Biyomedikal Mühendislik

klinikmuhendislik.com

Sağlık en değerli insan kaynaklarından biridir ama onun değeri ancak hastalığa yakalanıldığı zaman anlaşılır. Bugün, mühendislik teknolojilerinin tıpta uygulamaları ile sağlıklı bir yaşam elde etmek ve onu sürdürmek ile ilgili heyecan verici gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Doğal olarak, son yıllarda mühendislik alanlarında yapılan devrim niteliğindeki gelişmelerden elde edilen bilgileri hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisinde uygulama arzusu vardır. Tıpta mühendisliğin rolü çok yönlü olup bunların başında vücuttaki çeşitli sistemlerin ve onların olası arızalarının daha iyi şekilde anlaşılmasına yardımcı olması gelmektedir. Böylece sağlık personeline geniş bir çeşitlilikte tanı ve tedavi araçları sağlanmış ve bazı kayıp fonksiyonlar için de yapay yardımlar sunulmuştur.

Biyomedikal mühendislik; mühendislik,  bilim ve teknoloji ilke ve yöntemlerinin biyoloji ve tıp alanındaki problemleri anlamak, tanımlamak ve çözmek için uygulanmasıdır. Mühendislik bilgilerinin tıp alanlarına geçişi için gerekli temel ve yapısal bütünlüğü sağlayan mühendislik ile tıp arasında değişmeceli bir “köprü” olarak hizmet vermektedir. Dolayısıyla, mühendislik bilimleri ile biyomedikal bilimler ve klinik uygulamaları disiplinlerarası etkinliklerle bütünleştirerek mühendislik, biyoloji ve tıp alanındaki bilgileri geliştirip insan sağlığını iyileştiren bir disiplindir. Biyomedikal mühendisleri elektrik, mekanik, kimyasal, optik ve mühendislik mekaniği prensiplerini biyolojik (yani, insan ve hayvan) sistemleri anlama, değiştirme veya kontrol etmenin yanında hastaların tanı ve tedavisine yardımcı olacak fizyolojik fonksiyonları izlemek için gerekli ürünlerin tasarımı, üretimi ve kullanımı ile ilgilenirler.

Bu bilim dalında, teknolojinin hızlı ilerlemesi nedeniyle sürekli bir değişim ve yeni bilim alanlarının oluşumu söz konusudur. Biyomedikal mühendisliğinin köklü uzmanlık alanlarından bazıları şunlardır: biyomedikal cihazlar, biyomalzeme, biyomekanik, hücre, doku ve genetik mühendisliği, klinik mühendisliği, tıbbi görüntüleme, ortopedik cerrahi, rehabilitasyon mühendisliği ve sistem fizyolojisi.  Bu uzmanlık alanları birbirlerine bağlıdır ve genellikle, uygulamalı bir alanda çalışan bir biyomedikal mühendisi diğer alanlarda çalışan biyomedikal mühendislerinin toplandıkları bilgileri kullanır. Örneğin, yapay bir kalça tasarımına anatomi, kemik biyomekaniği, yürüme analizi ve biyomateryal uyumluluk çalışmaları büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Kalçaya uygulanan kuvvetler protezin tasarımda ve malzeme seçiminde göz önüne alınır. Benzer şekilde, felçli bir kası elektriksel olarak uyarıpkontrollü bir şekilde hareket etmesini sağlayacak sistemlerinin tasarımı insan kas-iskelet sisteminin davranış bilgisini kullanır. Bu cihazlarda kullanılan uygun malzemenin seçimi biyomalzeme mühendisinin ilgi alanı içindedir.

Teknolojik gelişmeler, nüfusun yaşlanması ve sağlık sorunlarına odaklanma biyomedikal mühendislerinin tasarlayacakları gelişmiş tıbbi cihaz ve donanımlara olan talebi artırmaktadır. Gelişmiş tıbbi donanım ve yöntemlerin yanı sıra artan maliyet etkinliği endişeleri biyomedikal mühendisleri için talebi de artırmakta olup bu daldan mezun mühendislerin istihdam talebindeki büyümenin tüm diğer meslekler için olan ortalamadan çok daha hızlı olması beklenmektedir.

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Yüz Koruyucu Maske (siperlik) Yapımı

3 Boyutlu Destek siperlik Yüz Koruyucu Maske (siperlik) Yapımı Siperlik yapımı için gerekli dosya ve …

Bir cevap yazın