ELEKTRİK MESLEK RESMİ – 2

1. ÜNİTE ELEKTRİK MESLEK RESMİNDE KULLANILAN SEMBOLLER
1.1 ZAYIF AKIM SEMBOLLERİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
1.1.1.ÇAĞIRMA VE BILDIRIM TESISATLARINDA KULLANILAN SEMBOLLERIN ÇIZIMI16
1.1.2. AYDINLATMA TESISATLARINDA KULLANILAN SEMBOLLERIN ÇIZIMI _ _ _ _ 17
1.1.3. BOBIN VE TRANSFORMATÖR SEMBOLLERI ÇIZIMI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
1.1.4. KONDANSATÖR SEMBOLLERI ÇIZIMI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21
1.1.5. TETIKLEME ELEMANLARI SEMBOLLERI ÇIZIMI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
1.1.6. ANAHTARLAMA ELEMANLARI SEMBOLLERI ÇIZIMI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
1.2 KUVVETLİ AKIM SEMBOLLERİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
1.2.1 KUVVET TESISATI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
1.2.1.1 KUVVETLI AKIM SEMBOLLERI ÇIZIMI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
1.2.2. DIŞ AYDINLATMA SEMBOLLERI ÇIZIMI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26
1.2.3. KUMANDA VE GÜÇ DEVRE ELEMANLARI SEMBOLLERI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26
1.3 TRANSFOTMATÖR SEMBOL VE BAĞLANTILARI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29
1.3.1. KONDANSATÖR SEMBOLLERI ÇIZIMI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
1.4 ÖLÇÜ ALETLERİ SEMBOLLERİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
1.4.1. DIJITAL ÖLÇÜ ALETLERININ GENEL TANIMI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
1.5 ELEKTRİK sANTRALLERİ VE ŞALT TESİSLERİ SEMBOLLERİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34
1.5.1. OG/YG TESIS PANOLARI MALZEME SEMBOLLERI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35
1.6 REDRESÖR SEMBOLLERİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36
Değerlendirme Soruları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37
2. ÜNİTE BİNA PLANLARI ÜZERİNE KOMPLE IŞIK TESİSATI ŞEMASI ÇİZİMİ
2.1 Aydınlatma projeleri Ön Bilgileri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39
2.1.1. Aydınlatma Tanımı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39
2.1.1.1. Aydınlatmanın Türleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39
2.1.1.2. Işık ve Işık Kaynakları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40
2.1.2 İyi Bir Aydınlatmanın Sağlayacağı Faydalar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41
2.1.3. Işık Akısı Tanımı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42
2.1.4. Aydınlık Şiddeti Tanımı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42
2.1.5. Aydınlatma Hesabı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42
2.1.5.1. Önemli Maddelerin Yansıtma Katsayıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42
2.1.5.2. En az Aydınlatma Şiddeti Tablosu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43
2.1.5.3. Oda Aydınlatma Verimi Tablosu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44
2.1.5.4. Kirlenme (Bakım) Faktörü Tablosu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45
2.1.5.5. Çeşitli Lambaların Güç ve Işık Akıları Tablosu__________ 46
2.1.5.6. Aydınlatma Hesabı Formülleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46
2.1.5.6.1. Oda İndeksi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46
2.1.6. Aydınlatma Linyelerinin Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49
2.1.7. Priz ve Aydınlatma Sortilerinin Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49
2.1.8. Zayıf Akım Hatlarının Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49
2.1.9. Projedeki Gerekli Yazıların Yazılması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49
2.1.10. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50
2.1.11.Bayındırlık Bakanlığı Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi 50
2.1.12. Fen Adamları Yönetmeliği _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50
2.1.12.1. Fen Adamlarının Gruplandırılması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50
2.2 Komple Bir Proje Örneği _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51
2.2.1. Aydınlatma, Priz, Zayıf Akım Sembolleri Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51
2.2.2. Çizilmiş Bir Projenin İncelenmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51
2.2.2.1. Bodrum Kat Planı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51
2.2.2.2. Zemin Kat Planı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52
2.2.2.3. Normal Kat Planı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53
2.2.3. Mimarı Plan Özellikleri ve Proje Ölçekleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53
2.2.4. Proje Kapağı Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54
2.2.5. Vaziyet Planı Özellikleri ve Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55
2.2.6. Proje Çiziminde Uyulacak Kurallar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56
2.2.7. Elektrik projeleri uygulama standartları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56
2.2.8. Mimari Plan Üzerinde tesisat çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57
2.2.8.1. Anahtar, Priz, Armatürlerin, Tablonun Uygun Yere Çizimi _ _ 57
2.2.8.2. Kolon Hattının Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59
2.2.8.3. Priz Linyelerinin Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60
2.2.8.4. Aydınlatma Linyelerinin Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61
2.2.8.5. Priz ve Aydınlatma Sortilerinin Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62
2.2.8.6. Zayıf Akım Hatlarının Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62
2.2.8.7. Bahçe Aydınlatma Projesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62
Değerlendirme Soruları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65
3. ÜNİTE BİNA PLANLARI ÜZERİNE KOMPLE KUVVET TESİSATI ŞEMASI
3.1 Kuvvet Tesisat Projeleri Ön Bilgileri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 67
3.1.1.Çizilmiş Projenin İncelenmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 67
