ELEKTRİK MESLEK RESMİ – 1

1. ÜNİTE ELEKTRİKTE KULLANILAN SEMBOLLER
1.1 ZAYIF AKIM SEMBOLLERİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
1.1.1 DİRENÇ SEMBOLLERİ ÇİZİMİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
1.1.2 BOBİN, TRANSFORMATÖR VE DİĞER BAZI DEVRE ELEMANLARININ
SEMBOLLERİÇIZIMI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
1.1.3 KONDANSATÖR SEMBOLLERİ ÇİZİMİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
1.1.4 TRANSİSTÖR SEMBOLLERİ ÇİZİMİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
1.1.5 TRANSİSTÖR SEMBOLLERİ ÇİZİMİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20
1.1.6 ANAHTARLAMA ELEMANLARI SEMBOLLERİ ÇİZİMİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20
1.2 KUVVETLİ AKIM SEMOLLERİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21
1.2.1 KUVVET TESİSATI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
1.2.2 DIŞ AYDINLATMA SEMBOLLERİ ÇİZİMİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25
1.3 ÖLÇÜ ALETLERİ SEMBOLLERİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26
1.4 TRANSFORMATÖR SEMBOLLERİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28
1.5 MOTOR VE ŞALTER SEMBOLLERİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29
1.6 DOĞRU AKIM MAKİNALARI SEMBOLLERİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29
1.7 ATOMATİK KUMANDA SEMBOLLERİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
1.8 REDRESÖR SEMBOLLERİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32
1.9 ELEKTRİK SANTRALLERİ VE ŞALT TESİSLERİ SEMBOLLERİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33
1.9 .1 OG/YG TESİS PANOLARI MALZEME SEMBOLLERİ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33
DEĞERLENDİRME SORULARI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35
2. ÜNİTE ZAYIF AKIM TESİSAT ŞEMALARI ÇİZİMİ
2.1 Zil Tesisleri Şemaları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37
2.1.1 Bir Buton ile Bir Zilin Çalıştırılması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37
2.1.2 İki Buton ile Bir Zilin Çalıştırılması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39
2.1.3 İki Katlı Dört Daireli Apartmanın Komple Çağırma-Bildirim Tesisatı _ _ _ _ 39
2.2 Numaratör Tesisleri Şemaları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43
2.3 Kapı Kilidi Tesisleri Şemaları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44
2.3.1 Kapı Kilidi Otomatiği Tesisatı Çizimi______________________ 44
2.4 Işıklı Çağırma Tesisleri Şemaları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45
2.5 Röleli Bildirim Tesisleri Şemaları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47
2.5.1 Apartman Görüntülü Haberleşme Sistemi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47
2.5.1.1 Elemanları ve Yapıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47
2.5.2 Çalışma Esasları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48
2.5.2.1 Bağlantı Prensip Şeması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49
2.5.2.2 Tesisatında Kullanılan Elemanlar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49
2.5.2.3 Dikkat Edilecek Hususlar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51
2.5.3 Diyafon Tesisatı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51
2.5.3.1 İşyeri Diyafonla Haberleşme Sistemi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51
2.5.3.2 Elemaları ve Yapıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51
2.5.3.3 Çalışma Esasları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51
2.5.3.4 Bağlantı Prensip Şeması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52
2.5.3.5 Montaj ve İletken Bağlantılarının Yapılması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52
2.5.4 Hırsız Alarm Tesisatı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53
2.5.5 Yangın Bildirim Tesisatı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55
2.6 Telefon Tesisleri Şemaları Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58
2.6.1 Telefon Kablosu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58
2.6.1.1 Yapısı ve Özellikleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58
2.6.1.2 Telefon Kablosu Çekilmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60
2.6.2 Telefon Prizi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62
2.6.2.1 Yapısı ve Özellikleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62
DEĞERLENDİRME SORULARI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63
3. ÜNİTE AYDINLATMA TESİSATI ŞEMALARI ÇİZİMİ
3.1 Adi Anahtar Tesisatı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65
3.1.1 Adi Anahtar Tesisatı Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65
3.2 Komitatör Anahtar Tesisatı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66
3.2.1 Komütatör Anahtarlı Aydınlatma Tesisatları Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66
3.3 Vaviyen Anahtar Tesisatı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66
3.3.1 Vaviyen Anahtarlı Aydınlatma Tesisatları Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 67
3.4 Ara Vaviyen Anahtar Tesisatı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 67
3.5 Elektronik Anahtar Tesisatı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 67
3.5.1 İmpuls Röleli (Darbe Akımlı) Devre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 67
3.5.2 Dimmer Anahtar Tesisatı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70
3.6 Merdiven Otomatiği Tesisatı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 72
3.7 Fluoresan Lamba Tesisatı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 73
3.7.1 40 Watt Floresan Lambanın Adi Anahtarla Çalıştırılması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 73
3.7.2 Komütatör Anahtarlı 2*40 Watt Floresan Lamba Bağlantısı _ _ _ _ _ _ _ _ 74
DEĞERLENDİRME SORULARI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 75
4. ÜNİTE AYDINLATMA TEKNİĞİ
4.1 Aydınlatma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 77
