YükselteçlerArşiv

HI – FI Stereo Yükselteçler ve Düzenleri

HI-FI ve stereo nedir? HI-FI: HI-FI deyimi , ingilizce “high fidelity” kelimelerinin ilk iki harfleri alınarak oluşturulmuştur. Kelime kelime tercüme edilirse: Yüksek sadakat demektir. Yani , bir yükselteçten alınan ses aslına uygun ise, bu yükseftece HI-FI yükselteç denir . Bunun için de, yükseltecin kaliteli bir dizayn ve işçilik ile üretilmesi gerekir. Yalnızca yükseltecin kaliteli olması

Yükselteçlerde Kontrol Devreleri

Volüm Kontrolü: Yükselteçlerde volüm kontrolü, yükselleç çıkışındaki ses şiddetinin kontrolüdür. Volüm kontrol işlemi; yükselteçlerin kazanç ayarıyla sağlanır. Volüm kelimesi dilimize, Ingilizce ve Fransızca ‘da da “Volume” yazılıp, “Volüm” olarak okunan ve Hacim, ses gücü, miktar anlamına gelen kelimeden geçmiştir. Ses frekansı tekniğinde, yabancı dilde de, dilimizde de “Ses Şiddeti” anlamında kullanılmaktadır. Ton Kontrolü: Ton kontrolü

Yükselteçlerde Çalışma Sınıfları

Kullanılma yerlerine göre yükselteçlerin gruplandırılırması 1.  A sınıfı Gerilim yükselteci 2. Faz tersleyiciler 3. Güç yükselteçleri a) A sınıfı yükselteç b) B sınıfı (push pull) yükselteç c) AB sınıfı yükselteç d) Simetrik yükselteç e) C sınıfı yükselteç 4. Darlington bağlantılı yükselteç Yükselteçlerin temel prensipleri hakkında bilgi veren bu ana konulardan sonra, biraz daha detaya girilerek:

Temel Yükselteç Devreleri

Bir transistor den yükselteç olarak yararlanabilmek için şu üç temel bağlantı şeklinden biri uygulanır. Emiteri ortak bağlantılı yükselteç Beyzi ortak bağlantılı yükselteç Kollektörü ortak bağlantılı yükselteç Bir transistor ‘den gerektiği şekilde yararlanabilmek için çalışma şartlarındaki özelliklerini daha yakından tanımak gerekir. Bir devrede kullanılacak transistörün doğru seçilmesi çok önemlidir. Örnek: Devre, değişik frekansta ve değişik sıcaklık

A sınıfı gerilim yükseltecinin incelenmesi

Radyo alıcılarında kullanılan giriş katı yükselteçteri ve seslendirme sistemlerindeki ön yükselteçler, “gerilim yükselteçleri” dir ve A sınıfı yükselteç olarak çalıştırılırlar. Çıkış katlarında ise güç yükselteci kullanılır. Gerilim Yükseltecinin Yapısı ve Çalışma Prensibi Gerilim yükselteçlerinin tipik özellikleri: •Giriş devresi direnci küçüktür. Giriş devresindeki çok küçük gerilim değişimlerindeki hassasiyet gösterir. •Yükseltece, gerilim bir işaret kaynağından uygulanıyorsa, bu

Darlington Bağlantılı Yükselteç

Darlington bağlantılı yükselteç, Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi ard arda bağlı iki transistörden oluşmaktadır. Transistörler yapı ve karakteristik bakımından tamamen birbirinin aynıdır. İki transistör bir gövde içerisine konarak gövdeden normal bir transistör gibi üç elektrot çıkarılır. Bu nedenle, bu oluşum, günlük hayatta, Darlington Transistör adıyla anılır. Darlington transistörün şu üç büyük özelliği vardır: • Akım kazancı

C Sınıfı Güç Yükselteçleri

C sınıfı güç yükselteçlerinde, transistör girişine ya ters işaretli polarma gerilimi uygulanmakta ya da hiç uygulanmamaktadır. Devreye AC gerilim (işaret gerilimi) uygulanmamışken kollektör akımı akmaz. Yani transistör kesimdedir. C sınıfı yükselteçlerde, hatalar ve hormoniklerin kuvvetlendirilmeleri minimuma inmektedir. Bu bakımdan C sınıfı yükselteçler yüksek frekanslar için uygun bir yükselteçtir. C sınıfı yükselteçlere, Radyo Frekansı (RF) Güç

Simetrik Yükselteçler

Simetrik yükselteç giriş ve çıkış transformatörleri kaldırılmış olan bir Push-pull ükselteçtir. Bu bağlantı şekliyle de, B sınıfı ve AB sınıfı güç yükselteci olarak çalışma ağlanabilmektedir. Transformatörlerin, çok yer tutması, ağır olması, ısınması, frekans karakteristiğinin iyi olmaması, pahalı olması, nedenleriyle yeni arayışlara girilmiş ve Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi Simetrik Yükselteçler geliştirilmiştir. Simetrik Yükselteçlerin Çalışma Prensipleri: Şekil

AB Sınıfı Güç Yükselteçleri

AB sınıfı güç yükselteçlerinin çalışma noktası, A sınıfı yükselteç ile B sınıfı yükseltecin arasındadır. Q çalışma noktası VCE eksenine yakındır. AB sınıfı güç yükselteçleri de Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi push-pull bağlantılı yükselteçlerdir. AB sınıfı Push-Pull yükselteçlerin en önemli farkı: T1 ve T2 transistörlerine, R1, R2 dirençleri ve giriş transformatörü üzerinden beyz polarması sağlanmasıdır. Böylece;

B Sınıfı Güç Yükselteçleri

B sınıfı güç yükselteçlerinde Q çalışma noktası, Şekil 1 ‘de görüldüğü gibi yük doğrusunun alt kısmına yakın veya yük doğrusu ile VCE ekseninin kesim (ing cut off yazılır, katof okunur.) noktasında olmaktadır. Bu durumda, Şekilde görüldüğü gibi, vb giriş gerilimi tam sinüzoidal olduğu halde, kolektör akımında bir alternansta büyük bir artma olmakta, diğer alternansta ise, artma
Ali Celebi