Senkron MotorArşiv

Senkron Makinelerde Frekans ve Hız

Senkron makineler motor olarak kullanılabilindiği gibi genellikle generatör (jeneratör, alternatör)olarak kullanılırlar. Senkron kelime anlamı olarak eş zamanlı anlamına gelir. Senkron motor ve generatör arasında yapısal olarak fark yoktur. Bir senkron makina motor olarak kullanılabildiği gibi aynı zamanda generatör olarak da kullanılabilir. Makinenin statorundaki kutuplarda oluşan döner manyetik alanın hızına senkron hız denir.  Senkron hız motorun

Senkron Makine

Senkron makine, frekans ve kutup sayısıyla orantılı olarak sabit bir hızda çalışan alternatif akım elektrik makinedir. Hem jeneratör olarak mekanik enerjiyi elektrik enerjisine, hem de motor olarak elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirirler. Senkron makine enerji dönüşümü için gerek ve yeter şart makinanın rotorunun senkron hızda dönmesidir. Senkron motorların çalışma prensibiasenkron(indüksiyon) motorlarınkinden farklıdır. Asenkron motorlarda stator’a

Senkron Makinalar ve Çalışma Prensibi

Senkron, kelime olarak eşit zamanlı anlamına gelmektedir. Bu kelime ilk defa, elektrik makineleri üzerinde araştırmalar yapan fizikçi Steinmetz tarafından kullanılmıştır. Senkron makineler grubuna, alternatörler (generatörler), senkron motorlar ve senkron konvertörler girer. Senkron motor ile alternatör arasında yapı bakımından bir fark yoktur. Senkron makinalar, frekans ve kutup sayısıyla orantılı olarak sabit bir hızda çalışan alternatif akım
Ali Celebi