SesArşiv

Ses Dalgaları

Bir an için çevremizdeki sesleri algılayamadığımızı düşünün. Hayat ne kadar zor olurdu değil mi? Anneniz bir şey­ler söylüyor ama ne dediğini duyamıyorsunuz. Tepkiniz ne olurdu acaba? Ya da binlerinden bir şeyler isteyeceksiniz ama iletişim kuramıyorsunuz. Bunlar gibi daha bir sürü durum. Bu bölümde canlılar arasında iletişim kurmada kullan­dığımız en önemli öğelerden biri olan ses üzerinde

Elektromanyetik Dalgalar

Elektromanyetik Dalgaların Oluşumu Elektromanyetik dalgaların oluşumunu Maxwell dört yasa ile açıklamıştır. James Clark Maxwell 19. yy da yaşamış İskoçyalı bir bilim insanıdır. Maxwell elektrik ve manyetizma ile ilgi­li bilinenleri tek teoride birleştirmiş ve bu teorisini dört denklem ile açıklamıştır. Maxwell ayrıca, elektro­manyetizmanın doğası­nın dalgalı yapısının varlı­ğını önceden tahmin et­mek için bu dört bağıntı­yı kullanmıştır. Biz

Ton Kontrolü

Ton kontrolünde, ince sese ait (tiz) veya kalın sese ait (bas) frekansların kontrolü sağlanmaktadır. Diğer bir deyimle, yüksek frekanslı veya alçak frekanslı işaretlerin geçişi sağlanmaktadır. Kısaca: Ton kontrolü, frekans kontrolüdür. Bu nasıl olmaktadır? Önce frekansın tanımını yapmak gerekir: Değişik frekanstaki AC akım ve gerilimin sinüzoidal olarak değiştiği kabul edilir. Elektronikte, buna işaret (sinyal) akımı veya

Volüm Kontrolü

Volüm kontrolü, bir yükselteç girişindeki işaret gerilimin arttırılıp azaltılması yoluyla yapılır. Buradaki açıklamalar yükseltecin genelde olduğu gibi emiteri ortak bağlantılı ve bir ses frekansı yükselteci olduğuna göre yapılacaktır. Daha önceki konulardan bilindiği gibi bir yükselteç giriş gerilimi ve dolayısıyla giriş akımı büyültülürse çıkış akımı ve çıkış gücü artar. Yükselteç, tek bir transistörden oluşmuş olabileceği gibi
Ali Celebi