4.1.1 Aydınlatma Türleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 77
4.1.2 Işık ve Işık Kaynakları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 78
4.1.3 İyi Bir Aydınlatmanın Sağlayacağı Faydalar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 79
4.1.4 Işık Akısı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 79
4.1.5 Aydınlık Şiddeti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 80
4.1.6 Aydınlatma Hesabı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81
4.2 İç Aydınlatma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 82
4.2.1 Aydınlatma Linyesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 82
4.2.2 Aydınlatma Sortisi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 82
4.2.3 Armatürlerin Çeşitleri ve Yapıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 83
4.2.3.1 Akkor Flamanlı ve Gazlı Deşarj Ampul Armatürleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84
4.2.3.2 Projektör Armatürler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 87
4.2.3.3 Acil Aydınlatma Armatürleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88
4.2.4 Ampüller _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 89
4.2.4.1 Akkor Flamanlı Ampül _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 89
4.2.4.2 Florasan Armatürleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 91
4.2.4.3 Gazlı Deşarj Ampülleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 94
4.3 Dış Aydınlatma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100
4.3.1 Yol Aydınlatması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100
4.3.1.1 Dış Aydınlatma Armatürleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 101
4.3.2 Dış Aydınlatma Armatür Direkleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 102
4.3.3 Dış Aydınlatma Tesisatı Yapımı İşlem Sırası _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 105
4.3.3.1 Kanal Hazırlama _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 105
4.3.3.2 Direk Dikme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 107
DEĞERLENDİRME SORULARI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 109
5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ
5.1 Kumanda Devreleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 111
5.1.1 Kumanda Devresi Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 112
5.2 Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 114
5.2.1 Kompunt Motor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 114
5.2.2 DA Motorlarında Devir Sayısı Ayarlaması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 114
5.2.2.1 Sabit Kutup Geriliminde Kutup Alan Şiddetini Değiştirerek
Devir Sayısı Ayarlama _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 114
5.2.2.2 Seri motorlarda Devir Sayısı Ayarı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 114
5.2.2.3 Motorlara Uygulanan Gerilimi Değiştirerek Devir Sayısı
Ayarı Yapma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 116
5.2.3 DA Motorlarda Devir Yönü Değişimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 117
5.2.3.1 Endüktörden Geçen Akım Yönünü Değiştirerek Devir
Devir Yönünü Değiştirmek _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 118
5.3 Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 125
5.3.1 Asenkron Motor Bağlantı Şekli ve Özellikleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 125
5.3.2 Motorun Yıldız Bağlantısı ve Özellikleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 126
5.3.3 Motorun Üçgen Bağlantısı ve Özellikleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 127
5.3.4 Motor Kumanda Teknikleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 128
5.3.4.1 Bir Yönde Sürekli Çalıştırma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 128
5.3.4.2 Birden Çok Kumanda Merkezindne Çalıştırma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 129
5.3.4.3 Güç Devresinin Kuruluşu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 130
5.3.4.4 Paket Şalterleri ile Çalıştırma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 130
5.3.4.5Çeşitli Pakret Şalter Uygulama Devreleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 131
5.3.4.6 Motorun Kilitleme Devreleri ile Devir yönü Değişimi _ _ _ _ _ _ 132
5.3.4.7 Butonlu Kilitleme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 133
5.3.4.8 elektriksel Kilitleme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 134
5.3.4.9 Düz Zaman Rölesi İle Çalıştırma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 135
5.3.4.10 Asenkron Motoru Hareket Sınırlarına Göre Çalıştırma _ _ _ _ _ 137
5.3.4.11 Bir Fazlı Yardımcı Sargılı Asenkron Motorun Çalıştırılması _ _ _ 139
5.3.4.12 Bir Fazlı yardımcı Sargılı Asenkron Mororun Devir Yönünün
Değiştirilmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 140
5.3.4.13 PTC Bağlantılı Faz Koruma Rölesi Bağlanarak Bir Asenkron
Motorun Çalıştırılması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 141
5.3.4.14 Faz Sırası Rölesi Bağlanarak Bir Asenkron Motorun Sabit Yön
Şartlı Çalıştırılması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 142
5.3.4.15 Aşırı ve Düşük Gerilim Rölesi Bağlanarak Bir Asenkron
Motorun Çalıştırılması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 143
5.3.4.16 Aşırı Gerilim Rölesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 143
5.3.4.17 Sıvı Seviye Rölesi Bağlanarak Bir Asenkron Motorun
Çalıştırılması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 144
5.3.4.18 Sağ Sol Rölesi ile Asenkron Motorun Çalıştırılması _ _ _ _ _ _ _ 145
DEĞERLENDİRME SORULARI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 146
6. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNALARININ DEVREYE BAĞLANTI ŞEMALARI
6.1 Doğru Akım Jeneratörleri (Dinamolar) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 148
6.1.1 Dışarıdan Uyartımlı Şönt Jeneratör _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 148
