Birleşik (Tam Kararlı – Otomatik) Polarma

transistör polarma

Şekil 1

Şekil 1(e) ‘de ve Şekil 2(a) gösterilmiş olanı birleşik polarma en çok uygulanan polarma yöntemidir. Bu polarma şekli, “gerilim bölücü” , “tam kararlı” , “otomatik” polarma gibi değişik adlarla da anılmaktadır.
Şekil 2(a) ‘da görüldüğü gibi R2 direnci, beyzin polarma gerilimini sağlamaktadır.

Birleşik polarma devresi, gerektiğinde Şekil 2(b), (c) ve (d) ‘de görüldüğü gibi Thévenin (Tevenin) teoremi uyarınca, sabit polarmalı hale çevrilebilmektedir. Böylece devre daha basitleşmektedir.

Thévenin Teoreminin Esası Şudur

sekil6.6

Şekil 2

Şekil 2(e) de görüldüğü gibi, çıkışı RL yük direncine bağlı bir devre bulunsun. Bu devre, Thévenin metoduyla şekil 2(f) ‘de görüldüğü gibi, eşdeğer bir gerilim kaynağı (V) ile buna seri bağlı eşdeğer. bir direnç (R) haline dönüştürülebilmektedir.

Bunu sağlamak için şu işlemler yapılır:
  1. RL direnci devreden çıkarılır, devre çıkışındaki gerilim ölçülür. veya hesaplanır. Bunun değeri V ‘dir.
  2. Devrenin gerilim kaynağı kısa devre edilir. RL direnci yine devreden çıkarılır. Bu durumda da çıkış uçları arasından ölçülen veya hesaplanan direnç R olur.
Şekil 2. (a) ‘daki devreye Thévenin teoreminin uygulanışı:

Beyz, RE ve RC uçları açılarak yük devreden çıkarılırsa, geride Şekil 2(b) ‘de görülen, R1, R2 ve VCC bölümü kalır.

1- V ‘in bulunuşu:

V ‘i bulmak için, yük direnci çıkartılıp, çıkış uçlarından erilim ölçüleceğine göre, önce yük direncini belirlemek gerekir.

Yük direnci olarak transistör ve buna bağlı olan RC, RE dirençleri düşünülürse, devrenin çıkışı, transistörün girişi olmaktadır.

Yükü kaldırıp, devre çıkışından ölçülecek olan Veş gerilimi, transistörün beyz ‘i ile toprak arasındaki gerilim olacaktır. Bu gerilim aynı zamanda R2 direnci üzerindeki gerilim düşümüne eşittir.

Yani   V=VR2  ‘dir.

V=VR2  ‘nin hesaplanışı:

Şekil 2(b) ‘de R2 ‘den geçen akıma IR2 diyelim:       IR2 = VCC / R1+R2  ‘dir.

R2 üzerinde gerilim düşümü:

VR2 = V = IR2*R2 = (VCC / R1+R2) * R2   olur.

2- R ‘in bulunuşu:

R‘i bulmak için, yük direnci çıkarılıp, gerilim kaynağı kısa devre edilerek, çıkış uçlarından direnç ölçüleceğine göre; devre, Şekil 2(c) ‘deki duruma gelir.

Bu halde, çıkış uçlarına göre R1 ve R2 paralel bağlı konumdadır.

R = R1*R2 / R1+R2   olur.

Böylece; V=VBB  ve  R=RBB denirse devre şekil 2(d) ‘de verilmiş olan sabit polarmalı devre şekline dönüşmüş olmaktadır.
Böyle bir devredeki hesaplar daha kolay olacaktır.

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Transistörlerde kazanç

β  (beta) akım kazancı Transistörler, B ucuna uygulanan akıma (tetikleme sinyali) göre C-E arasından daha büyük …

Bir cevap yazın