SigortaArşiv

Kaçak Akım Koruma Rölesi

Kaçak Akım Rölesi (K.A. Rölesi) Şekil 1. K.A. rölesinin bağlantı şekli. Kaçak akım, normal işletme yolunun içinde dönen akımın bulunmaması gereken iletken kısımlara çeşitli nedenlerle geçmesi suretiyle oluşur. Kaçak akım (K.A.) rölesi, devamlı olarak fazdaki akımı nötrdeki akımla kıyaslar. İkisi arasındaki fark (kaçak akım) toprağa akar. Sağlıklı bir devrede izolasyondan ve kayıplardan dolayı az da

Sekonder Aşırı Akım Röleleri

Sekonder aşırı akım röleleri akım trafolarının sekonder (ikincil) devresine bağlanır ve trafo ve elektrik motorlarını aşırı akımlara karşı korur. Bu röle alçak, orta ve yüksek gerilim devrelerinde koruma yapar. Sekonder aşırı akım röleleri yapısal olarak elektromekanik ve statik olmak üzere ikiye ayrılır. Elektromekanik röleler elektromanyetik, endüksiyon ve elektrodinamik olmak üzereçalışma sistemlerine göre üçe ayrılır. Statik

Kaçak Akım Koruma Rölesi Seçimi

Kaçak akım koruma rölesi seçilirken elektromekenik olmasına dikkat edilmelidir. Elektronik kaçak akım koruma röleleri gerilime baglı olarak çalısır. Gerilim degerinin belli limitler dısına çıkması durumunda röle çalısmaz, bu da insan hayatı için tehlike arz eder. Bu yüzden gerilime baglı olmadan çalısan elektromekanik kaçak akım koruma röleleri tercih edilmelidir. Kaçak akım koruma rölesi seçiminde 4 ana

Aşırı Akım Koruma Röleleri

Aşırı akımların elektrik motorlarına vereceği zararları önlemek için kullanılan elemanlara, aşırı akım rölesi adı verilir. Elektrik devrelerinde kullanılan sigortalar da koruma görevi yaparlar.Çalışma karakteristikleri nedeniyle sigortalar elektrik motorların koruyamazlar. Yalnız hatları korurlar. Aşırı akım röleleri motorlara seri olarak bağlanırlar. Yani bir aşırı akım rölesinden, motorun şebekeden çektiği akım geçer. Çalışma anında motor akımı kısa bir

Zaman Ayarlı Sigorta

Zaman Ayarlı Sigorta Nasıl Bağlanır W otomat tipi , zaman ayarlı sigortalar bir çok amaçla kullanılabilirler. Genel olarak devreye ya da alıcıya istenilen zaman diliminde enerji vermek ya da enerjiyi kesmek amacıyla kullanılırlar. Gerekli bağlantılar yapıldıktan sonra zaman ayarlı sigorta üzerindeki tırnaklı çark yardımıyla enerji vermek ya da kesmek istenilen zaman aralığı ayarlanılır. Zaman ayarlı

Kaçak Akım ve Korunma Yolları

Vücudumuz canlı uç ile temas ettiğinde akımın geri toprağa dönmesi için bir yol üstlenir.Bir kaç miliamperlik akım nefes almamız ve kan dolaşımımız ciddi bir şekilde etkilenir.Kuru ortamda 50V’a kadar ,ıslak ortamda 12-25V’a kadar dayanırız.30mA dayanacağımız maksimum akımdır. Yangın için izolasyonu zayıf bir kablo yeterlidir.Tesisattaki akım bir şekilde toprağa ulaştığında yalıtkanlar ,toz vb. malzemeleri ısıtarak yangına

Sigorta dirençler

Sigorta dirençler, tel dirençlerin bir çeşididir. İçlerinden belirli bir süre, belirli bir sınırın üzerinde akım geçerse sigorta gibi atarak devreyi korurlar. Sigortalardan farkı, sağlam durumda bir direnç değerine sahip olmalarıdır. Genellikle düşük omik değerlerde (200 Ω’un altında) üretilirler.

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOSU

Fabrika, atölye ve iş yerlerinde elektrik enerjisinin ana dağıtımının yapıldığı panolardır. Bina tipi trafo merkezli tüketicilerde, trafo alçak gerilim çıkışı direkt olarak ana dağıtım panosuna gelir, oradan tali panolara enerji dağıtımı yapılır. Direk tipi trafo merkezli tüketicilerde, ölçüm panosundan gelen elektrik enerjisi ana dağıtım panosuna giriş yapar, oradan tali dağıtım panolarına şalterlerden çıkış yapılır. Trafosuz

Sigortalar

Sigorta Nedir ? Elektrik besleme hatları ile devrede çalışan alıcıları aşırı yüklere, kısa devrelerin oluşturacağı yüksek akımlara ve bunları kullanan insanları gelebilecek muhtemel kazalara karşı korumak için kullanılan devre elemanıdır. Elektrik devrelerine seri bağlanırlar. Üzerinde yazılı değerden fazla akım geçtiğinde devreyi açarlar.ar. Sigortalar elektrikle çalışan alıcılarla birlikte bu alıcıları kullanan bireyleri elektrik kazalarının olumsuz etkisinden

Sigorta Seçimi

Sigortalar, aşırı yük koruması için kullanılan en eski ve en çok tercih edilen metodlardan biridir. Sigortaların birçok çeşiti olmasına rağmen burada sadece bakır, çinko, gümüş, aliminyum veya alaşımlarını içeren, camla kaplı ve içinde tel barındıran aşağıdaki tipteki gibi olan sigortanın hesabı anlatılacaktır. SMPS lerde sigorta seçerken SMPS lerin çekeceği inrush akımı da hesaba katılmalıdır. Fakat
Ali Celebi