Cep Telefonu Garanti Şartları

1. Garanti süresi, Ürün ‘ün ilk kullanıcı – Müşterisi tarafından faturası ile beraber teslim alındığı tarihten itibaren 2(iki) yıl (yirmidört ay)dır.
2. İstenilmesi halinde ve cihazın yetkili Teknik Servise gelişinde, garanti belgesinin veya satış faturasının, aslının veya okunaklı fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.
 
3. Garanti Belgesinin veya Satış faturasının muteber kabul edilebilmesi için; satıcısı tarafından eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması şarttır. Fatura tarihinin yazılması, firma kaşesinin vurulması, firma yetkilisine ait imzanın ve cihaza ait seri numaralarının yazılması gerekmektedir. Aksi durumlarda garanti geçersizdir.
 
4. Üretici/İthalatçı/Distribütör, Garanti Sertifikası veya Satış faturasında verilen bilgilerin eksik veya okunaksız olduğunda ücretsiz servis sağlamayı reddetme hakkını saklı tutar.
 
5. Sağlanan garanti süresi içinde meydana çıkacak anlaşmazlıklarda Fatura tarihi dikkate alınacağından onaylı Garanti Belgesi ile faturası ve/veya okunaklı fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.
 
6. Garantiden yararlanmak için Garanti Belgesinin veya Satış faturasının ibrazı şart olduğundan ve Garanti Belgesi veya Satış Faturası yeniden düzenlenmeyeceğinden Garanti Belgesi veya Satış Faturası, garanti süresince güvenli bir yerde saklanmalıdır
7. Ürün’ün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde(onarımda)  geçen süre garanti süresine eklenir.
8. Garanti kapsamında ürünün onarımı yapılamayacak ise, ürün yenisi ile değiştirilir. Yapılan değişimde verilen cihazın garantisi olarak değişimi yapılan önceki ürünün garantisi devam eder
9. Ürün garanti süresi içerisinde ve garanti şartlarının tamamını taşıması halinde, üretim hatalarından dolayı gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ücretsiz olarak onarılır ve müşteriye teslim edilir.
10. Malı tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
11. Ürünün; teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla iki yıl içersinde, Aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan ararlanamamanın süreklilik kazanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Yetkili servisin düzenleyeceği rapor ile arızanın tamir olamayacağının, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanmasının, belirlenmesi durumlarında, Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmemesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
12. Her ürün; kullanım amacına, fiziki şekline, kullanıldığı ortama ve sahip olduğu özelliklere göre, diğer ürünlerden ayrılır. Bu sebepten dolayı, ürünlerin kullanım kılavuzlarında değişik uyarı ve önlemlerin olması kaçınılmazdır. Ürünlerin kullanım kılavuzlarında yer alan uyarı ve önlemler dışında kalan kullanım şekli tüketicinin sorumluluğundadır.
Ürün’ün kullanım kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından, montajının yapılmasından ve kullanıcının hatasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır ve bu arızalar garanti kapsamında tamir edilemez.
 
CEP TELEFONLARINDAGARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KABUL EDİLEN DURUMLAR
1. Ürünün garanti kapsamında tamir olabilmesi için, Garanti Belgesi veya Faturası mutlaka servise ibraz edilmelidir. Aksi durumlarda garanti kapsamında tamir yapılmaz.
2. Garanti Belgesinin veya Satış faturasının muteber kabul edilebilmesi için; satıcısı tarafından eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması şarttır. Fatura tarihinin yazılması, firma kaşesinin vurulması, firma yetkilisine ait imzanın ve cihaza ait seri numaralarının yazılması gerekmektedir. Aksi durumlarda garanti geçersizdir.

3. Satıcı ya da bayii kaşesi bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir.

4. Fatura ve/veya garanti belgesi üzerinde, ilgili ürüne ait; satın alma yılı, ayı ve günü, müşteri adı, satıcı adı, ve ürünün seri numarası vb. bilgiler üzerinde herhangi bir tahribat ve/veya değişiklik yapıldığında o ürünler garanti kapsamına girmez.
5. Fatura, garanti belgesi üzerindeki seri numarasının ürünün üzerindeki seri numarasını tutmaması cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında ya da tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz kılınır.
6. Cihazın Fatura ve Garanti Belgesindeki kimliği belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak ve/veya tazminat talep edemez.
7. Kullanıcı hatasından kaynaklanan sorunlarda ürünler garanti kapsamına girmez.

 8. Kötü kullanım nedeniyle oluşan tüm arızalar (örneğin talimatların Bakım veya diğer bölümlerinde belirtilmeyen şekilde gerçekleştirilen kullanım, vs.)

 9. Üretici/İthalatçı/Distribütör yetkili servisi haricinde kişiler tarafından cihazın açıldığının tespiti, gerçekleştirilen montaj ve/veya onarımların, yedek parça veya aksesuar değiştirme, temizleme, vs. nedeniyle oluşan tüm arızalar garanti kapsamı dışındadır.
10. Ürünün satın alınmasından sonra gerçekleşen nakliye, düşme, şiddetli darbe, vs. nedeniyle oluşan tüm arızalar Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek hasar ve arızalar, oluşacak çizik, kırık ve montaj hataları garanti kapsamı dışındadır.
11. Yangın, deprem, sel felaketi, donma,  yıldırım, diğer doğal afetler, çevre kirliliği ve nedeniyle oluşan tüm arıza veya hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
12. Düzensiz voltaj kaynağı, voltaj uyumsuzluğu, voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, topraksız priz kullanılması, hatalı elektrik tesisatı ve donanımı ile cihaz etiketinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
13. Ürünü yüksek ısı ve nem koşullarında, naftalin veya zararlı haşere ilaçları, vs. yanında saklamak gibi dikkatsiz veya yanlış depolama, nedeniyle oluşan tüm arızalar garanti kapsamı dışındadır.
14. Cihaz içerisine erimiş ve/veya cihazın içerisine akmış piller nedeniyle oluşan tüm arızalar garanti kapsamı dışındadır.
15. Sıvı ile temas ya da darbe elektronik cihazlarda ileride farklı arızaların oluşmasına yol açabilir. Bu nedenle onarımı yapılsa dahi garanti harici kalacaktır. Böyle cihazlara onarım garantisi verilmez. Tamir edilen arıza tekrarlayabilir ve/veya farklı arızalar oluşabilir. Bu durumdan ilgili Teknik Servis sorumlu tutulamaz.
16. Ürünün kılıfı içine giren kum, çamur, vs. nedeniyle oluşan tüm arızalar garanti kapsamı dışındadır.
17. Yalnızca Üretici/İthalatçı/Distribütör   tarafından temin edilen ürün ile birlikte kullanılması önerilen aksesuarlar güvenle kullanılmak üzere geliştirilmiştir ve test edilmiştir. Üretici/İthalatçı/Distribütör   tarafından önerilmeyen aksesuar kullanımı, ürününüze zarar verebilir ve ürünün garantisini geçersiz kılar..
18. Bu tür cihazların servis girişlerinin garanti dahili yapılmış olması durumu değiştirmez. Nihai karar  Üretici/İthalatçı/Distribütör  laboratuarlarında yapılacak inceleme sonucu verilir.
 

19.Tüketici, yukarıdakilere atfen garanti süresi içinde oluşan, fakat garanti kapsamı dışında kalan arızalar için, ücretli onarım yapılmasını kabul ettiği takdirde onarım ücretini ödemekle yükümlüdür.

Yukarıda belirtilen şartlar; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin esas aldığı çerçeve içerisindedir.
Garanti Belgesi ve Garanti şartları ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Kablosuz şarj

Kablosuz şarj teknolojisiyle elektromanyetik endüksiyon kullanarak telefonları şarj etme yoluna gidiliyor. Kablosuz şarj aleti ve telefonun ikisinde …

Bir yanıt yazın