Arduino Kodlamada Temel Terimler

PinMode Nedir?

PinMode komutu, arduino kartınızda bulunan sinyal pinlerini giriş veya çıkış olarak atayabilmenize olanak tanır. Genellikle motor, led, buzzer gibi veri ilettiğimiz elemanlar çıkış birimi olarak tanımlanırken buton, sensör, gibi veri okuduğumuz elemanlarsa giriş olarak tanımlanmaktadır.  pinMode Setup() fonksiyonu içerisine yazılmaktadır.

Örnek:

pinMode(8,INPUT); //Burada arduinonun 8 numaralı pini giriş pini olarak tanımlandı.

pinMode(10,OUTPUT); //10 numaralı pin çıkış pini olarak tanımlandı.

DigitalWrite Nedir?

Çıkış olarak tanımlanan dijital pinlere enerji vermek (HIGH) veya verilen enerjiyi durdurmak (LOW) için kullanılır.

Örnek bir senaryo için 10 numaralı pine bağlı bir led olduğunu varsayarsak,

digitalWrite(10,HIGH) //Lede enerji verildi.

digitalWrite(10,LOW) // Lede verilen enerji sona erdirildi.

Böylelikle HIGH diğerek ledi yaktık, LOW diyerekse ledi söndürmüş olduk.

DigitalRead Nedir?

Giriş olarak tanımlanan dijital pin üzerinden okuma yapmamıza olanak sağlar.

Örneğin durum adlı değişkene 8 numaralı pinin durumunu atayalım.

durum= digitalRead(8);

AnalogWrite Nedir?

Çıkış olarak ayarlanan analog pine PWM sinyali göndermemizi sağlar.

Örneğin motor adlı değişkene 250 pwm değerini iletelim.

analogWrite(motor,250);

AnalogRead Nedir?

Analog pine bağlı olan giriş pini olarak tanımlanmış potansiyometre gibi giriş elemanlarının 0 ile 5 volt arasındaki gerilimlerini ölçmemize olanak tanır. Örneğin A1 analog pinine bağlı olan potansiyometrenin gerilimini potansiyometreDeger adlı değişkene atayalım. Bu değer 0 ile 1024 arasındadır.

potansiyometreDeger = AnalogRead(A1);

Delay Nedir?

Delay komutu bir işlemin yapılma süresini belirlediğimiz , yada diğer bir deyimle iki işlem arasındaki bekleme süresini ayarladığımız komuttur. Delay komutu ile bir ledin yanma süresini ve bir motorun durma süresini belirleyebiliriz. Delay içerisine milisaniye cinsinden bir değer yazabilirsiniz.

delay(2000); // 2000 milisaniye (2sn.) bekleme verildi.

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Arduino Programla – Değişkenler

Değişkenle; daha sonradan tekrar kullanmak, değişiklik yapmak istediğiniz karakter veya değeri hafızada tutmanıza olanak sağlar. …

Bir yanıt yazın