Elektrik Arızaları

Elektrik arızaları yaşandığında en doğru ve hızlı çözüm uzman bir kişiden destek almaktır.
Elektrikten kaynaklanan arızalar, önemli can ve mal kayıplarına neden olabilir.
En ufak bir dikkatsizlik hayatınıza  mal olabilir.
Elektrik Arızaları

Elektrik arıza telefon numarası: 186

Elektrik arıza telefon numarası 186 cep telefonundan başına alan kodu koymadan aradığınızda otomatik olarak bulunduğunuz bölgedeki dağıtım şirketine bağlanırsınız.

Evimizin içindeki Elektrik Arızaları

Elektrik arızaları gündeme geldiğinde çoğu zaman, bir uzmana başvurmadan önce, çözümü bilmediğimiz halde kendimiz tamir etmeye çalışır,hayatımızı tehlikeye atar , tesisatı ya da elektrikli aleti iyice bozduktan sonra işler geri dönülmez noktaya geldiğinde konunun uzmanını çağırırız.
Elektrik uzmanlık gerektiren bir konudur , kolları sıvayıp hemen elinize bir kontrol kalemi almayın.

Elektrik Arızalarına müdahale etmeden önce unutmayın

Elektriği ölümcül kılanın akım miktarıdır . Akım miktarına göre kişinin vücudunda hasarlar meydana gelmektedir. Elektrik akımına kapılan kişi ne kadar erken müdahale edilip, elektrik kaynağından ayrılırsa hayatta kalma şansı o kadar artar ve daha az hasar meydana gelir.

  • 1-20 mA: Kişi 10 mA’e kadar çok az şekilde hisseder veya hiç hissetmez. 10 mA’den 20mA’e kadar rahat şekilde hisseder fakat kas kontrolünü kaybetmez.
  • 20-75 mA: Çok ciddi şekilde hissedilir, kişiye akıma kapılma sırasında müdahale edilmezse kas kontrolü kaybedilir.
  • 75-100 mA: Kalp ritmi bozulur, hızlı, düzensiz ve etkisiz kasılmalar gerçekleşir ve kalpte hasar oluşur.
  • 100-200 mA: Kalp ritmi bozulur, hızlı, düzensiz ve etkisiz kasılmalar gerçekleşir ve kalp kan pompalayamayacak duruma gelebilir. Ölümle sonuçlanabilir.
  • 200 mA üzeri: Yavaş yavaş hayati fonksiyonların yitirilmesine sebep olur. Yanıklar meydana gelir. Kalp durabilir, kas kontrolü gider, organlar hasar görür. Akım kaynağından kurtulma durumunda çok acı verici bir iyileşme süreci geçirilir.

Tesislerde Elektrik Arızaları

Şebekelerde arızalar sonucu ortaya çıkan anormal elektriksel büyüklükler iki ana başlık altında incelenir.

1. Aşırı Akımlar

Anma akımının %20’sinden fazla olan akımlardır. Daha ziyade kısa devreler nedeniyle meydana gelir. Kısa devrenin birçok sebebi vardır.
Elektriksel: Gerilimin izolasyonu bozması.
Mekanik: Ağaçların hava hattına dokunması, kabloya kazma vurulması, izolatör kırılması ve hat kopması, direk devrilmesi, hava hatlarına uçak düşmesi, topun oynarken hatta çarpması.
Atmosferik: Yıldırım endüklenmesi ile doğan 100 kV civarında gerilim, fırtına ile iletkenlerin birbirine yaklaşması, sis, buz vb. nedeniyle izolatör kirlenmesi.
Yanlış Manevra: Yükte ayırıcı (seksiyoner) açılması sebebiyle olur. 

Kısa devre akımları, faz-faz ve faz-toprak kısa devre akımlarıdır. Genellikle %80 faz-toprak kısa devre arızası vardır.Kısa devre akımlarının sebep olduğu istenmeyen durumlar vardır. 

Bunlar genel olarak:
– Aşırı kuvvet
– Gerilim düşümü
– Fazlarda gerilim ve akım dengesizliği
– Aşırı ısınma(kablolarda yanma)
– İzolatörlerde ark olayı
– Kesici arızaları
– Baralar ve bağlantılarda elektrodinamik kuvvetler
– Şebekede tahribat
– Transformatör reaktans bobinlerinde hasar
– İletken kopması halinde, dönen makinalarda tehlike, şebekede gerilim düşümü ve stabilite bozukluğu

2 . Aşırı Gerilimler

Elektrik şebekelerindeki cihazlar için tehlikeli olan ani gerilim yükselmelerine aşırı gerilim denir. Şebekelerdeki cihazların ve tesislerin deneme gerilimlerine yaklaşan veya onlardan daha büyük olan gerilimler aşırı gerilimlerdir. Yüksek gerilim tesislerindeki aşırı gerilimler oluş sebeplerine göre ikiye ayrılır.