3.2 Kuvvet Tesisat Uygulama Planlarının Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 76
3.2.1. Proje Çiziminde Uyulacak Kurallar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 76
3.2.2. Vaziyet Planı ve Proje Kapağı Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 80
3.2.3. Kuvvet Projesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81
3.2.3.1. Kuvvet Tesisatı Projesi Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81
3.2.3.2. Kuvvet Tesisinin Aydınlatma Projesi Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 83
Değerlendirme Soruları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 86
4. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNALARININ DEVREYE BAĞLANTI ŞEMALARI
4.1 Doğru Akım Jeneratörleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88
4.1.1. DC Jeneratörlerin Çalışma Esasları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88
4.1.2.Jeneratörlerde Komütasyon Kutbu ve Dengeleme Sargısının
Kullanımı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 89
4.1.3 DC Jeneratörlerin Yapısı ve Çeşitleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 89
4.1.6. DC Jeneratörlerin Çalışması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 92
4.1.7. Dışarıdan Uyartımlı şönt Jeneratör _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 93
4.1.8. Kendinden Uyartımlı şönt Jeneratör _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 93
4.1.9 Kompunt Jeneratör _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 95
4.1.10 Seri Jeneratör _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 96
4.1.11. DC Jeneratörlerde Gerilim ve Polarite Miktarının Denetimi _ _ _ 96
4.1.12. DC Jeneratörlerde Arıza Giderme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 96
4.1.13. Kutup Arızaları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 96
4.1.14. Kolektör ve Fırça Arızaları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 97
4.1.15. Endüvi Sargı Arızaları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 97
4.1.16. Yatak ve Mekanik Arızalar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 97
4.2 Doğru Akım Jeneratörlerinin Paralel Bağlanması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 97
4.3 Doğru Akım Motorları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100
4.3.1. DA Makinesinin Yapısı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100
4.3.2. Parçalarının Görevleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100
4.3.2.1. Endüktör (Duran Kısım) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100
4.3.2.2. Endüvi (Dönen Kısım) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 101
4.3.2.3. Fırça ve Fırça Yatağı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 102
4.3.2.4. Yatak Kapak ve Diğer Parçalar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 103
4.3.3. DA Motorunun Çalışması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 103
4.3.4. DA Motorlarında Uyartım _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 106
4.3.5. DA Motorlarının Sargı Yapıları ve Özellikleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 106
4.3.5.1. Şönt Motor Endüktör Yapısı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 106
4.3.5.2. Seri Motor Endüktör Yapısı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 106
4.3.5.3. Kompunt Motor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 107
4.3.6. DA Motorlarında Devir Sayısı Ayarlaması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 107
4.3.6.1. Sabit Kutup Geriliminde Kutup Alan Şiddetini Değiştirerek Devir
Sayısı Ayarı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 107
4.3.6.2. Seri Motorlarda Devir Sayısı Ayarı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 108
4.3.6.3. Motora Uygulanan Gerilimi Değiştirerek Devir Sayısı Ayarı 110
4.3.7. DA Motorlarında Devir Yönü Değişimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 111
4.3.7.1. Endüviden Geçen Akım Yönünü Değiştirerek Devir Yönü
Değiştirmek _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 111
4.3.7.2. Endüktörden Geçen Akım Yönünü Değiştirerek Devir Yönü
Değiştirmek _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 112
4.3.8. DA Motor Uygulamaları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 112
4.3.8.1. DA Şönt Motorun Bağlantısı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 112
4.3.9. DA Seri Motorun Bağlantısı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 117
4.3.9.1. Seri Motor Bağlantısı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 117
4.3.9.2. Seri Motor Devir Sayısı Ayarı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 118
4.3.9.3. Seri Motor Devir Yönü Değişimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 118
4.3.10. DA Kompunt Motorun Bağlantısı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 120
4.3.10.1. Kompunt Motor Bağlantısı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 120
4.3.10.2. Kompunt Motor Devir Sayısı Ayarı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 121
4.3.10.3. Kompunt Devir Yönü Değişimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 123
Değerlendirme Soruları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 124
5. ÜNİTE ASENKRON MOTORLARA YOL VERME ŞEMALARI
5.1 Rotoru Kısa Devreli Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yol verme
Şemaları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 127
5.1.1. Asenkron Motor Bağlantı Şekli ve Özellikleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 127
5.1.1.1. Motorun Yıldız Bağlantısı ve Özelliği _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 127
5.1.1.2. Motorun Üçgen Bağlantısı ve Özelliği _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 128
5.1.2 Kumanda Devre Şeması Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 130
5.1.3. Güç Devre Şeması Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 133
5.2 Asenkron Motorlarda Otomatik Kumanda Şemaları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 134
