Akım – Amper Nedir ?

ELEKTRİK AKIMI ( I )

Birim zamanda, bir yönde meydana gelen elektron hareketine elektrik akımı denir.
Akım - Amper Nedir ?
Elektrik akımı, iletkenlere uygulanan potansiyel farkın iletken atomunun son yörüngesindeki elektronları kendi yörüngesinden koparıp bir yönde ötelemesi ile meydana gelir
Başka bir deyişle elektrik akımı serbest elektronların iletken madde içinden akmasıdır.

Elektrik Akımı Nedir?
Elektrik akımı negatif (-) yüklerin hareketinden kaynaklanır.
Akım

Elektronlar negatif (-) yönden pozitif (+) yöne doğru hareket etmektedir. Elektronların bu hareketine rağmen elektrik akımı ise elektron akışının tersi yönde  pozitif (+) yönden negatif (-) yöne doğru hareket etmektedir. İşte elektronlar arasında gerçekleşen bu enerji aktarımına akım denilmektedir.

Elektrik akımı nedir?

  • Bir iletken içerisinden serbest elektron miktarına “akım” denir.
  • Bir noktadan birim zamanda geçen net yük miktarına “akım” denir.
  • Potansiyel fark etkisi sonucunda iletken bir madde üzerinden elektrik yüklerinin hareketine “akım” denir.
  • Bir iletkenin içerisinden birim zamanda geçen elektron sayısına “akım””denir.
  • Yüksek potansiyelli bir noktadan düşük potansiyelli bir noktaya akan yük akışına “akım” denir.

Akım ölçü birimi nedir ?

Akım fiziksel, temel ve skaler bir büyüklüktür, yani ölçülebilir.

Elektrik akımı ölçü birimi Amper‘dir. I ile gösterilir.

İletken telin herhangi bir noktasından saniyede geçen bir Coulomb elektrik yükü ile oluşan elektrik akım miktarına amper denir.

Bir Coulomb  6,25 x 10^18 elektron yükü miktarı ile ifade edilir. Ayrıca bu ifade akım şiddeti olarak da ifade edilmektedir.

Eğer iletkenin ölçülen her hangi bir kesitinden saniyede 1 Coulomp yük geçerse ölçülen akım şiddeti 1A olarak ölçülür.

1 amper = 1 A = 1 C/s (Coulumb / saniye) ‘dir.

Elektrik akımının formülü

I ≡ Δq / Δt

Δq akan elektrik yükünün miktarını, Δt zaman aralığını gösterir.

1   Amper (A)

1.000.000.000    Nanoamper (nA)
1.000.000 Mikroamper (µA)
1.000 Miliamper (mA)
10-3 Kiloamper (kA)
10-6  Megaamper (MA)
10-9  Gigaamper (GA)

1  Miliamper (mA)

1.000.000 Nanoamper (nA)
1.000 Mikroamper (µA)
10-3   Amper (A)
10-6  Kiloamper (kA)

1 Mikroamper (µA)

1.000  Nanoamper (nA)
10-3  Miliamper (mA)
10-6  Amper (A)
10-9 Kiloamper (kA)

Örnek :

  • Ast Kattan Üst Kata Çevrilirken Bine Bölünür.

1000 Amper(A) = 1 kilo amper (kA) dir. ( 1000/1000=1 )

55 Amper(A) = 0,55 kilo amper (kA) dir. ( 55/1000=0,55 )

0,28 Amper(A) = 0,00028 kilo amper (kA) dir. ( 0.28/1000=0,00028 )

  • Üst Kattan Ast Kata Çevrilirken Bin İle Çarpılır

0,5 kilo amper (kA) = 500 amper (A) dir.( 0,5*1000=500 )

1 amper (A) = 1000 (mili amper) mA.( 1*1000=1000 )

1 amper (A) = 1000000(mikro amper) μA.( 1*1000*1000=1000000 )

Akım, ampermetre ile ölçülür. Ampermetre devreye seri olarak bağlanır.

Amper biriminin adı, 18. yüzyılın başlarında elektrik ve manyetizma alanında önemli katkılar yapan Fransız bilim insanı André Marie Ampère’i onurlandırmak için verilmiştir. Evlerimizdeki elektrik akımı genellikle 1 A civarındadır. Örneğin, 100 wattlık bir ampulden 0,85 A akım geçer, yani bir saniyede ampulun üstünden 0,85 C yük akar. Bilgisayar ve cep telefonlarında ise çok daha küçük miktarda (miliamper yani 10-3 A civarında) elektrik akımı söz konusudur. 200mA’in üzerinde hayati fonksiyonlar yitirilir.

Elektrik enerjisi kaynakları(pil, batarya) devreye akım sağlar. Yani yükleri hareket ettirir.
Akım - Amper Nedir ?
Elektrik akımının yönü, (+) kutuptan (–) kutba doğrudur.
Elektronlar üretecin (–) kutbundan (+) kutbuna doğru hareket ederler.

Bir devreden elektrik akımının akabilmesi için o devrenin Kapalı Devre olması gerekir.

Eğer devre açık olursa serbest elektronlar havada geçemeyecekleri için elektrik akımı akmaz. Bu şekilde ki devrelere de Açık Devre denir.

Akım - Amper Nedir ?

Elektrik akımı ampermetre ile ölçülür.Ampermetrenin direnci çok küçük olduğundan devreye seri bağlanır.
Akım - Amper Nedir

Akım - Amper Nedir ?

AKIM ÇEŞİTLERİ

Doğru Akım (DC)

dc-akim

Doğru akım, Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişmeyen akım türüdür. En ideal doğru akım kaynağı sabit bir çıkış verebilmelidir. Bundan dolayı, yeryüzündeki en ideal doğru akım kaynağı olarak ise pilleri göstermek mümkündür.

Alternatif Akım (AC)

Alternatif Akım (AC)
Alternatif akım, zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişen akım türüdür. Genellikle yüksek güç ile çalışan elektrik devrelerinin kumandasında ve yüksek güçlü elektrik motorlarını sürmek için kullanılan akım türüdür.

İletken Maddeler

Elektrik enerjisinin (elektrik yüklerinin yani elektronların) üzerinden serbestçe geçebildiği (akabildiği) maddelere iletken maddeler denir.
(Elektrik akımını iletebilen maddelere iletken maddeler denir).
Metaller (altın, gümüş, bakır, demir, çinko, alüminyum), çivi, alüminyum folyo, tuzlu su, asitli su, sirke (bazlı su, insan vücudu) iletken maddelerdir.

 

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

İnovasyon Örnekleri – En yaratıcı 35 proje

İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde …

Bir yanıt yazın