6.1.2 Kendinden Uyartımlı Şönt Jeneratör _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 149
6.1.3 Kompunr Jeneratör _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 150
6.1.4 Seri Jeneratör _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 151
6.2 Doğru Akım Jeneratörlerinin Paralel Bağlanması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 152
6.2.1 Şönt Jeneratörün Paralel Bağlanması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 152
6.2.2 Kompunt Jeneratörlerin Paralle Bağlanması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 152
6.3 Doğru Akım Motorları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 153
6.3.1 Doğru Akım Seri Motorlar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 153
6.3.1.1 Doğru Akım Motor Çeşitleri ve Bağlantı Şekilleri _ _ _ _ _ _ _ _ 155
6.3.2 Doğru Akım Şönt Motorlar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 155
6.3.3 Doğru Akım Kompunt Motorlar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 157
DEĞERLENDİRME SORULARI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 158
7. ÜNİTE REDRESÖR (DOĞRULTMAÇ) BAĞLANTI ŞEMALARI
7.1 Doğrultucu Devreler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 160
7.1.1 Bir Fazlı Yarım Dalga Doğrultucu Devreler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 160
7.1.2 Bir Fazlı Orta Uçlu Tam Dalga Doğrultucu Devreler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 161
7.1.3 Bir Fazlı Köprü Tipi Tam Dalga Doğrultucu Devreler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 162
7.1.4 Üç Fazlı Yarım Dalga Doğrultucu Devreler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 163
7.1.5 Üç Fazlı Tam Dalga Doğrultucu Devreler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 164
7.2 Filtre Devreleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 165
7.2.1 Kondansatörlü Filtre Devresi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 165
7.2.2 Bobinli Filtre Devresi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 166
7.2. 3 Pi Tipi Filtre Devresi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 166
7.2.4 T Tipi Filtre Devresi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 167
7.3 Gerilim Regüle devreleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 167
7.3.1 Zener Diyotlu Regüle Devreleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 168
7.3.2 Şönt Transistörlü Regüle Devresi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 169
7.3.3 Seri Transistörlü Regüle Devresi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 170
7.3.4 entegreli Regüle Devresi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 170
7.4 transformatörsüz da güç kaynakları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 171
7.5 anahtarlamalı (swıtch mode) güç kaynakları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 172
7.6 büyük sanayi tipi güç kaynakları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 173
7.7 kesintisiz güç kaynakları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 174
7.8 endüstriyel amplifikasyon sistemleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 175
7.8.1 İşlemsel Yükselteçlerin Fark Yükselteci Olarak Kullanılması _ _ _ _ _ _ _ _ 176
7.8.2 Üç Adet İşlemsel Yükselteç ile Endüstriyel yükseltiç Yapılması _ _ _ _ _ _ 179
7.8.3 Çeşitli endüstriyel Yükselteç Örnekleri ve Temel Uygulama Devreleri _ _ 180
DEĞERLENDİRME SORULARI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 182
8. ÜNİTE ELEKTRİK SANTRALLERİ VE ŞALT TESİSLERİ
8.1 Elektrik Santralleri ve Şalt Tesisleri Şemaları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 184
8.1.1 Trafo Şalt Sahası ve Donanımı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 184
8.1.1.1 Cihaz Tipi Şalt Sahası _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 185
8.1.1.2 Kiriş Tipi Şalt Sahası _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 185
8.1.1.3 Toprak Üstü Tipi Şalt Sahası _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 185
8.1.2 Açık Yer (Havada) Tipi Trafo Merkezi ve Donanımları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 187
8.1.2.1 Açık Yer Tipi Trafo Merkezi Kurulma Yerleri ve Özellikleri _ _ _ _ 188
8.1.2.2 Açık Yer Tipi Trafo Merkezi Donanımları ve Özellikleri _ _ _ _ _ _ 188
8.1.3 Açık Yer (Havda) Tipi Trafo Bağlantıları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 190
8.1.4 Açık Yer Tipi Trafo Merkezi Proje ve Şemaları _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 191
DEĞERLENDİRME SORULARI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 193
9. ÜNİTE DIŞ TESİSAT PLANLARI ÇİZİMİ
9.1 dış tesisat planları çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 195
9.1.1 Toplu Yüklü Bir Şebeke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 195
9.1.2 Şehir ve Kasabalardaki Toplu Yüklerin Beslenmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 195
9.1.3 Hava Hatlı Bir Şebekede Yüklerin Beslenmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 196
9.1.4 Büyük Tesislerdeki Toplu Yüklerin Beslenmesi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 198
9.1.5 Küçük Bir Kasabanın Elektrifikasyon Planı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 200
DEĞERLENDİRME SORULARI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 201
10. ÜNİTE PROJE ÇİZİMİ
10.1 Aydınlatma Projesi Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 203
10.2 Kuvvet Projesi Çizimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 206
DEĞERLENDİRME SORULARI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 209
CEVAP ANAHTARI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 211
kaynakça_________________________________________ 213
EK Meslek Resmi Çizimlerinde Kullanılan Paket Programların Ekran
görüntüleri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 214
SÖZLÜK _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 217
KISALTMA VE SEMBOLLER _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 218

Ünite 1: ELEKTRİKTE KULLANILAN SEMBOLLER
Ünite 2: ZAYIF AKIM TESİSAT ŞEMALARI CİZİMİ
Ünite 3: AYDINLATMA TESİSATI ŞEMALARI ÇİZİMİ
Ünite 4: AYDINLATMA TEKNİĞİ
Ünite 5: KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ
Ünite 6: DOĞRU AKIM MAKİNALARININ DEVREYE BAĞLANTI ŞEMALARI
Ünite 7: REDRESÖR (DOĞRULTMAÇ) BAĞLANTI ŞEMALARI
Ünite 8: ELEKTRİK SANTRALLERİ VE ŞALT TESİSLERİ
Ünite 9: DIŞ TESİSAT PLANLARI ÇİZİMİ
Ünite 10: PROJE ÇİZİMİ

Benzer Yazılar

YAZAR : Admin

- Elektronik Mühendisi - E.Ü. Tıp Fakültesi Kalibrasyon Sorumlusu Test kontrol ve kalibrasyon sorumlu müdürü (Sağ.Bak. ÜTS) - X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Usta Öğretici (MEB) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

ELEKTROTEKNİK

1. ÜNİTE DOĞRU AKIM DEVRELERİ 1.1 Çok Bilinmeyenli Denklemlerin Çözümü _ _ _ _ _ …

Bir yanıt yazın