Arduino Uno Pinleri

Arduino Uno üzerinde D0-D13 14 adet digital pini, a0,a5 arasında 6 adet analog pini var.

Arduino Uno’ da ICSP isimli pinler digital 11, 12, 13 numaralı pinlerle aynı olup kısa devredir. Yani bu pinleri d11, d12, d13 pinleri olarak kullanabilirsiniz. Ancak ICSP’ yi veya digital pinleri kullandığınızda diğer digital 11, 12, 13 pinlerini farklı amaçla kullanamazsınız.

Arduino Uno’ da SMD ve DİP model olarak 2 farklı çipli model mevcuttur. Bu modellerin farkları DİP soketli modelde mikrodenetleyiciyi sökebilir dışarıda kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra DİP soket modellerinde digital pinlerin üzerinde sol tarafta 6 adet pin bulunur. Bu pinler SPI haberleşmede kullanılan MOSI(Master Out Slave In), MISO (Master In Slave Out), SCK(Serial Clock), Reset pinleridir. Bu pinler digital 11, 12, 13 pinlerinden farklı olarak kullanılabilirler. Kalan 2 pin ise 5 volt ile GND’ dir.

Digital Pinler : 0 veya 5 volt giriş, çıkış (input,output) verebilen pinlerdir. Bu pinlerden bazılarının ekstra özellikleri vardır. Mesala D13 pini Serial Clock pini olarak kullanılır yani SPI haberleşmede 2 cihazın saat hızlarını eşitleyip senkronizasyon sağlamak amaçlı kullanılır. Bunun yanı sıra PWM (pulse with modulation) dalga modülasyonu olarak kullanılabilir yani normalde digital pinler 0 veya 5 volt gerilim verebilirken PWM pinleri analogWrite komutu ile 0,019 volt hassasiyetle 0-5 volt arası gerilim verebilirler. Bu pinler hassas motor sürme gibi amaçlarla kullanılabilir.

PWM Pinleri : Yukarıda digital pin tanımında da belirttiğim gibi 0,5 volt arasında 0,019 volt hassasiyetle voltaj alabilirsiniz. Bu pinler digital pinlerden ~işaretli olanlardır.  Uno için; 3,5,6,9,10,11 numaralı digital pinlerdir.

Analog Pinler : A0-A5 Arasındaki pinlerdir, analog giriş çıkış amaçlı kullanılırlar, Analog olarak 0-5 volt arası gerilimi 5/1024 hassasiyet ile alıp verebilir. IN olarak kullanıldığında cihazların verdiği gerilimi ölçebilirsiniz.

MOSI Pini (Master Out Slave In) : Bu pin digital 11 pininde olup SPI haberleşme de master çıkışı olarak kullanılır.
MISO Pini (Master IN Slave Out) : Bu pin digital 12 pininde olup SPI haberleşme de master girişi olarak kullanılır.
SCK Pini (Serial Clock) : Bu pin SPI haberleşme de veya farklı iletişim yollarında kullanılır. 2 cihazın çalışma saat hızlarını eşitleyip senkronizasyon için kullanılır.
SS Pini (Select Slave) : Bu pin Master-Slave bağlamtılarında slave seçimi için kullanılır.
Reset Pini : Bu pin bi çok cihazda kullanılır, cihazları resetlemek amaçlı kullanılır.
IOREF : Arduino kartlar üzerindeki bu pin, mikrodenetleyicinin çalıştığı voltaj referansını sağlar.
AREF : Bu pin analog pinlerdeki voltaj ölçümü için referans pinidir.
RX Pini : Receive pinidir, Seri haberleşme de input için kullanılır, ancak arduino usb üzerinden bilgisayara bağlı ise bu pinler kullanılamaz.
TX Pini : Transmit pinidir, Seri haberleşme de output için kullanılır, ancak arduino usb üzerinden bilgisayara bağlı ise bu pinler kullanılamaz.
I2C Pinleri : Analog4 ve Analog5 pinleridir. I2C haberleşme metodu kullanılarak 2 cihaz haberleşebilir.
SDA(Serial Data) Pini : SDA Pini A4 pinidir. Bu pin analog pin özelliğinden farklı olarak I2C Bağlantısı için kullanılabilir.
SCL(Serial Clock Line) Pini : SCL Pini A5 pinidir. Bu pin analog pin özelliğinden farklı olarak I2C Bağlantısı için kullanılabilir.
3.3v Pini : 3.3 voltluk çıkış pinidir, 3.3v besleme gerektiren cihazlarınızı bu pine bağlayabilirsiniz. Ancak maksimum 50mA akım verebilir.
5v Pini : 5 voltluk çıkış pinidir. 5v besleme gerektiren cihazlarınızı bu pine bağlayabilirsiniz. Maksimum 450mA akım verebilir.
GND Pini : Toprak (-) pinidir. Cihazlarınızın gnd veya – uçlarını bu pine bağlayabilirsiniz.
VIN Pini : Voltage IN anlamına gelir, Arduino kartınızı bu pinden 5,9,12 volt gerilim ile besleyebilirsiniz. Bu pinden beslemek için güç kaynağınızın gnd ucunu da Arduino’nun herhangi bir gnd pinine bağlamanız gerekmektedir.
SPI Haberleşme Nedir ?
SPI (Serial Peripheral Interface) PIC programlama da sıklıkla kullanılan arduino’ nun da desteklediği bir haberleşme türüdür. Kısa mesafe destekler tam bir mesafe belirtilmiyor. (Ben 4 metreden sağlıklı veri alabiliyorum.) iletişim yöntemi olarak I2C e benzer. Arduino ile başka bir arduino veya sensörlerin haberleşmesi için kullanılır. Örnek olarak RFID. SPI haberleşme çok hızlıdır 8mbps civarında bir hız alınabilmektedir.

I2C Nedir ?
Inter-Integrated Circuit, Arduino’ da kullanılan seri haberleşme türüdür. 3 hat ile kullanılır bunlardan biri GND hattıdır. Yani 2 cihazın gndlerinin ortak olması gerekmektedir. Diğer hatlardan biri SDA diğeri SCL pinleridir bunlar Analog4 ve Analog5 pinleridir. Arduino da pin sayısı yetmiyor diyorsanız I2C modülleri bulunmaktadır bu modüller 8 giriş 2 çıkış şeklindedir. Yani 8 pinli 8 adet cihazı 8 adet I2C modülü ile tek bir arduino’ ya bağlayabilirsiniz.

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Arduino UNO R4 WiFi

Difference UNO R3 UNO R4 Microcontroller 8-bit ATmega328p 32-bit Renesas RA4M1 Clock frequency 16 MHz …

Bir yanıt yazın