Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

Yarım Dalga Doğrultma Devresi Çıkış Sinyali, Frekans Ve Çıkış Gerilimi Ölçülmesi


Yukarıdaki deney düzeneğini oluşturduktan sonra yapmamız gereken frekans değerini ve Ve değerlerini bulmaktır.Şekilde oluşturup çalıştırdığımızda 1 periyot arasındaki yatay kare sayısı(yk)=4 olarak görülmekte ve bu sırada V/div=2V tur. Yine bu sırada dikey kare sayısı(dk)=3,8 ve Time/div değeri 5×10-3 ms dir. Şimdi bu verilere göre Frekans ve Ve değerlerini bulalım.

Hesaplamada kullanacağımız değişkenler ve anlamları:
T:Periyot
f:frekans
yk:yatay kare sayısı
dk:dikey kare sayısı

T=yk*(Time/div)
T=4*5×10-3
T=20×10-3 Ve=Vp*0,318
T=2×10-2 Vp=dk*(V/div) Vp=3,8*2=7,6Ve=7,6*0,318=2,41Volt
f=1  f=1/2×10-2  f=50Hz dir.
T Bizim okuduğumuz değer=2,39 Volt
Sonuç:

Deney düzeneğini oluşturup çalıştırdıktan sonra yaptığımız matematiksel hesaplamalara göre AVO metrede okumamız gereken DC gerilim değeri yani Vetkin=2,41 Volt tur bizim okuduğumuz değer ise 2,39 Volttur. Matematiksel hesaplamaya göre çıkacak değere çok yakın bir değer bulduk.Aradaki fark ise yapılan küçük işlem hataları(küsuratların iki basamak değerlendirilmesi gibi..)kaynaklanmaktadır.

Daha fazla bilgi için

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi