Elektronik Devre Elemanları
Atomun yapısı - Ohm kanunu - Kirchhoff kanunu
Multimetre - Akım - Volt - Watt - Vcc Vdd - GND
Direnç Nedir - Direnç Renk Kodları
Diyot Nedir - Zener Diyot - Foto Diyot - Lazer Diyot
Kondansatör Nedir
Transistör Nedir , FET , JFET , MOSFET
Tristör Nedir - Bobin Nedir - Transformatör Nedir
OP-AMP İşlemsel Yükselteçler
Sensör Nedir - İnvertör - UPS
Servo Motor - Baskı Devre Teknikleri
Arduino Nedir ? Nasıl Kullanılır ? - Arduino Kartları

Yüksek Gerilimlerin Sınıfları

Yüksek gerilimler Alternatif Yüksek gerilim ve Doğru Yüksek Gerilim olmak üzere iki ana başlıkta incelenirler. Bilindiği gibi alternatif gerilim zamanla değişen ve bir peryod süresince pozitif (+) ve negatif (-) değer alan gerilimlerdir. Doğru gerilimler ise polaritesi değişmeyen gerilimlerdir. Yüksek gerilimler aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar.

Alternatif Gerilimler

Etkin değeri 1 kV’a eşit veya küçük fazlar arası alternatif gerilimler Alçak Gerilim (AG) olarak değerlendirilirken 1 kV’un üstündeki gerilimler Yüksek Gerilim (YG) olarak değerlendirilirler.

Doğru Gerilimler

Etkin değeri 1,2 kV’a eşit veya küçük olan doğru gerilimler alçak doğru gerilim, 1,2 kV’un üstündeki gerilimler ise yüksek doğru gerilim olarak sınıflandırılırlar.

Ayrıca yüksek gerilimler yalıtım koordinasyonu bakımından da aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

— 1kV ile 52 kV arasındaki gerilimler Orta Gerilim (OG) [1kV<V<53kV],
— 52 kV ile 300 kV arasındaki gerilimler Yüksek Gerilim (YG) [52kV≤V<300kV],
— 300 kV ile 800 kV arasındaki gerilimler Çok Yüksek Gerilim (ÇYG) [300kV≤V<800kV],
— 800 kV’tan büyük gerilimler ise Aşırı Yüksek Gerilim (AYG) [800kV≤V] olarak sınıflandırılırlar

Yüksek gerilim elemanları yukarıdaki gerilim değerlerinde üretilir ve kullanılırlar.

Daha fazla bilgi için

Konuyla ilgili yazılarımız

Bir Cevap Yazın

Ali Celebi