DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI

Temel Devre Kanunları Konusunu incelediniz mi ?

SORU 1) Şekildeki devrenin eşdeğer direncini bulup, devrenin ana kol akımını hesaplayınız.

ÇÖZÜM ) Rs1 = R4 + R5 = 19 + 5 = 24 ohm

Rp1 = (R3.Rs1) / ( R3+Rs1) = (24. 8) / (24 + 8 ) = 6 ohm

Rs2 = R2 + Rp1 = 15 + 6 = 21 ohm

Rp2 = (Rs2 . R1)/(Rs2+R1) = ( 21 . 9 ) / (21 + 9 ) = 6,3 ohm

Rt = Rp2 + R6 = 6,3 + 3,7 = 10 ohm

I = E / Rt = 24 / 10 = 2,4 A

SORU 2) Şekildeki devrede RA direncinin maksimum güç çekebilmesi için değeri ne olmalıdır. Thevenin eşdeğer devresi yardımıyla RA direncinin çektiği maksimum gücü hesaplayınız

ÇÖZÜM ) R2 direnci uçlarına düşen gerilim bulunup U2 ile toplanırsa A-B uçlarında ölçülecek thevenin eşdeğer kaynağı bulunur. R2 uçlarındaki gerilim için önce devre akımı hesaplanır. ( RA olmadığı farz edilerek )

– 21 + 6I + 3I – 6 = 0 ( kirsoff gerilimler kanunu )

9I = 27 olduğundan I = 3 A bulunur

R2 uçlarındaki gerilime UR2 dersek

UR2 = I . R2 = 3 . 6 = 18 V olur. Ancak U2’ye göre ters yönlü

Eth = UAB = U2 + ( – UR2 ) = 21 – 18 = 3 V ( U2 ile aynı yönlü )

Thevenin eşdeğer direnci hesaplanırken bütün gerilim kaynakları kısa devre yapılıp eş değer direnç hesaplanır.

A-B uçlarından görülecek direnç R1 // R2 direncidir. Bu direnç thevenin eşdeğer direncidir.

Rth = R1 // R2 = ( R1 . R2 ) / ( R1 + R2 ) = ( 3.6 ) / ( 3+6 ) = 2 ohm

Bu sonuçlara göre Thevenin eşdeğer devresi aşağıdaki gibi olur. Maksimum güç teoremine göre bir devreden maksimum güç çekilebilmesi için o devrenin thevenin eşdeğer direncine eşit değerde çıkışına yük direnci bağlanır. Buna göre RA direncinden maksimum güç çekilebilmesi için 2 ohm olması gerekir.

RA direncinin çektiği maksimum gücü bulmak için önce devre akımını hesaplarız.

I = Eth / ( Rth + RA ) = 3 / ( 2 + 2 ) = 0,75 A

PRA = I2 . RA = 0,752 . 2 = 1,125 W

SORU 3) Şekildeki devrede düğüm gerilimleri yönteminden faydalanarak R1 direncinden geçen akımı hesaplayınız.

ÇÖZÜM ) Düğüm gerilimleri yönteminin temelinde Kirşoff’un akımlar kanunu vardır. Yani bir düğüm noktasına giren akımlar toplamı o düğümden çıkan akımlar toplamına eşittir.

Önce gerilim kaynaklarını akım kaynağına dönüştürürsek devre hesaplama açısından basitleşecektir. Buna göre devrenin yeni hali şöyle olur.

U1 düğümü:

+ 80 + (U2-U1)/3 – U1/1,5 – U1/21 = 0

U2 – U1U1U1 = – 80

3 1,5 21

( 7 ) ( 14 ) (1)

7U2 – 7U1 -14U1 – U1 = – 80

21

– 22 U1 + 7 U2 = – 1680 ( I. DENKLEM )

U2 düğümü :

+ 70 – U2 – U1U2U2 = 0

3 6 1,5

U2 – U1 + U2 + U2 = 70

3 6 1,5

( 2 ) (1) (4)

2U2 – 2U1 + U2 + 4 U2 = 420

-2 U1 + 7 U2 = 420 ( II. DENKLEM )

– 22 U1 + 7 U2 = – 1680

-2 U1 + 7 U2 = 420

– 22 U1 + 7 U2 = – 1680

+2 U1 – 7 U2 = – 420

-20U1 = – 2100 ise U1 =105 Volt

+2 U1 – 7 U2 = – 420 denkleminde U1=105V yerine konduğunda U2= 90V bulunur

R1 direncinden geçen akım (U2 – U1) / 3 yani ( 90 – 105 ) / 3 = -5A ( şekilde alınan akım yönüne göre terstir. Akım soldan sağa 5 amperdir.)

SORU 4) Şekildeki devrenin I3 kol akımını çevre akımları yöntemiyle bulunuz.

ÇÖZÜM )

1.ÇEVRE:

-5 + R3 ( IaIb ) + R1 ( IaIc ) = 0

  1. ( IaIb ) + 3 ( IaIc ) = 5

5.Ia – 5.Ib + 3.Ia – 3.Ic = 5

8Ia – 5Ib – 3Ic = 5 ( 1. denklem )

  1. ÇEVRE:

+10 +( R4 + R5 ).Ib + R3 ( IbIa ) = 0

( 2 + 4 ).Ib + 5.Ib – 5.Ia = -10

6.Ib + 5.Ib – 5.Ia = -10

-5.Ia + 11.Ib = -10 ( 2. denklem )

  1. ÇEVRE:

+10 + R1.( IcIa ) + R2 .(Ic ) = 0

+10 + 3.( IcIa ) + 4 .(Ic ) = 0

– 3 Ia + 7 .Ic = – 10 ( 3. denklem )


△ = 616 – 274 = 342


△ Ia = 385-680 = -295


△ Ib = -710 – (-265) = -445

Ia = △ Ia / △  = -295 / 342 = – 0,86 A

Ib = △ Ib / △  = -445 / 342 = – 1,3 A

I3 = Ia – Ib = – 0,86 – ( -1,3 ) = 0,44A

SORU 5) Şekildeki devrede ; R1 = R2 = R3 = R4 = 6 ohm ; R5 = 2 ohm ise devredeki I akımını üçgen-yıldız dönüşümü yaparak bulunuz.

ÇÖZÜM )

Ra = (R2.R3) / (R1 + R2 + R3) = (6 . 6) / (6 + 6 + 6 ) = 36 / 18 = 2 ohm

R1 , R2 , R3 eşit olduğu için Rb ve Rc değerleri de 2 ohm olur.

Rs1= Rc + R4 = 2 + 6 = 8 ohm

Rs2= Ra + R5 = 2 + 2 = 4 ohm

Rp1= Rs1 // Rs2 = Rs1 . Rs2

Rs1+ Rs2

Rp1 = 8 . 4

8 + 4

Rp1 = 32 / 12 = 2,67 ohm Rt = Rp1 + Rb = 2,67 + 2 = 4,67 ohm

I = U / Rt = 100 / 4,67 = 21,41 A

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Temel Mantık Devreleri Soruları

1. Aşağıdaki ikili sayıları onlu sayı sistemine çeviriniz. a)(11010)2 = (….)10                           c)(100011)2 = (….)10 b)(110111)2 …

Bir yanıt yazın