İç Aşırı Gerilimler

Boşta çalışan iletim hattı ve transformatör gibi işletme araçlarının devreye alınıp çıkarılmasıyla veya faz-toprak kısa devresi, hat kopması ya da dağıtım hatlarında sigorta atması gibi arızalarda oluşan aşırı gerilim şeklidir.

Manevra gerilimi olarak da bilinir. Gerilim artışı, normal işletme geriliminin 3 katına kadar ulaşabilir. İşletme frekansının üstünde ve mili saniye sürelidir.
Bir tesisin çalışma şartlarının ani olarak değişmesi, mesela devrenin açılması, kapanması veya yükün ani olarak değişmesi, endüktansı veya kapasitesi büyük devrelerin açılması, kısa devre akımlarının önlenmesi, faz ile toprak arası arıza akımını atlaması ve benzer devre değişimleri iç gerilim yükselmelerine sebep olur. İç gerilimin tepe değerinin çalışma geriliminin tepe değerine oranına iç aşırı gerilim oranı denir.
Aşırı gerilim oranı yüksek olan iç gerilim yükselmeleri, hava hattı izolatörleri, transformatör merkezi kesiciler, baralar ve cihazların yalıtkanlığı için tehlikeli olabilir. Tam yükte çalışan bir jeneratöre bağlı transformatörün YG tarafındaki kesicinin açılması, tehlikeli aşırı gerilimlere sebep olabilir. Bu durumda, aşırı derecede uyarılmış jeneratör, boşta çalışmaya devam eder. Endüktansı veya kapasitesi büyük bir gerilim kesicisi açınca kesicinin kontakları arasında aşırı bir gerilim olabilir. Boşta çalışan bir transformatörün besleme akımının kesilmesi, aşırı gerilime sebep olur (bu durum yüksek endüktanslı bir devreyi temsil eder). Aynı şekilde yüksüz bir YG hattının açılması, aşırı gerilimlere sebep olur. Bu durumda iç aşırı gerilim oranı 3.5 ila 4 ve bazen 4 ila 4.5 arasında olabilir.
Normal olarak nötr noktası topraklanmış bir üç fazlı sistemde faz-toprak arızası olunca, aşırı gerilim meydana gelir. Arıza sonucu arızasız faz hatları ile toprak arasındaki gerilim, normal değerinin 3 katına yükselir. Bu gerilim devre yalıtkanları için bir tehlike teşkil etmez. Yalnız diğer fazlardan birinde da aynı arıza olursa fazlar arası kısa devre meydana gelir.

Dış Aşırı Gerilimler

Yıldırımlı havaların etkisiyle oluşan gerilimlere dış aşırı gerilimler denir.

Yüksek gerilim hatlarında dış aşırı gerilimler iki nedenden kaynaklanır. Bunlardan birincisi yıldırımın faz hattına veya toprak hattına düşmesiyle meydana gelir. İkinci neden ise yıldırım bulutun daki elektrik yükünün etkisiyle hatta elektrik yükü dalgası oluşarak yüksek gerilim meydana gelir. Cihazların yalıtımları, iç aşırı gerilimlere dayanabilecek düzeyde imal edilmektedir. Ancak dış aşırı gerilime karşı uygun topraklama sistemleri ile koruma aygıtları olarak eklatörler ve parafudurlar kullanılır.
Topraklama iletkenlerinin kesiti, kısa devre yük akımları ve aşırı atmosferik gerilimlerin meydana getirdiği çok yüksek değerdeki akımları, kısa sürede ve ekonomik olarak en kısa yoldan toprağa ulaştırmak için iletkenlerin 3000 º C’ da kadar sıcaklığının artacağı varsayımına göre belirlenmelidir.
Bu bakımdan bu gibi iletkenler için yalıtkan kaplı iletkenler değil çıplak iletkenler kullanılmalıdır.

Araçlarda Elektrik Arızaları

Genellikle akü arızalarından söz etmiş oluyoruz. Çünkü araçların elektrik ihtiyacı akülerle karşılanır. Bu durumda akü arızalarının nedenlerine ve çözümlerine bakmamız gerekir.

Akü Boşalması

Normalde akünün ömrü en az 2, ortalama 3-4 yıldır. Bu süreden önce akü bitmişse ya akünün şarjı tam dolmamıştır ya da elektrik kaçağı vardır.

Akünün Bittiği Nasıl Anlaşılır?

Örneğin marş basmıyorsa akünün bittiğini anlayabilirsiniz. Trafikte bir süre bekledikten sonra da arabanız gitmiyorsa akü bitmiş olabilir. Kontağı çevirdiğinizde lambalar çok az yanıyorsa ya da hiç yanmıyorsa da akü bitmiş demektir.

Araç Yoldayken Akü Işığı Yanıyorsa

Arabanızı kullanırken akü ışığının yandığını görüyorsanız arızanın aküden değil; aküyü şarj eden akü besleme ünitesinden kaynaklandığını bilmelisiniz. Böyle bir durumda en yakın servise gitmeniz gerekir.

Şarj Dinamosu Arızası

Araçlardaki elektrik arızalarından bir diğeri de şarj dinamosunun bozulmasıdır. Şarj dinamosu, krank milinin dönmesiyle mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Aracınızı çalıştırırken marş motoru, ateşleme sistemlerinin; aracınız çalışır durumdayken ise tüm elektrik sistemlerinin enerji ihtiyacını, yaptığı dönüşümle karşılar. Özetle şarj dinamosu, aküyü şarj eder ve alıcıları besler.

Şarj Dinamosunun Arızalandığını Nasıl Anlarsınız?

  • Gösterge ışıkları ve farlar çok sönük ya da parlak olabilir,
  • Hız ve devir göstergeleri aniden durabilir,
  • Elektrikli camlar inerken yavaşlayabilir,
  • Arabadan hırıltıya benzer ses ve sıcak tel kokusu gelebilir,
  • Akü bitebilir.

Araçta elektrik kaçağı olması son derece tehlikeli bir durumdur. Bu yüzden çözüm olarak zaman kaybetmeden servise başvurmalısınız. Akü bittiyse yukarıdaki linkten akü doldurma yöntemini uygulayabilirsiniz, ama bunu geçici bir çözüm olarak düşünün ve mutlaka arabanızı servise götürün.

Elektrikli ev aletlerinin basit arızaları

Elektrikli ev aletlerinde bir sorun ortaya çıktığında ilk olarak alete elektrik gelip gelmediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Alet çalışmıyor, elektrik gelmiyorsa fişi takılı olmayabilir, yerine oturmamış veya aletin bağlı bulunduğu sigorta atmış ya da prize elektrik gelmiyor olabilir.
(Arçelik Firmasının Önerileri – Servis çağırmanızı tavsiye ederiz  )

Buzdolabı ve derin dondurucu

Soğutmuyor: Kompresör arızası var yada termostat ayarında uygun seviye seçilmemiş.
Ses yapıyor: Kompresör veya fan motoru arızalanmış olabilir.

Çamaşır ve bulaşık makinesi

Su almıyorsa: Musluk kapalı olabilir.
Program ilerlemiyorsa: Program cihazı yada emniyet kilitinde arıza ihtimali vardır.
Temiz yıkamıyor: Filtre kirlenmiş, yeterli miktarda deterjan konulmamış veya uygun deterjan seçilmemiş olabilir.
Deterjan almıyor: Yeterli su basıncı yoktur.
Ses yapıyor: Yıkama veya pompa motoru arızalı olabilir.
Tambur dönmüyor: Motorda arıza ihtimali vardır.

Fırın

Çalışmıyor, ısınmıyor: Eğer elektrik geldiği halde çalışmıyorsa fırın ısıtıcı kumanda düğmesi ile sıcaklık ayarı yapılmamış olabilir. Saatli modellerde fırın saati ayarlanmamış olabiliyor. Rezistans arızası da ihtimaller arasında olabilir.

Şofben ve termosifonlar

Çalışmıyorsa: elektrik(termosifon)/gaz (şofben) gelmiyordur. Şofbenlerde su debisinin yeterli olmayışı da çalışmamasına sebep olur.
Pilot yanmıyor: Doğalgaz kesilmiş ya da tüp bitmiştir. Ayrıca tüp dedantörü, doğalgaz vanası, gaz kumanda düğmesi kapalı olma ihtimaline karşı kontrol edilmelidir.
Pilot sönüyor: Gaz kumanda düğmesi ateşleme konumunda yeteri kadar bekletilmiyordur. Şofben çalışırken pilot brülörü ile birlikte kendiliğinden sönüyorsa LPG basıncı ya da doğalgaz şebeke basıncı yüksek olabilir. Şofbenin baca bağlantısı uygun değildir veya baca çekişi yetersizdir.

Klima

Etkili olarak soğutmuyor veya ısıtmıyor ise, filtre kirlenmiş ya da sıcaklık ayarı doğru yapılmamıştır. Cihaz gürültülü çalışıyor ise klima içinde dolaşan soğutucu akışkanın sesi olabilir.

Küçük ev aletleri

Çalışmıyor: Elektrikten kaynaklanan bir arıza olabilir.
Çalışırken duruyor: Bazı küçük ev aletlerinde güvenlik amaçlı elektrik kesintisi özelliği vardır. Belli bir süre sonra tekrar çalışır.

Elektrikli süpürge

Çalışmıyor: Fiş prize takılmamış, emiş gücü yeterli değil ya da toz torbası dolmuş veya sigorta atmış olabilir.

Ütü

Isınmıyor ve lambası yanmıyor: Kablo, fiş veya elektrik girişinde sorun var demektir. Lambası yanıyor; ama ütü ısınmıyorsa; rezistansı değiştirmeniz gerekecektir. Ütünüz çok ısınıyor (veya hiç ısınmıyor); işte, o zaman sorun termostattadır.

Ekmek kızartma makinesi

Isınma yapmıyor ve ekmeğinizi kızartmıyorsa: Rezistans bozulmuş demektir. Ekmekleri dışarı atmıyorsa; termostat bozuktur. Bu arada, ekmek kızartma makinelerinin içine kalın dilimler koymayın, zira rezistansın kopmasına, aşınmasına sebep olur.

Saç kurutma makinesi

Sıcak hava düğmesine bastığınız halde soğuk hava verdiğinde, rezistansın koptuğunu düşünürüz. Sıkça yaşanan diğer bir sorun da, çok ısınması ve koku yapmasıdır. Bu arızalı durum, bize makinenin hava girişlerinin tıkandığını haber verir. Motor miline, saç tıkanmış olabilir, sökülerek temizlenir ve iyice kuruduktan sonra yerine takılır.

Aspiratör

Kokuları çekmemeye başladığında, filtrenin tıkandığı anlaşılır. Filtre değiştirildiği halde, sorun hâlâ devam ediyorsa, o zaman fan motorunda sorun vardır. Fan motor mili, pislikten dolayı tıkanmıştır. Aspiratörün fişini çekip, motor miline bağlı olan kanatçıkları sökerek, deterjanlı su ile yıkayıp, süngerle mili temizleyip, kurulayın. Daha sonra sökme işleminin tersini uygulayarak yerine monte edin.

Kahve makinesi

Makineniz ısıtmıyorsa aletin, taban kısmında bulunan rezistans arızalanmıştır. Rezistansın (söktüğünüz parçaların) seri numaralarını not alarak, servise başvurup yenisini ısmarlayabilirsiniz. Bir diğer arıza da; ışığının yanmamasıdır. Isınsa bile ışığı yanmıyorsa; bilin ki lambası bozuktur. Aletin gövdesini sökerek, lambaya ulaşın ve değiştirin. Bazı modellerde, lamba kutunun içinde bulunur. Yani, aynı anahtar düğme hem alete cereyan verir, hem de kendi içindeki lambayı yakar. Bu durumda, anahtar düğmeyi değiştirmeniz gerekecektir.

Su ısıtıcısı

su ısıtıcıları çalısmadıgı zaman termik dedigimiz parca büyük ihtimal arızalıdır
elektronikte biraz bilgisi olanlar bilir analog ölçü aleti dedigimiz cihazla x1 bir kademesinde iki kenar uçlarını ölçtügümüzde (orta toprağa degmemesi sartıyla) sonuç ortaya cıkar ısıtıcının lambası yanar rezistans dedigimiz ısıtıcı parça bozuktur

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

Elektronik Mühendisi / E.Üni. Kalibrasyon Lab. Sorumlusu / Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı Sorumlu Müdürü (Sağ.Bak.) / X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) / Ultrason-Doppler Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Temel Elektrik Kavramları

a) Elektrik Nedir? Bütün cisimler moleküllerden veya atomlardan meydana gelmiştir. Yani bir cismi parçalara ayıracak …

Bir cevap yazın