Temel ElektronikArşiv

Sol El ve Sağ El Kuralları

Manyetik alan içerisindeki bir iletkene kuvvet uygulanarak hareket ettirildiğinde bu iletkenden akım akar veya manyetik alan içerisindeki iletkenden akım aktığında bu iletkene bir kuvvet uygulanır. Generatör ve motor gibi elektrik makinelerinin çalışma prensibi olan bu iki kural Faraday ve Lenz yasalarında daha detaylı olarak açıklanmıştır. Manyetik alan içindeki iletkenden akım akıyorsa bu iletkene bir kuvvet

Kare Dalga

Kare dalga işareti özellikle elektronik mühendisleri için çok önemli bir işarettir. Kare dalga herhangi bir anda iki farklı değerden birini alabilen periyodik bir işarettir. Yukarıdaki örnekte bu iki farklı değer 5V ve 0 V olarak verilmiş. +10A -10A veya herhangi iki farklı büyüklük de olabilirdi. Görüldüğü üzere kare dalga her şeyden önce periyodik bir işarettir.

Elektromanyetik Dalgalar

Elektromanyetik Dalgaların Oluşumu Elektromanyetik dalgaların oluşumunu Maxwell dört yasa ile açıklamıştır. James Clark Maxwell 19. yy da yaşamış İskoçyalı bir bilim insanıdır. Maxwell elektrik ve manyetizma ile ilgi­li bilinenleri tek teoride birleştirmiş ve bu teorisini dört denklem ile açıklamıştır. Maxwell ayrıca, elektro­manyetizmanın doğası­nın dalgalı yapısının varlı­ğını önceden tahmin et­mek için bu dört bağıntı­yı kullanmıştır. Biz

Voltaj nedir ?

Bir su borusundan akan suyun hareketini bir iletkenden akan elektronların hareketine yani elektrik akımının akmasına benzetebiliriz. Borudan akan sudur, buna karşın iletkenden akan ise elektronlardır. Su borusu içinden suyun akabilmesi için mutlaka bir basınç farkı gereklidir. Örneğin bir su pompası ile su basılmalıdır ki su borudan akabilsin . Benzer bir şekilde elektrik devresinden de akımın

Alternatif gerilim nedir ?

Bir devrede  akım oluşunun sebebi , bu devreye uygulanan gerilimdir. Bilindiği gibi elektrik santrallerde alternatif gerilim olarak üretilir, iletim ve dağıtım hatları yardımıyla bizlerin kullanımına sunulur. Elektrik ile ilgilenenler bilirler ki alternatif gerilim sinüs dalgası biçimindedir. Yani belirli bir periyotta zamanla değişen dalga şeklindedir. Alternatif gerilimin neden sinus dalga biçiminde olduğu ve neden farklı bir

50 Hertz nedir ?

Alternatif akımın standardize olmuş frekansıdır. O halde frekans nedir ? Maksimum akımın , 1saniyede yaptığı periyot sayısına frekans denir               f = Frekans 1 saniyedeki periyot sayısı, Hz ile ölçülür. T = Periyot, saniye ile ölçülür. T/2 = Yarım periyot ( alternans )

Yalıtkan delinmesi nedir ?

İki elektrod arasında arasına konulan yalıtkan maddeden oluşan bir sisteme uygulanan yüksek gerilim sonucu yalıtkan madde içerisinde bir boşalma meydana gelir.Gerilim belli bir seviyeye ulaştığında ise  bu yalıtkanda tam bir boşalma meydana gelir (deşarj).Buna delinme denir. Bir yalıtkan içinde, bu yalıtkanın dayanamıyacağı kadar büyük bir elektrik alanı oluşursa,(buna dereceli potansiyel de denir) bu yalıtkan içerisinde

Elektrik yalıtkanlığı nedir ?

Genel olarak yalıtkanlığın tarifini , iki sistem arasındaki enerji alış verişini engelleyen bir madde olarak yaparız. Elektrikte ve elektronikte yalıtkan maddeye ” Dielektrik ” adı verilir. Burada yalıtkan maddenin görevi , iki iletken madde arasındaki elektrik akımının geçişini engellemektir. Elektrik yalıtkanlığı ölçülebilir bir büyüklüktür, direnç dediğimiz bu büyüklüğün değeri ohm ( Ω ) dur .

Yalıtkan madde nedir ?

Bir yalıtkan madde,iletken olmayan bir maddedir. Kesinlikle elektrik akımını geçirmez, iletmez. Bu yalıtkan maddenin özelliği atomun yapısında mevcuttur. En azından 4 elektrona sahip olan atomlar , bu elektronları sağlam bir şekilde tutmaktadırlar. Bu elektronlar yörüngelerini 8 elektrona tamamlamak için, serbest olan elektronları kendi yörüngelerine çekmektedirler. Bu işlemi yapmak için , yukarıdaki örnek şemadada görüleceği gibi,

Joule kanunu nedir ?

Günümüzde kullanılan elektrikli ısıtıcılar, Jul kanunun sonuçları sayesinde gerçekleşmişlerdir. O halde Jul kanununu açıklayalım : V , U , gerilim : 1 coulomb u bir devre içerisinde hareket ettiren potansiyel fark ( iş ) I , akım : 1 saniyede devreden geçen coulomb sayısı Bu durumda ” U x I ” bize 1 saniyede yapılan
Ali Celebi