Arduino Analog Pinler

Yaşadığımız ortamda her etki analog bir sinyale karşılık gelir. Bu etkileri ölçen sensörler de genellikle analog çıkış verir fakat Arduino analog sinyalleri işleyememektedir. Bu yüzden analog sinyallere karşılık gelen dijital değerlerin bulunması gerekir. Bu işleme ADC (Analog Digital Converter) denir.

Arduino Uno kartta 6 adet  Arduino Mega’da 16 tane Analog pin bulunmaktadır.

Arduino Uno kartında A0-A5 aralığında numaralandırılan analog pinlerimiz 10 bitlik hassasiyete sahiptir. Bu analog pinlerimizi analog sensörlerden gelen sinyalleri okumak veya sensörlerimize gerilim üretmek için kullanılabilirler. Ayrıca analog pinlerimizi dijital pinler gibi kontrol ederek dijital giriş çıkış işlemleride gerçekleştirebliliriz.

Analog pinlerde tıpkı dijital pinler de oluğu gibi giriş ve çıkış için ayarlanabilir. Bu nedenle analog pinlerimizden sağlıklı geri dönüşler alabilmemiz için pinimizin modunun kullanım isteğimiz ile uyumlu olmasına dikkat etmeliyiz.

analogReferance ()

analogReference (parametre)

Analog pinlerin giriş işlerimde kullanılan referans gerilimini ayarlamamızı sağlar. Bu işlem sayesinde daha hassas ölçümler yapabiliriz.

5 adet parameresi bulunmaktadır.

  • DEFAULT : Arduino kartlarının varsayılan 5V gerilimlerinde çalışmalarını sağlar.
  • INTERNAL : Analog pinlerimizin referans gerilimini 1.1V olarak ayarlar (Atmega328 ve Atmega168 için).
  • INTERNAL1V1 : Yalnızca Arduino Mega kartları için geçerlidir ve referans gerilimini 1.1V olarak ayarlar.
  • INTERNAL2V56 : Yalnızca Arduino Mega kartları için geçerlidir ve referans gerilimini 2.56V olarak ayarlar.
  • EXTERNAL : Aref pininden uygulanan 0-5V aralığındaki gerilimleri referans gerilimi olarak ayarlar.

Not: Aref pini kullanırken 0V’dan küçük ve 5V’dan büyük gerilimler kullanılmamalıdır ve analog referansı değiştirildikten sonra kısa bir süre analog pinlerde okunan değerler doğru olmayabilir.

analogRead ()

analogRead(pin)

Bu fonksiyon belirtilen pinden değer okumak için kullanılır. analogRead fonksiyonu 10 bit hassasiyetindeki analog pinlerimiz deki  giriş gerilimini 0-1023 aralığında yorumlayarak geri döndürür. Burada yapılan dönüşüm işlemi ile 0V ile 5V (varsayılan) arasındaki giriş geriliminin 0-1023 aralığındaki sayısal karşılığına  ulaşılır  ( analog input pinine 0 V gerilim verildipinde  0 değerini; aynı şekilde 5V gerilim verildiğinde  ise 1023 değerini alacaktır  Örneğin sinyal girişimiz 3,3 volt ise okuyacağımız değer yaklaşık olarak 675’tir.) . Foksiyon kullanım olarak parametre olarak aldığı pinden okuma işlemini gerçekleştirir.

analogWrite ()

analogWrite(pin)

Bu fonksiyon pinlere giriş olarak gelen gerilimleri 10 bitlik bir aralıkta yani 0 ile 1023 aralığında okumamızı sağlar. Bu fonksiyonu analog pinlerin yanı sıra PWM özelliği taşıyan dijital pinler içinde kullanabiliriz.

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Algoritma Nedir ?

Algoritma ne demek ? Bir problemin çözümünde izlenecek yol Algoritma bir programlama dili değildir. Programlama …

Bir yanıt yazın