5.2.1.Motorun Kesik Çalışması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 134
5.2.2. Motorun Sürekli Çalışması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 134
5.2.3. Motorun Uzaktan Kumandası _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 135
5.2.4. Devir Yönü Değiştirme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 137
5.2.4.1. Buton Kilitlemeli Devir Yönü Değiştirme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 137
5.2.4.2. Elektriksel Kilitlemeli Devir Yönü Değiştirme _ _ _ _ _ _ _ _ _ 138
5.2.5. Motorun Çalışması ve Zaman Ayarlı Durması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 139
5.2.6. Motorlarda Kalkış Akımını Düşürme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 140
5.2.6.1. Kalkış Akımının Şebeke Üzerindeki Etkisi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 140
5.2.6.2. Kalkış Akımını Azaltma Yöntemleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 140
5.2.6.3. Yıldız Üçgen Yol Vermenin Önemi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 140
5.2.6.4. Yıldız Üçgen Yol Vermede Yıldız Çalışma Süresinin Önemi _ 141
5.2.7. Otomatik Yıldız Üçgen Yol Verme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 142
5.2.8. Oto Trafosuyla Yol Verme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 143
5.2.9. Dirençle Yol Verme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 145
Değerlendirme Soruları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 146
6. ÜNİTE TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI
6.1 Transformatör Bağlantıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 148
6.1.1. Güç Trafoları sargı Bağlantı Şekilleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 148
6.1.1.1. Bağlantı Şekilleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 148
6.1.2. Bağlantı Grupları, Sembolleri ve Grup Açıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 149
6.1.2.1. Grup Açıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 149
6.1.2.2. Bağlantı Grupları Çeşitlerinin Sembolleri (harf sembolleri)150
6.1.2.3. Bağlantı Grup Çeşitleri ve Vektörleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 151
6.2 REDRESör Bağlantıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 157
6.2.1.Doğrultma ve Filtre Devreleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 157
6.2.1.1. AC Gerilimin Düşürülmesi veya Yükseltilmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ 157
6.2.1.2. AC Gerilimin DC Gerilime Çevrilmesi (Doğrultma) _ _ _ _ _ _ 159
6.2.2. Filtre Devreleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 164
6.2.2.1. Kondansatörlü Filtre Devresi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 164
6.2.2.2. Bobinli Filtre Devresi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 166
6.2.2.3. Pi (π) Tipi Filtre Devresi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 166
6.2.3. Regüle Devreleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 167
6.2.3.2. Zener Diyotun Regülatör Olarak Kullanılması _ _ _ _ _ _ _ 167
6.2.3. Seri Regüle Devresi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 168
6.2.2.1 Pozitif Gerilim Regülatörü _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 168
6.2.3.2. Negatif Gerilim Regülatörleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 169
6.2.3.3. Ayarlanabilir Gerilim Regülatörleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 170
Değerlendirme Soruları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 171
7. ÜNİTE IŞIKLI REKLAM TESİSATLARI
7.1 Sabit Işıklı Reklam Tesisleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 175
7.1.1. Pano ve Reklam Aydınlatması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 175
7.1.1.1. Reklâm ve Tanıtım Pano Aydınlatma Sistemleri _ _ _ _ _ _ _ _ 175
7.2 Haraketli Reklam Tesisleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 178
7.2.1 Açıkhava Reklamcılığında Kullanılan Ürünler___________ 179
7.2.1.2. Billboard _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 180
7.2.1.3. Megalight _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 180
7.2.1.4. 3Yönlü Totem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 181
7.3 Pleksiglaslı Reklam Tesisleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 187
7.4 Neon Lambalı Reklam Tesisi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 189
7.4.1. Neon Lamba Sistemi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 189
7.4.1.2. Neon Lamba Sistemi Yapısı (Trafo ve Ampul) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 189
7.4.1.3. Neon Lamba Sistemi Eleman Bağlantıları____________ 190
7.4.2. Panoya Kablo Çekimi ve Bağlantıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 191
7.4.2.1. Kablo Çekimi işlem Sırası _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 191
7.4.2.2. Kablo Çekiminde Dikkat Edilecek Hususlar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 192
7.4.2.3. Pano Aydınlatma Kontrol Elemanları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 192
7.4.2.4. Panoya Bağlantı Yapımı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 192
Değerlendirme Soruları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 193
DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 194
Kaynakça_________________________________________ 196
EK _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 197
sözlük _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 200
kısaltmalar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 201

Ünite 1: ELEKTRİK MESLEK RESMİNDE KULLANILAN SEMBOLLER
Ünite 2: BİNA PLANLARI ÜZERİNE KOMPLE IŞIK TESİSATI ŞEMASI ÇİZİMİ
Ünite 3: BİNA PLANLARI ÜZERİNE KOMPLE KUVVET TESİSATI ŞEMASI
Ünite 4: DOĞRU AKIM MAKİNALARININ DEVREYE BAĞLANTI ŞEMALARI
Ünite 5: ASENKRON MOTORLARA YOL VERME ŞEMALARI
Ünite 6: TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI
Ünite 7: IŞIKLI REKLAM TESİSATLARI

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

Elektronik Mühendisi E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

Bir cevap yazın