UyduArşiv

UYDU TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Actuator: Hareketli bir anteni döndürmeye yarayan motor ve aksamından oluşan parça. ADC-Analog to Digital Conversion: Analog sinyalleri sayısal gösterimine dönüştürme işlemi. AFC-Automatic Frequency Control: Alıcıyı seçilen frekansa kenetleyen ve istasyonun zamanla kaymasını önleyen kontrol sistemi. Aperture: Antenin uydu sinyaline açık kalan kesiti. AGC – Automatic Gain Control: Devrenin çıkış seviyesini belli bir değerde sabit tutan

SAYISAL TV ALICILARI

1.1 ALICILARIN DONANIMSAL YAPISI 1.1.1 Çevre Elemanları 1.1.1.1 Çanak Anten Uydu gelen yüksek frekansta çok zayıf mikro dalga sinyalleri toplar ve LNB’ye yansıtır. Verimliliği doğrudan büyüklüğüne ve geometrisine bağlıdır. 1.1.1.1.1 Ofset Çanak Anten Yumurta şeklindeki oval çanaklar OFFSET çanaklardır. Uydular yörüngesinden aşağı ve yukarı 300 km zikzak çizerek bizimle beraber Dünya etrafında dönerler. Ofset çanakların
Ali Celebi