISAL ELEKTRONİK (E.Ü. 286 sayfa pdf

Sayısal ve Analog Tekniklerin Karşılaştırılması

Elektronikte daha önce analog teknik kullanılarak yapılan uygulamalar günümüzde sayısal teknikler kullanılarak yapılmaktadır. Analog teknikten, sayısal teknik kullanmaya doğru olan bu talebin nedenleri şöyle özetlenebilir: 1- Sayısal sistemlerin tasarımı daha kolaydır: Anahtarlama montajı kullanıldığından, akım ve gerilimin kesin değerleri önemli değildir. Önemli olan ’1′ ve ’0′ değerleridir. 2- Sayısal sistemlerde bilgi saklaması kolaydır: Sayısal sistemlerde

Analog ve Sayısal Kavramlar

Bilim, teknoloji, ticaret ve benzeri bir çok alan büyüklükler ile ilgilenmektedir. Bu alanların ilgilendiği büyüklükler; ölçülebilme, görüntülenebilme, kaydedilebilme, aritmetik olarak hesaplanabilme, vb. özelliklere sahiptir. Büyüklükler ile işlem yapıldığı zaman onların sahip oldukları değerleri etkin ve güvenli olarak ifade etmek büyük bir önem taşır. Büyüklüklerin sayısal değerlerini ifade etmede, analog ve sayısal olarak isimlendirilen iki yöntem

Lojik Prob

Lojik problar konusunda çok çeşitli devreler yayınlanmıştır. Bunlar basit high/low indikatörlerinden kompleks dalga uzatıcılarına kadar geniş bir yer işgal eder. Bizim lojik probumuz bunların arasında ortada bir yer işgal eder. Bu probe ile günlük arıza arama işlemlerinizi kolaylaştırabileceksiniz. High ve Low türü lojik gösterimleri dışında açık devre ve darbeli sinyalleri de gözlemleyebilirsiniz. Darbeli sinyalleri 1

Asenkron sayıcılar

ASENKRON SAYICILAR (ASYNCHROUNS COUNTERS) Asenkron sayıcılar dalgacık sayıcılar veya seri sayıcılar olarak adlandırılmaktadır. Bu tip sayıcılarda flip-flop’ların tetikleme sinyali bir önceki flip-flop çıkışlarından alınır. Bütün flip-flop’ların CP girişleri (en düşük değerlikli bite ait flip-flop hariç) gelen harici tetikleme sinyali ile değil önceki flip-flop çıkış değişimleri ile tetiklenir. Bu çalışma özelliklerinden dolayı Asenkron sayıcıların tasarımında kullanılan

Asenkron 4 Bit Yukarı Sayıcı Devresi

ASENKRON SAYICILAR: Asenkron sayıcı olarak adlandırılan sayıcılar aslında dalgalı sayıcılardır. Bu özelliğin olması sayma sırasındaki gecikmesidir. Asenkron sayıcılar J-K Flip-Flop’ların kaskat (ard arda) bağlantısı ile elde edilir. Sistemin Clk palsi A Flip-Flob’unun girişine uygulanır. A Flip-Flob’unun çıkışı aynı zamanda B Flip-Flob’unun Clk girişine bağlanır.B Flip-Flob’unun çıkısı da C Flip-Flob’unun Clk girişine bağlanır.Bu şekildeki bağlantı ile

Lojik Devre Simülasyon Programı

Lojik Devre Simülasyon Programını WBRD

Dijital-Analog , Analog-Dijital Çeviriciler

DAC (Dijital-Analog) – ADC (Analog-Dijital) ÇEVİRİCİLER DAC – ADC Çeviriciler Dijital ve analog devrelerin ayrı kullanılacağı gibi aynı devrede de kullanılmaları mümkündür. Bu tür devrelerdede analog sinyali dijital bilgiye, dijital bilgiyi de analog sinyale dönüştürmek gerkebilir. Bu durumlarda da DAC-ADC devreleri kullanılır. Örneğin bilgisayarınıza ses kadettiğinizde, bu ses ilk önce mikrofon sayesinde analog sinyal olarak

Kaydediciler

Kaydediciler Dijital devrelerde sık olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden dijital elektronikte önemli bir yer tutarlar. Kaydediciler binary (1 ve 0)  bilgileri saklamaya yararlar. Kaydedicilerde her bir bitlik bilgi için bir adet flip-flop kullanılmaktadır. her bir flip-flop 1 veya 0 bilgisini tutar. Fakat bu kaydediciler geçici olarak bilgi tutarlar. Yani besleme olduğu sürece bilgiyi tutar, besleme kesildiğinde

Sayıcılar

Sayıcılar flip-flop’lardan oluşmaktadırlar. İki gruba ayrılırlar, bunlar Senkron ve Asenkron sayıcılardır. Asenkron sayıcılar Senkron sayıcılara nazarn daha yavaş çalışırlar. Bunun sebebi ise flip flop ‘ların birbirlerini tetiklemesidir. Bu da zaman kaybına yol açar. Senkron sayıcılarda ise tüm flip flop ‘lar aynı anda tetiklenirler. Bu yüzden Senkron sayıcılar Asenkron sayıcılara göre daha fazla tercih edilirler. Sayıcılar
Ali Celebi