Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

Transformatörlerde sarım sayılarının bulunması

Primer ve sekonder devre sargılarının sarım sayılarının bulunması deneyi, sekonder devre açık iken yapılır. Sarım sayılan ve gerilimler arasındaki bağlantı, en iyi şekilde, transformatörün boş çalışma vektör diyagramının incelenmesiyle anlaşılır. Sarım sayılan bilinmeyen bir transformatörde, sarım sayılarının bulunması için, transformatörün bobinlerinden biri üzerine sarım sayısı bilinen bir yardımcı bobin sarılır. (Nüve kesitleri farklı transformatörlerde, her nüve üzerine ayrı yardımcı bobinlerin sarılması gerekir) Primere normal gerilimi uygulanır. Primer, sekonder ve sarım sayısı bilinen yardımcı bobinin gerilimleri okunur. Yardımcı bobindeki “sarım sayısı başına volt” veya “volt başına sarım sayısı” bulununca, diğer sargıların gerilimlerinden yararlanılarak sarım sayılan bulunabilir.

Ny: yardımcı bobin sarım sayısı
mmk=Np . i = H . l
β=μ. H        Ø = B . S

Boşta çalışma eşdeğer devresi:

El=4,44.f.Np.Ømax.lO-8            α ( güç katsayısı )
E2=4,44.f.Ns.Ømax.lO-8
E1/E2 = Np/Ns =a ( dönüştürme oram )
E2/E3 = Ns/Ny { Ns bulunur)
E1/E2= Np/Ns ( Np bulunur)

Deney bağlantı şeması:

1.  Deney yaptığınız transformatörün sarım sayılarım bulunuz.
2.Transformatörün sargı şemasını çizerek üzerlerine sarım sayılarını ve gerilimlerini yazınız.
3.Transformatörün her ayağındaki maksimum akı yoğunluğunu Bm’ yi bulunuz

Daha fazla bilgi için

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi