TristörArşiv

Anahtarlama Elemanları

1. TRİSTÖRLER (SCR) 1.1. Tristörün Yapısı ve Çalışması Aşağıdaki notları okumadan önce Şekil 1 deki tristör sembol ve çeşitlerine bir göz atınız ve şu anda hangi elemanı öğreneceğinizi somut olarak görünüz. Tristörler: Anot, Katot, Geyt adı verilen üç ayaklı, iç yapısında PNPN olarak dört yarı iletken tabakadan oluşmaktadır. Tristörler hem DC hem de AC akım

Özel Tristörler

Tristör Nedir?

Tristörler, SCR (Silicon Controlled Rectifier) olarak da tanımlanırlar. Güç denetimi ana devre elemanlarından biridir. Dört ayrı yarıiletken tabakadan oluşur. Çalışması, seri bağlı iki adetnpn ve pnp transistörün çalışması gibidir. Tristörün transistör eşdeğer devresi  Şekil 1’de de görüldüğü gibi npn ve pnp iki transistörün birbirini sürecek şekilde bağlanmasından oluşmuştur. Üç uçlu bir eleman olup, Anot ve

Tristör Durdurma (Kesime Sokma) Yöntemleri

1.)  Seri anahtarla durdurma 2.)  Paralel anahtarla durdurma 3.)  Kapasitif durdurma 4.)  Rezonans durdurma 5.)  Alternatif akımda durdurma 1.)  Seri anahtarla durdurma Sık açma kapama yapılmayan küçük bir gerilimle kumanda edilebilen devrelerde kullanılır. 2.)  Paralel anahtarla durdurma Tristör iletimdeyken B2 butonuna bir süre basılır, butondan elimizi çektiğimizde tristör yalıtıma geçer. 3.)  Kapasitif durdurma B2 butonuna basıldığında

Tristör Tetikleme Yöntemleri

1.) Ayrı bir DC üretecinden tetikleme akımı sağlama 2.) Ana besleme kaynağından tetikleme akımı sağlama 3.) İzolasyon trafosu ile tetikleme 4.) Optokuplör ile tetikleme 5.) Anot – Katot arasını yüksek gerilim uygulama ile tetikleme 6.) Yüksek sıcaklık ile tetikleme 1.) Ayrı bir DC üretecinden tetikleme akımı sağlama Şekildeki devrede A anahtarı kapatıldıktan sonra devre çalışmaz.

Tristör Nedir ?

Tristör sağlamlık kontrolü, Özel tristörler (pdf). TRİSTÖR NEDİR ? Tristör sembolü ve Eşdeğeri Özellikle yüksek güç harcayan devrelerde devrenin elektriğini kesip açmak büyük sorun olur. Bu devreleri açmak için zaman zaman röle kullanılsa da gerek röle kontaklarının oksitlenmesi gerekse röle hızının bazı devrelerde yetersiz kalması bizi başka çözüm arayışlarına iter. Bazen de büyük bir DC motorun hız kontrolü

TRİSTÖR

TRİSTÖR NEDİR ? Şekil 1. Tristörün iki transistör eşdeğer devresi Tristörler şekil 1 de gösterildiği gibi 2 adet transistörün birleşmesinden meydana gelen genellikle güç elektroniği devrelerinde kullanılan çok hızlı açma ve kapama (saniyede 25.000 defa açma-kapama) özelliklerine sahip bu özelliğinden dolayı çift(bistabil) kararlı bir yarı-iletken ailesidir. Bu ailenin en önemli ve en çok kullanılan eleamnı

Thyristörler ( Tristör )

Özellikle yüksek güç harcayan devrelerde devrenin elektriğini kesip açmak büyük sorun olur.Bu devreleri açmak için zaman zaman röle kullanılsa da gerek röle kontaklarının oksitlenmesi gerekse röle hızının bazı devrelerde yetersiz kalması bizi başka çözüm arayışlarına iter. Bazen de büyük bir DC motorun hız kontrolü gereklidir. Bunu transistör ile yapmaya kalkarsak biraz verim sorunları yaşarız. Bir

GTO Nedir ?

Kapısından Tıkanabilen Tristör (GTO) SCR ve Triyaklarda sadece iletime geçme işi kontrol terminalleri üzerinden kontrol edilebilmekte, yalıtıma geçmeleri ise kontrol terminalleri üzerinden kontrol edilememektedir. Bu olay özellikle DC kaynakta çalışma sırasında çok kötü bir özellik olarak karşımıza çıkmakta ve elemanı yük altında susturabilmek için başka işlemler yapmak gerekmektedir. İşte GTO’lar bu eksikliği ortadan kaldırmak için

GÜÇ TRİSTÖRLERİ

Genel Amaçlı Tristörler (SCR) Genel amaçlı tristörleri genel amaçlı diyodun kontrollü versiyonu olarak tanımlamak mümkündür. Diyotlar kendiliğinden iletime geçerken, tristörler bir uyarı aldıkları zaman iletime geçerler. Genel amaçlı tristörlerin en önemli özelliği düşük frekanslarda çalışmak için imal edilmiş olmalarıdır. Düşük frekanslarda kullanıldığı için yüksek akım ve gerilimlerde kullanılabilirler. Tristörler iletime geçmesi kontrol edilebilen fakat yalıtıma
Ali Celebi