Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

Volüm Kontrolü

Volüm kontrolü, bir yükselteç girişindeki işaret gerilimin arttırılıp azaltılması yoluyla yapılır.
Buradaki açıklamalar yükseltecin genelde olduğu gibi emiteri ortak bağlantılı ve bir ses frekansı yükselteci olduğuna göre yapılacaktır.
Daha önceki konulardan bilindiği gibi bir yükselteç giriş gerilimi ve dolayısıyla giriş akımı büyültülürse çıkış akımı ve çıkış gücü artar.

Yükselteç, tek bir transistörden oluşmuş olabileceği gibi değişik yükselteç katlarından da oluşabilir. Katsayısı güçlü yükselteç oluşturma bakımından ihtiyaç durumuna göre değişecektir.

Volüm kontrolü, kullanılan cihazın gövdesine monte edilmiş olan bir Potansiyometre (pot.) ile yapılır.
Potansiyometrenin çalışması, sabit bir direnç üzerinde dolaşan bir temas ucunun, sağa ve sola doğru hareket ettirilmesi esasına dayanır.

Şekil 1 ‘de potansiyometrenin çalışma prensibi verilmiştir.

Potansiyometre, Şekil 1 (a) ‘da gösterildiği gibi, saat yönünde, sonuna kadar çevrilmişse R direnci üzerinde oluşan gerilim düşümünün tamamını, çıkışa aktarmaktadır. Bu durumda ses çıkışı en şiddetli değerinde olacaktır.

Eğer potansıyometre , Şekil 1 (b) de gösterilmiş olduğu gibi, saat yönünün tersi yönde tam olarak çevrilmişse, orta uç, şaseye (toprağa) bağlanmış olacağından çıkışa “0” V verilecek ve ses çıkışından hiçbir ses alınmayacaktır.


Şekil 1 – Potansiyometrenin ok durumuna göre, bir sonraki devreye verildiği gerilim değeri.
(a) Çıkışta maksimum gerilim (Volüm maksimumda)
(b) Çıkışta sıfır gerilim (toprak) (Volüm sıfırda)
Şekil 2 ‘de iki değişik volüm kontrol yöntemi verilmiştir:

• İlk iki şekilde transistörün çıkışından alınan volüm kontrolü gösterilmektedir.
• Son iki şekilde ise, transistörün girişine uygulanan volüm kontrolü gösterilmektedir.
Volüm kontrol potansiyometresinin çalışması Şekil 1 ‘de belirtildiği gibidir.


Şekil 2 – Değişik volüm kontrol yöntemleri.

Daha fazla bilgi için

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi