Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

Yarım Dalga Doğrultma Devresi

Yarım dalga doğrultma devresinde Şekil 1(a) ‘da görüldüğü gibi yalnızca bir diyot kullanılır.
AC gerilimin bir alternansının devre tamamlayıp, diğer alternansının devre tamamlaması haline yarım dalga doğrultma adı verilir.

Şekil 1(a)

Devrenin Çalışması:
  •  Transformatör primer sargısına 220 Volt şehir gerilimi uygulansın Sekonderinde Şekil 1(b) ‘deki gibi bir AC gerilim oluşacaktır.
  •  Transformatör sekonder geriliminin pozitif alternansında (yarı periyodunda), şekilde işaretlenmiş olduğu gibi, sargının üst ucu pozitif (+) olsun,
  •  Bu durum da, diyot doğru polarmalı olacağından, iletime geçer.
  •  Şekil 1 (d) ‘de görüldüğü gibi devreden darbeli bir akım akar.
  •  Böylece transformatör sekonderinde üretilen AC gerilimin bir alternansı RL yüküne uygulanmış olur.
  •  Diğer alternansta ise, transformatörün üst ucu “-” olacağından diyoda ters polarma uygulanacak ve diyot iletime geçmeyeceğinden devreden akım akmayacaktır. Şekil 1(c) ve (d).
  •  Sonuçta RL yük direncinden,  aynı yönde fakat darbeli bir DC akım akmaktadır.
  •  Akım pozitif (+) uçtan, negatif (-) uca doğru aktığı prensibine uygun olarak, RL üzerinde de akım yönünü belirten (+) ve (-) işaretleri konmuştur. Şekil 1(a)
NOT:

Burada şu hususa dikkat etmek gerekiyor:

Şekil 1(a) transformatör sekonderinin bir ucu “+” diğer ucu “-” olarak gösterilmiştir. Aslında, transformatör sargısının bir ucu (+) iken diğer ucundaki gerilim Sıfırdır (0)

Neden “+” ve “-” konuyor?
Akım “+” dan “-” ye doğru akar, tanımı yerleşmiş olduğundan, bir benzetme olarak transformatör uçları da “+” ve “-” olarak işaretlenmektedir.
Yarım Dalga Doğrultma Devresi
Şekil 1 – Yarım dalga doğrultma devresi
a) Devrenin kuruluşu
b) Transformatör sekonder gerilimi
c) RL yük direnci üzerindeki gerilim
d) RL yük direnci üzerinden akan akım

 

Yarım Dalga Doğrultma Devresindeki Gerilim ve Akım Bağıntıları

Şekil 1 ‘den takip edilirse:

Bilindiği gibi, şehir gerilimi, Şekil 1(b) ‘deki gibi alternatif bir gerilimdir. AC bir voltmetre ile ölçüldüğünde 220V ölçülür. Bu değer şehir geriliminin efektif değeridir. Normal ölçü aletleri efektif değer ölçer.

AC gerilimin efektif değeri ile tepe (pik) değeri arasında şu bağıntı vardır:

Vef = 0,707 Vm             Vm = (1 / 0,707)*Vef         veya        Vm = 1,41Vef

Bu bağıntıya göre şehir geriliminin tepe değeri: VŞm = 220*1,41 = 285,7 Volt ‘tur.

Transformatör sekonderinde ölçülecek gerilim de yine efektif değerdir.

Şekil 1(a) ‘da bu değer: Vef = 12V olarak gösterilmiştir.

R direnci uçları arasına bağlanan DC voltmetre ortalama değer ölçer.

Buna “yük ortalama gerilimi (VLor)” diyelim: VLor = 0,45    VTef = 0,318VTm  ‘dir.

Aslında, VLor değeri 0,45VTef değerinden biraz küçüktür. Çünkü diyor üzerinde de biraz gerilim düşümü olmaktadır. Ama bu, küçük değerli bir gerilim olduğundan ihmal edilebilmektedir.

VLor gerilimi ve RL yük direncine bağlı olarak, yükten, ILor gibi bir yük ortalama akımı akar. Bu akımın değerini, seri bağlanan bir DC ampermetreden okumak mümkündür.

Yük ortalama akımı: ILor = VLor/RL  ‘dir.

Şu iki noktaya dikkat edilmelidir:
  1. Diyodun dayanabileceği ters yön gerilimi
  2. Diyottan geçirilebilecek olan doğru yön akımı

Örnek olarak, doğrultucularda en çok kullanılan 1N4001 diyodunu alalım.
Bu diyodun ters yön gerilimi: 50V ‘tur.
Geçirilebileceği maksimum doğru yön akımı: 1000mA ‘dir.

1N4001 diyodunun ters yön gerilimi, devrede iletimin olmadığı durumda diyoda gelen 12 VTsef gerilimine göre çok toleranslıdır.

Doğru yön akımı da öyledir.
Bu duruma daha küçük değerli bir diyotta seçilebilecektir.

Seçimde çok kesin sınırlar yoktur. Tepe değerinin 2 – 2,5 katı değerlere sahip bir diyot yeterli olabilir.
Seçim için katalog değerlerinden yararlanılır.

1N 4001 1N 4002 1N 4003 1N 4004
Dayanma gerilimi (V) 50 100 150 200
Dayanma akımı (A) 1 1 1 1

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi