Elektronik Devre Elemanları

Transistör İçindeki Hareketler

BJT transistörün çalışmasını taşıyıcının 1; püskürtülmesi (injection) 2; sürüklenmesi (diffusion) birleşme 3; toplanması (collection) olarak kısaca anlatabiliriz. Aşağıda NPN bir BJT transistörün içinde oluşan akımlar ve nasıl oluştuğunu gösteren şekle …

Devamı »

PLC Nedir ?

PLC (Programmable Logic Controller) Nedir ? PLC (Programlanabilir Mantıksal Denetleyici), fabrikalardaki üretim bölümlerinde veya makinelerin kontrolü gibi işlemlerin denetiminde kullanılan otomasyon cihazıdır. Normal bilgisayarların aksine PLC‘nin birçok giriş ve çıkışı …

Devamı »

Foto transistör

Foto transistörler, elektrik akımını ışık ile kontrol eden devre elemanlarıdır. Genel olarak her türlü transistör, ışığı görecek şekilde şeffaf muhafazalara konulsaydı, fototransistör olarak kullanılabilirdi. Ancak fototransistörlerde bazı etki gözönüne alınarak …

Devamı »

Optokuplör Nedir ?

Optokuplör ne işe yarar ? Optokuplörün görevi, iki devreyi birbirinden fiziksel olarak ayırmak, yani elektriksel olarak yalıtmaktır. Elektronik bir eleman olan optokuplörler, birbiri ile optik bağlantılı ışın vericiden ve fotoalıcıdan …

Devamı »

İnfraruj Led

İnfraruj led, normal ledin birleşim yüzeyine galyum arsenid maddesi katılmamış halidir. Yani görünmez (mor ötesi) ışıktır. infraruj ledler televizyon veya müzik setlerinin kumandalarında, kumandanın göndediği frekansı televizyon veya müzik setine …

Devamı »

İnfrared Diyot (IR Diyot Kızıl Ötesi Diyot)

İnfraruj LED, normal LED’in birleşim yüzeyine galyum arsenid maddesi katılmamış halidir. İnfrared diyot görünmez (mor ötesi, kızıl ötesi) ışık yayar. Kızılötesi (IR) iletişim bağlantısı oluşturmak oldukça yararlı olabilir.Kızılötesi veri bağlantı …

Devamı »

Gerilim , Direnç , Kısa, seri ve parelel devreler

GERİLİM: Enerji farkının göstergesine gerilim denir. Devredeki piller gerilimi sağlar.Yani bir iletkenin uçları arasından akım geçmesine sebep olacak etkidir. Gerilimi de voltmetre ile ölçeriz. Gerilimin birimi volt olarak ifade edilir …

Devamı »

JFET

Şekil 1: JFET sembolleri P kanal JFET ile N kanal JFET’in çalışması aynı olup beslemelerin polariteleri ile N ve P maddelerin yerleri değişmektedir. Ortadaki N maddesinin bir ucu D (drain …

Devamı »

FET

FET, çoğunluk yük taşıyıcısı görevini üstlenebilir. Bu görevini de Source (Kaynak) veDrain (Kanal) uçları arasında gerçekleştirir. FET üzerinde 3 terminal bulunmaktadır: Source (Kaynak), Drain (Kanal) ve Gate (Kapı). Kaynak terminalinden …

Devamı »

Transistör ve Diyot Kısaltmaları

Devreler, olarak yayınlanan yayınlarda Elektor ve Hollandalı Elektuur tarafından kullanılan, transistörler ve diyotlar için evrensel kısaltmalar şunlardır: TUP (Transistör Universal PnP), TUN (Universal Transistör NPN), DUS (Universal Silikon Diyot). Birçok …

Devamı »

Kondansatör Devresinden Akım Nasıl Akmalıdır?

Şekil a daki devrede, S anahtarı kapatıldığında aynı anda kondansatör plakasındaki elektronlar, kaynağın pozitif kutbu tarafından çekilir, kaynağın negatif kutbundan çıkan elektronlar, kondansatöre doğru akmaya başlar. Bu akma işlemi, kondnsatörün plakası …

Devamı »