AC GERİLİMİN OSİLOSKOPTA ÖLÇÜLMESİ

Soru


yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi AC 5,97V giriş geriliminin osilaskoptaki sinyali sinüs eğrisidir. Şekilde gibi devreyi oluşturduğumuzda osiloskopta okuduğumuz değerler şunlardır. 1 periyottaki yk=4, dk=8 Time/div=5×10-3 s Volt/div=2V dir bu verilerle frekans ve Vetkin değerlerini hesaplayın

Cevap

Hesaplamada kullanacağımız değişkenler ve anlamları:

T:Periyot
f:frekans
yk:yatay kare sayısı T=yk*Time/div
dk:dikey(tepeden tepeye) kare sayısı (Vp-p) T=4*5×10-3 T=2×10-2

Vm=Vp-p*Volt/div f=1/T f=1/(2×10-2)
Vm=8*2 f=50 Hz
Vm=16 V

Ve=(Vm/2)*0,707(sinüs sinyali için sabit değer)
Ve=(16/2)*0,707
Ve=5,97V olur.

Sonuç:

Devreyi çalıştırdıktan sonra ve AVO metrede okunan değer 5,65V tur. Bu aradaki fark ise yapılan küçük işlem hatalarından(osilaskopta sinyalin dikey kare sayısının işleme net olarak yansıtılamaması gibi)kaynaklanmaktadır.

Soru 

AC sinüs sinyal, dikey eksende 6 karelik bir alan kaplamıştır. Volts/div. değeri 2V, time/div 2.5 ms ise AC sinyalinin Vp-p Vp, T ve f değerlerini bulunuz

Cevap

AC sinyalinin dikey eksende kapladığı kare sayısı ≡ A= 6 Volts/div. değeri ≡ B= 2 V volts/div. kademesi osiloskop ekranında gözüken her bir karenin dikey ekseninin kaç volta denk geldiğinin ifadesidir. Osiloskop ekranında gördüğümüz sinyalin dikey eksende kapladığı kare sayısını, volts/div. (her bir karenin dikey ekseninin voltaj değeri) ile çarpımı sonucunda
Vp-p değerine ulaşırız.
Vp-p=A×B
Vp-p= 6×2 = 12 Volt
Vp-p ekranda gördüğümüz sinyalin maksimum noktası ile minimum noktası arasındaki gerilim değeridir. Vp ise sinyalin maksimum noktası ile ground seviyesi (ekranda 1 ile gösterilen yatay
çizgi) arasındaki gerilim değeridir. Bu ise Vp-p değerinin yarısına eşittir.
Vp= Vp-p /2
Vp= 12/2 = 6 Volt
AC sinyalinin iki tepe noktası arasındaki kare sayısı ≡ C= 8
Time/div. değeri ≡ D= 2.5 ms
time/div. kademesi osiloskop ekranında gözüken her bir karenin yatay ekseninin kaç saniyeye denk geldiğinin ifadesidir. Osiloskop ekranında gördüğümüz sinyali iki tepe noktası arasındaki
kare sayısını, time/div. (her bir karenin yatay ekseninin saniye değeri) ile çarpımı sonucunda periyot (T) değerine ulaşırız.
T=C×D
T= 8×2.5×10-3 = 20×10-3  saniye = 20 ms

f= 1/ T

T= 1/ 20×10-3  = 500 Hz

Not : Bu işlemlerin hepsi dijital osiloskop ekranında görülebilir

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Elektronik Malzeme Testleri

Elektronik arıza bulma test cihazları iki başlık altında incelenebilir. ATE (Automatic Test Equipments-Otomatik Test Akuıpmınts) …

Bir yanıt yazın