Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

Voltmetre-ampermetre ile direnç ölçümü

Voltmetre-ampermetre yöntemi ile direnç ölçümü dolaylı ve basit bir yöntemdir. Direnç içinden geçen akım ve gerilim ölçülerek, Ohm kanununa göre direnç hesabı yapılır. Bu yöntemde kullanılan devreler Şekil ‘de gösterilmiştir.

Şekil a’daki devrede ampermetre, dirençte akan akımı ölçtüğü halde voltmetre, direnç ve ampermetre uçlarındaki toplam gerilimi ölçer. Bundan dolayı ampermetre direnci, ölçülen direnç yanında çok küçük olduğu zaman doğru ölçme yapılır.

Ampermetre direncinin ölçülen direnç yanında büyük olması durumunda Şekil b’deki devre kullanılır.
Bu devredeki voltmetre direnç uçlarındaki gerilimi ölçtüğü halde ampermetreden akan akım voltmetre ve ölçünle dirençten akan akımların toplamı kadar olur. Bu durumdaki hata voltmetre direncinin çok büyük yapılması ile azaltılır. Sonuç olarak büyük değerli dirençler Şekil a’daki devre ile ve küçük değerli dirençler Şekil b’deki devre ile ölçülmelidir.

a) Rx>>Ra için                                                              b) Rx>>Ra için

Şekil Voltmetre-ampermetre yöntemi için gereken devreler

Ampermetrede okunan değer I ile voltmetreden okunana değer V ise dölçülen direncin yaklaşık değeri:

Voltmetre ve ampermetrenin iç dirençlerinden dolayı devreye yaptıkları etki sonucunda direncin bu yöntem ile ölçülmesinde belirli bir hata meydana gelmektedir.

(a)’daki bağlantıya göre direncin gerçek değeri:

(b)’deki bağlantıya göre direncin gerçek değeri:

Ra ve Rv, ampermetre ve voltmetrenin iç dirençleridir.

Daha fazla bilgi için

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi