ELEKTRİK BİLGİSİ

1. ÜNİTE ELEKTROSTATİK
1.1 Elektrik Yükü _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
1.1.1 Elektrik Yükü ve Birimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
1.1.2 Coulomb (Kulon) Kanunu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
1.2 Elektrik Alanı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20
1.2.1 Elektrik Kuvvet Çizgileri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21
1.2.2 Elektrik Alanı ve Alan Şiddeti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
1.3 Elektrik Potansiyeli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24
1.3.1 Şimşek ve Yıldırım _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29
1.4 Elektrik Alanında İletkenler ve Yalıtkanlar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
1.4.1 İletkenkler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
1.4.2 Yarı İletkenler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32
1.4.3 Yalıtkanlar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33
1.5 KAPASİTE VE KONDANSATÖRLER _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35
1.5.1 Kondansatörler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35
1.5.1.1 Tanımı ve İşlevi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35
1.5.1.2 Kondansatör Çeşitleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36
1.5.1.3 Kondansatör Değerinin Okunması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40
1.6 Elektrik YÜKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43
1.6.1 Statik Elektrik Yüklerinin Ölçülmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43
1.7 STATİK Elektrik OLAYLARI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48
1.7.1 Statik Elektrik ve Oluşumu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48
1.7.2 Statik Elektrik Kullanım Alanları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49
Değerlendirme Soruları -1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53
2. ÜNİTE ELEKTRİK DEVRESİ VE KANUNLARI
2.1 Elektrik Devresi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57
2.1.1 Elektrik Devre Elemanları ve Görevleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58
2.1.1.1 Üreteç _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59
2.1.1.2 Sigorta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60
2.1.1.3 Anahtar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61
2.1.1.4 Alıcı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61
2.1.1.5 İletken _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62
2.1.2 Elektrik Devresi Çeşitleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62
2.1.2.1 Açık Devre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63
2.1.2.2 Kapalı Devre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63
2.1.2.3 Kısa Devre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 64
2.2 Direnç ve Ohm Kanunu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 64
2.2.1 Ohm Kanunu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 64
2.2.2 Devre Çözümleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65
2.3 Kirşof Kanunu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 67
2.3.1 Kirşof Gerilimler Kanunu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 67
2.3.2 Kirşof Akımlar Kanunu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71
Değerlendirme Soruları-2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 74
3. ÜNİTE ALTERNATİF AKIM
3.1 Alternatif Akımın Doğru Akımla Karşılaştırılması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 76
3.2 Alternatif Akımın Tanımı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 77
3.3 Alternatif Akımın Elde Edilmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 78
3.3.1 Sinüs Dalgası _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 80
3.4 Alternatif Akımın, Ani ve Maksimum Değerleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81
3.4.1 Alternatif Akım Değerleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81
3.4.1 Ani Değer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81
3.4.1 Maksimum Değer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 82
3.5 Alternatif Akımın Ortalama ve Etkin Değerleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 83
3.5.1 Ortalama Dğer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 83
3.5.2 Etkin Değer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84
3.6 Alternatif Akımın Vektörlerle Gösterilmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 87
3.6.1 Alternatif Akımın Vektörlerle Gösterimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 87
3.7 Faz ve Faz Farkı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88
3.7.1 Faz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88
3.7.2 Sıfır Faz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 89
3.7.3 İleri Faz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 89
3.7.4 Geri Faz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 89
Değerlendirme Soruları -3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 92
4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ
4.1 Alternatif Akımda Direnç _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 94
4.1.1 Tanımı ve İşlevi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 94
4.1.2 Dirençli Devre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 95
4.1.3 Sabit Dirençlerin Renk Kodlaroyla Değerlerinin Bulunması _ _ _ _ _ _ _ _ 96
4.1.4 Analog ve Dijital Ölçü Aletleri Kullanarak Farklı Direnç Değerlerinin
ölçülmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 99
4.2 Alternatif Akımda Bobin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100
4.2.1 AC Devre Bobinleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 101
4.3 Bobinlerin Bağlantıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 105
4.3.1 AC’de Seri ve Paralel Bağlantıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 105
4.4 Alternatif Akımda Kondansatör _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 106
4.4.1 AC Devrelerde Kapasitörler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 106
4.5 Kondansatörlerin Bağlantıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 109
4.5.1 AC’de Seri ve Paralel Bağlantıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 109
Değerlendirme Soruları -4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 112
5. ÜNİTE ÜÇ FAZLI ALTERNATİF AKIMLAR
5.1 Üç Fazlı Alternatif Akımların Tanımı ve Elde Edilmeleri _ _ _ _ _ _ _ _ 114
5.1.1 Üç Fazlı Sistemler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 114
5.2 Yıldız ve Üçgen Bağlama, Her iki Bağlamada Çekilen Akımlar
ve Güçlerin Karşılaştırılması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 115
5.2.1 Üçgen Bağlantıda Akım ve Gerilim _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 115
5.2.2 Yıldız Bağlantıda Akım ve Gerilim _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 116
5.3 Bir ve Üç Fazlı AC Devrelerinde Gerilim Düşümü ve Kesit Hesabı _ _ _ 117
5.3.1 Gerilim Düşümü ve Yapılacak Hat Seçimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 117
5.3.2 Gerilim Düşümünde Kullanılan Formüller _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 117
5.3.3 Gerilim Düşümü Sınırları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 119
5.3.4 Kaloların Taşıyacağı Akım Kapasite Tabloları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 119
5.3.5 Akım Kontrolü Hesabı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 120
Değerlendirme Soruları -5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 121
6. ÜNİTE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİNDE GÜÇ
6.1 ORTALAMA GÜÇ (AKTİF GÜÇ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 123
6.2 Tek Fazlı Alternatif Akım Devrelerinde Güç Ölçülmesi _ _ _ _ _ _ _ _ 123
6.2.1 Güç Ölçme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 123
6.2.1.1 Ampermetre ve Voltmetre ile Güç Ölçme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 124
6.2.1.2 Wattmetre ile Güç Ölçme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 124
6.3 Üç Fazlı Alternatif Akımda Güç Ölçülmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 125
6.3.1 Üç Fazlı Dengeli Devrelerde Güç Ölçme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 125
6.3.2 Üç Fazlı Dengesiz Devrelerde Güç Ölçme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 126
6.3.2.1 Üç Fazlı Dengesiz Devrelerde Bir Fazlı Wattmetre ile Güç Ölçme 127
6.3.2.2 Üç Fazlı Bir Wattmetre ile Güç Ölçme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 127
6.3.3 Aron Bağlantı ile Güç Ölçme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 127
6.3.4 Reaktif Güç Ölçme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 129
6.4 Üç Fazlı Sayaçların Tanıtılması Ve Devreye Bağlanması ________ 130
6.4.1 Üç Fazlı Aktif İndüksiyon Sayaçları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 130
6.4.2 Üç Fazlı Dört Teli Sayaç Bağlantısı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 132
6.4.2.1 Üç Faz Üç Telli Sayaç, Aron Bağlantısı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 132
6.4.3 Reaktif Sayaçlar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 134
6.4.4 Ölçü Trafolu Sayaç Bağlantıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 135
6.4.4.1 Ölçü Trafolu Sayaç Bağlantıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 136
6.4.5 Elektronik Sayaçlar ve Bağlantıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 137
6.4.5.1 Sayaç Yapısı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 139
6.4.5.2 Sayaç Bağlantıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 140
6.4.6 Kartlı Sayaçlar ve Yapısı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 146
6.5 Güç KatsayısıNIN DÜZELTİLMESİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 146
6.5.1 Reaktif Güç Tüketiciler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 148
6.5.2 Reaktif Güç İhtiyacının Tespiti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 148
6.5.3 Bir Tesise Ait Güç Değerlerinin Tespiti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 149
6.5.3.1 Tesis Proje Safhasında İken _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 149
6.5.3.2 Tesisdeki Ölçü Aletlerinden _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 150
6.5.4 Reaktif Güç Kompanzasyonu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 150
6.5.4.1 Dinamik Faz Kaydırıcılar (Senkron Makinalar) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 151
6.5.4.2 Kondansatör ile Güç Katsayısının Düzeltilmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ 153
6.5.5 Reaktif Güç İhtiyacının Hesaplanması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 155
6.5.5.1 Kompanzasyon Tesislerinde Kullanılan Kondansatör
Gücünün Hesabı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 157
Değerlendirme Soruları -6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 159
7. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLERİN VE ALTERNATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMASI
7.1 Transformatörlerin Paralel Çalışması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 161
7.1.1 Paralel Bağlanmaları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 161
7.1.1.1 Paralel Bağlanma Nedenleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 161
7.1.1.2 Paralel Bağlanma Şartları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 161
7.2 Bir Fazlı Transformatörlerin Paralel Bağlanması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 162
7.2.1 Transformatörlerde Polarite ve Paralel Çalışma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 162
7.2.1.1Polaritenin Önemi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 162
7.2.1.2 Paralel Çalışma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 163
7.3 Üç Fazlı Transformatörlerin Paralel Bağlanması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 164
7.4 Alternatörlerin Paralel BağlanmASI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 166
7.4.1 Alternatörlerin Paralel Bağlanma Şartları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 166
7.4.1Paralel Bağlı Jenaratörler Arasında Yük Dağılımı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 170
Değerlendirme Soruları -7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 172
8. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMIN DOĞRULTULMASI
8.1 Doğru Akımın Elde Edilmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 175
8.1.1 Doğru Akımın Kullanıldığı Yerler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 175
8.1.2 Doğru Akım Üretim Esasları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 175
8.2 ELEKTROSTATİK DOĞRULTMAÇLARIN TANITILMASI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 177
8.2.1 Elektrostatik Doğrultmaçlar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 177
8.2.1.1 Lambalı Doğrultmaçlar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 177
8.2.1.2 Kuru Doğrultmaçlar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 179
8.2.2 Yarım Dalga Doğrultma Devresi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 181
8.2.3 Tam Dalga Doğrultma Devresi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 181
8.2.3.1 İki Diyotlu Tam Dalga Doğrultma Devresi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 181
8.2.3.2 Köprü Tipi Tam Dalga Doğrultma Devresi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 184
8.3 Doğrultmaç Montajları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 186
8.3.1 Şeması Verilen Devrelerin Alt ve Üst Görünüşlerinin Aydınger Kağıda
Çizilmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 186
8.3.2 Montajı Yapılacak Elemanların Bağlantı Noktalrının Delinmesi _ _ _ _ _ 188
8.3.3 Montajı Yapılacak Elemanların Plakete Yerleştirilmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 189
Değerlendirme Soruları -8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 191
9. ÜNİTE ELEKTRİKLİ TAŞIMA ARAÇLARI
9.1 Elektrikli Trenler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 193
9.1.1 Elektrik Enerjisinin Üretilmesi, Enerjinin İş Üretme Gücü veRaylı Sistem
Uygulamaları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 193
9.1.2 Hızlı Trenler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 198
9.2 Hafif Raylı Sistemler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 200
9.2.1 Tramvay _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 200
9.2.2 Metro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 201
9.3 Akübüsler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 202
9.3.1 Forkliftin Tanımı ve Teknik Özellikleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 203
9.3.1.1 Akülü (Bataryalı) Forkliftler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 203
Değerlendirme Soruları -9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 205
10. ÜNİTE SOĞUTMA TEKNİĞİ
10.1 Soğuk Kavramı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 208
10.1.1 Mutlak Sıfır Noktası _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 209
10.1.2 Isı ve Sıcaklık _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 209
10.1.2.1 Sıcaklık _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 209
10.1.2.2 Isı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 210
10.1.3 Erime, Yoğunlaşma ve Buharlaşma Isısı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 210
10.2 Soğutma Sistemi ve Tekniği _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 211
10.2.1 Soğutucunun Tanımı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 211
10.2.2 Soğutma Çevrimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 212
10.2.3 Soğutucunun Özellikleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 212
10.2.4 Isı Transferi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 212
10.2.5 Gizli Isı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 214
10.2.5 Isı Transfer Oranları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 215
10.2.6 Soğutma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 216
10.2.7 Soğutucu Akışkan _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 216
10.2.8 Doyma Sıcaklığı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 216
10.2.9 Doyma Basıncı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 216
Değerlendirme Soruları -10 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 217
DEĞERLENDİRME SORULARI CEVAPLARI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 218
KAYNAKÇA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 221
sözlük _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 223

Ünite 1: ELEKTROSTATİK
Ünite 2: ELEKTRİK DEVRESİ VE KANUNLARI
Ünite 3: ALTERNATİF AKIM
Ünite 4: ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ
Ünite 5: ÜÇ FAZLI ALTERNATİF AKIMLAR
Ünite 6: BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR
Ünite 7: TRANSFORMATÖRLERİN VE ALTERNATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMASI
Ünite 8: ALTERNATİF AKIMIN DOĞRULTULMASI
Ünite 9: ELEKTRİKLİ TAŞIMA ARAÇLARI
Ünite 10: SOĞUTMA TEKNİĞİ

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Asal Sayılar

Asal Sayı Nedir ? Kendisinden ve 1’den başka böleni olmayan doğal sayılara asal sayılar denir …

Bir cevap yazın