TransistörArşiv

Sabit Polarma

Sabit polarma yönteminde, Şekil 1 (a) ve (b) de görüldüğü gibi iki ayrı uygulama yapılmaktadır. Kollektör Beyz veya Kollektör Emiter ayrı ayrı besleme kaynakları ile polarılmaktadır. Beyz Polarması Şekil 2 ‘de verilmiş olan, emiteri ortak bir yükselteçte görüldüğü gibi, beyz polarmasında, beyz emiter arasına ve kollektör ile yine emiter arasına ayrı ayrı besleme kaynağı bağlanmaktadır.

A sınıfı gerilim yükseltecinin incelenmesi

Radyo alıcılarında kullanılan giriş katı yükselteçteri ve seslendirme sistemlerindeki ön yükselteçler, “gerilim yükselteçleri” dir ve A sınıfı yükselteç olarak çalıştırılırlar. Çıkış katlarında ise güç yükselteci kullanılır. Gerilim Yükseltecinin Yapısı ve Çalışma Prensibi Gerilim yükselteçlerinin tipik özellikleri: •Giriş devresi direnci küçüktür. Giriş devresindeki çok küçük gerilim değişimlerindeki hassasiyet gösterir. •Yükseltece, gerilim bir işaret kaynağından uygulanıyorsa, bu

Darlington Bağlantılı Yükselteç

Darlington bağlantılı yükselteç, Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi ard arda bağlı iki transistörden oluşmaktadır. Transistörler yapı ve karakteristik bakımından tamamen birbirinin aynıdır. İki transistör bir gövde içerisine konarak gövdeden normal bir transistör gibi üç elektrot çıkarılır. Bu nedenle, bu oluşum, günlük hayatta, Darlington Transistör adıyla anılır. Darlington transistörün şu üç büyük özelliği vardır: • Akım kazancı

C Sınıfı Güç Yükselteçleri

C sınıfı güç yükselteçlerinde, transistör girişine ya ters işaretli polarma gerilimi uygulanmakta ya da hiç uygulanmamaktadır. Devreye AC gerilim (işaret gerilimi) uygulanmamışken kollektör akımı akmaz. Yani transistör kesimdedir. C sınıfı yükselteçlerde, hatalar ve hormoniklerin kuvvetlendirilmeleri minimuma inmektedir. Bu bakımdan C sınıfı yükselteçler yüksek frekanslar için uygun bir yükselteçtir. C sınıfı yükselteçlere, Radyo Frekansı (RF) Güç

Simetrik Yükselteçler

Simetrik yükselteç giriş ve çıkış transformatörleri kaldırılmış olan bir Push-pull ükselteçtir. Bu bağlantı şekliyle de, B sınıfı ve AB sınıfı güç yükselteci olarak çalışma ağlanabilmektedir. Transformatörlerin, çok yer tutması, ağır olması, ısınması, frekans karakteristiğinin iyi olmaması, pahalı olması, nedenleriyle yeni arayışlara girilmiş ve Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi Simetrik Yükselteçler geliştirilmiştir. Simetrik Yükselteçlerin Çalışma Prensipleri: Şekil

AB Sınıfı Güç Yükselteçleri

AB sınıfı güç yükselteçlerinin çalışma noktası, A sınıfı yükselteç ile B sınıfı yükseltecin arasındadır. Q çalışma noktası VCE eksenine yakındır. AB sınıfı güç yükselteçleri de Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi push-pull bağlantılı yükselteçlerdir. AB sınıfı Push-Pull yükselteçlerin en önemli farkı: T1 ve T2 transistörlerine, R1, R2 dirençleri ve giriş transformatörü üzerinden beyz polarması sağlanmasıdır. Böylece;

B Sınıfı Güç Yükselteçleri

B sınıfı güç yükselteçlerinde Q çalışma noktası, Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi yük doğrusunun alt kısmına yakın veya yük doğrusu ile VCE ekseninin kesim (ing cut off yazılır, katof okunur.) noktasında olmaktadır. Bu durumda, Şekilde görüldüğü gibi, vb giriş gerilimi tam sinüzoidal olduğu halde, kolektör akımında bir alternansta büyük bir artma olmakta, diğer alternansta ise, artma

Güç Yükselteç Tipleri

Yükselteçlerin sınıflandırılması yapılırken de belirtildiği gibi, güç yükselteçleri kalabalık bir bölümü oluşturmaktadır. Güç yükselteçleri şöyle gruplandırılır : A sınıfı Güç Yükselteçleri B sınıfı Güç Yükselteçleri AB sınıfı Güç Yükselteçleri Simetrik yükselteçler C sınıfı Güç Yükselteçferi Güç yükselteçlerinin genel özellikleri: • Büyük akımlarda çalışırlar . • Isınmaları fazla olduğundan, gövdeleri metal kaplı ve büyüktür. • Kollektör

Transistörün Üç Temel Yükselteç Halindeki Dört Bölge Karakteristik Eğrileri

Bir transistörün dört statik karakteristik eğrisini bir arada incelemek mümkündür. Böyle toplu halde gösteriliş şekline “Dört Bölge Karakteristik Eğrileri” denmektedir. Şekit 1, Şekil 2 ve Şekil 3’de, 3 bağlantı durumundaki “Dört Bölge Statik Karakteristik Eğrileri” gösterilmiştir. Şekil 1 – Emiteri Ortak Bağlantıda Dört Bölge Karakteristikleri 1- I. Bölge: ( VCE – IC ) Karakteristiği 3- III. Bölge:

Ton Kontrolü

Ton kontrolünde, ince sese ait (tiz) veya kalın sese ait (bas) frekansların kontrolü sağlanmaktadır. Diğer bir deyimle, yüksek frekanslı veya alçak frekanslı işaretlerin geçişi sağlanmaktadır. Kısaca: Ton kontrolü, frekans kontrolüdür. Bu nasıl olmaktadır? Önce frekansın tanımını yapmak gerekir: Değişik frekanstaki AC akım ve gerilimin sinüzoidal olarak değiştiği kabul edilir. Elektronikte, buna işaret (sinyal) akımı veya
Ali Celebi