Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

Tristör Nedir?

Tristörler, SCR (Silicon Controlled Rectifier) olarak da tanımlanırlar. Güç denetimi ana devre elemanlarından biridir. Dört ayrı yarıiletken tabakadan oluşur. Çalışması, seri bağlı iki adetnpn ve pnp transistörün çalışması gibidir. Tristörün transistör eşdeğer devresi  Şekil 1’de de görüldüğü gibi npn ve pnp iki transistörün birbirini sürecek şekilde bağlanmasından oluşmuştur. Üç uçlu bir eleman olup, Anot ve Katot ucunun dışında bir de Gate ucu vardır.

Şekil 1

Tristörün anoduna (+),  katoduna (-) olmak üzere bir gerilim uygulandığında tristör iletime kutuplanmış olur. Ancak tristörün akım iletebilmesi için bunlar yeterli değildir. Gate kapı ucuna da bir tetikleme gerilimi uygulandığında tristör iletime geçer.

Aşağıda tristörün iletim-kesim-tıkama özeğrileri  Şekil2’de gösterilmiştir.

Şekil 2

VFBO: Kutuplama Devrilme Gerilimi

VRBO: Ters Kutuplama Devrilme Gerilimi

IH : Tutma Akımı

İletim-Kesim özeğrisinden de görüldüğü gibi SCR, IH tutma akımına kadar iletime girmez. Anot akımı bu değerin üstüne çıktığında tristör hızla iletim konumuna geçerek anot akımı da artmaya başlar. Anot akımı herhangi bir nedenle IH  tutma akımının altına inerse, SCR kesime girmiş olur. Tutma akımı, SCR’de negatif direnç özelliği gibi davranış gösterir.

SCR İletimi

Tristörün Kendiliğinden İletime Geçmesi

► Tristörün uçlarındaki gerilimin yükselme hızı kritik yükselme hızından büyükse,

► Tristörün uçlarındaki gerilim sıfır devrilme gerilimi değerinden eşit veya büyükse,

► Tristörün eklem sıcaklığı, üretici firmanın belirlediği maksimum eklem sıcaklığından büyükse,

► Işıma etkisiyle radyoaktivite,elektromanyetik alanlar veya mikrodalgalar vb. etkisi ile tristör eklemi aktip olup kontolsüz iletir.

Yukarıda belirtilen maddeler tristörün kontrolsüz iletimesine sebep olur ve bunlar için özel önlemler alınır. Aslında SCR’yi istediğimiz zaman iletime sokmamız gerekir.Bunun için özel bir iletim şekli kullanılır. “Tranzistör etkisiyle iletim”

Tranzistör Etkisiyle İletim

Tranzistörlerin bazına bir gerilim uygulayarak, yani Şekil 1’de ki G ucuna bir darbe gerilimi uygulandığında tranzistör iletime geçer. Buna kapıdan tetikleme ya da tristörün ateşlenmesi denir.


Şekil 3

Şekil 3’ü özetlemek gerekirse;

SCR’nin Gate ucuna bir darbe gerilimi uygulandığında tristör iletime giriyor. İletime girince anodun gerilimi sıfıra çok yakın bir değere düşüyor çünkü iletimde değil iken anot ile katot arasında bir gerilim var ve akım geçmiyordu. İletime girdiği anda tristörü, üzerinden akım geçen düz bir tel gibi düşünebiliriz. İletimde iken gerilimi sıfır olmasa da sıfıra yakın ve tristörden geçen akımda artıyor.

Tabi tristör kesimdeyken her daim bir sızıntı akımı vardır. O da grafikte anot akımının %10’u kadar olduğu belirtilmiş.

SCR Kesime Girmesi
Grafiğin devamında tristör kesime girmiş. Tristörün kesime girmesi olayına söndürme ya dakomutasyon denir.

Genelde tristör, ters yönde bir gerilim uygulanarak kesime sokulur. Ters yönde bir gerilim uygulandığında akan akım sıfıra iner ve ters yönde komutasyon sızdırma akımı (di/dt) hızıyla akar. Hızla azalan sızdırma akımı, ters yönde bir gerilim oluşturarak endüktans etkisi gösterir. Akımın sıfıra inmesi sonucu tristörün orta eklemindeki elektronlar minimuma iner. Tıkama gerilimi yükselmeye başlar. (dv/dt) oranı sınırlı olarak yükseleceğinden tristör tekrar iletime geçmez. Şekil 3’te de görüldüğü gibi anot akımının sıfırdan negatife geçmesi anından, anot geriliminin tekrar pozitife çıkması anına kadar geçen süreye serbest kalma süresi denir ve grafikte tq  ile gösterilmiştir.

Tristörü söndürmenin birkaç yolu vardır. Bunlar;

► Tristörü kısa devre etmek (Anot-katot arası kısa devre etmek)
► Anot akımına alternatif başka yollar bulunması
► Anot gerilimini sıfırın altına düşürmek ( VA< 0 )
► Anot akımını tutma akımının altına düşürmek ( IA < IH  )

Daha fazla bilgi için

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi